Brzy začne revitalizace pozemků v Malé Chuchli!

3.10.2023

Celá revitalizace bude rozdělena do dvou etap, přičemž do první etapy je zařazen pozemek č. 86/1, kde na přání místních obyvatel vznikne ovocný sad. Jeho realizace započne vykácením náletových dřevin. Druhá etapa bude pokračovat po ukončení dočasného záboru pozemků dotčených stavbou Zdvoukolejnění Branického mostu.

Po revitalizaci pozemků dojde k výraznému zkvalitnění stávající zelené plochy tak, aby lépe odpovídala současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí. Zároveň by se měla stát zajímavým místem odpočinku i v širším kontextu Prahy, neboť její poloha - areál prvorepublikových lázní, ji k tomu přímo předurčuje. Přípravu revitalizace pozemku se snažíme pojmout co nejodpovědněji, především ve spolupráci s občany, aparátem městské části a odborníky. V zadání, ke kterému významně přispěli sami občané, je nadefinována podoba stávajících míst, jež mají být zachována a také míst, na kterých mají proběhnout konkrétní realizace dle přání občanů. V lokalitě tak bude kromě ovocných stromů například svah na bobování, lavičky, veřejné osvětlení připomínající vzhled prvorepublikových lamp či dětské hřiště. Velmi si ceníme aktivního a věcného přístupu ze strany obyvatel, uvítáme proto vaše nápady, dotazy a připomínky.

mala-chuchle