1. cena - Návrh autorů - Ing. Arch. Libor Pánek, Ing. Libor Přeček, Ph.D., Ing. Arch. Michal Dvořák