Aktualizace ve věci – přístřešek MHD na konečné zastávce Na Hvězdárně

12.10.2022

Aktuálně byla městské části předána informace, že Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zadává do výroby nový přístřešek MHD na konečné zastávce Na Hvězdárně. Výroba by měla být dokončena cca do 8 týdnů. Obnova přístřešku by tak měla proběhnout do konce letošního roku.
Ing. Michaela Benešová, referentka ÚMČ