Blízkost stavebních prací u přejezdu Velká Chuchle

18.3.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), upozorňuje, že vzhledem k začátku realizace prací pro výstavbu mostního objektu přes potok Vrutice bude 19/3 provedeno odstranění krajních panelů konstrukce přejezdu (směr Praha), kdy bude zachován pruh šíře pro pěší přes železniční přejezd v návaznosti na přilehlý chodník.
Ing. Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí

Blízkost stavebních prací u přejezdu