ANKETA nové autobusové spojení (linka 230)

1.12.2022

Vážení občané,

MČ Praha - Velká Chuchle vešla v jednání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy ohledně zřízení nového autobusového spojení Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov. Iniciací zřízení nové linky je propojení železniční zastávky ve Velké Chuchli přes MČ Praha - Slivenec do Barrandova a taktéž přímý spoj občanů Chuchle k poliklinice Barrandov či tramvajovému spojení. Do doby realizace mimoúrovňového křížení se železnicí ve Velké Chuchli by byla zřízena dočasná autobusová zastávka u zastávky Kazínská, výstup i nástup před č.p. 29, která je v docházkové vzdálenosti s železniční zastávkou. Prostor u křižovatky ulic Kazínská a Starochuchelská by tak musel projít změnou dopravního značení, a především osazením zákazu zastavení v těchto místech, z důvodu vytvoření „točny" pro autobus (budou zrušeny cca 3 parkovací místa). Plánovaná četnost autobusové linky 230 v dopravní špičce (pouze pracovní dny) 2x/hodina, mimo dopravní špičku 1x/hodina. Případná realizace linky by byla cca za 1 rok. Jelikož si MČ Praha - Velká Chuchle váží názorů občanů, od 1.12.2022 do 31.1.2023 bude probíhat anketa zájmu občanů, aby mohl být tento záměr dále projednáván či od něj upuštěno. Anketní lístek bude k dispozici na podatelně ÚMČ, v prodejně potravin Kotal, kavárně K8, na www.chuchle.cz a rozeslán prostřednictvím aplikace Mobilního rozhlasu. Vyplněný anketní lístek (viz. níže) můžete vhodit do boxu na zmíněných místech nebo zaslat prostřednictvím emailové pošty na info@chuchle.cz.
Děkujeme.

Městská část Praha - Velká Chuchle

Máte zájem o zřízení nového autobusového spojení (linka č. 230) Velká Chuchle - Slivenec - Barrandov?
ANO  x  NE

linka 230