Akustická hladina výstražného signálu žel. přejezdu byla snížena

10.5.2022

Na základě stížnosti občanů Velké Chuchle na zvýšený hluk výstražníků železničního přejezdu ul. Starochuchelská byla přijata následující opatření:

Akustická hladina výstražného signálu byla snížena na nejnižší možnou úroveň 65 dB.

Výstražný akustický signál musí bohužel trvat po celou dobu přejezdu vlaků, neboť závory kryjí jen polovinu komunikace. Nižší hladinu hluku již nelze nastavit z důvodu ohrožení bezpečnosti přejezdu a drážního provozu. Při přejezdu vlaků se hladina zvuku pohybuje okolo 85 dB.
V příloze uvádíme i vysvětlení KHS Plzeň ohledně hygienických předpisů.

Ing. Vladimír Kasa
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

ilustrační foto