Chuchelští hasiči bilancovali

25.1.2019

V pátek 18. ledna se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle na tradiční výroční valné hromadě - ta letošní byla již sto dvacátá pátá. Chuchelští hasiči tak vstoupili do 126. roku existence sboru založeného v dubnu 1893.
Účast na valné hromadě byla hojná. Kromě členů SDH Praha - Velká Chuchle dorazili i pozvaní hosté ze spřátelených sborů z okolí - zástupci SDH Zbraslav, Radotín a Lochkov, přítomen byl i zástupce Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy Vítězslav Svoboda (jinak člen SDH Cholupice), dorazil i starosta chuchelského Sokola Miroslav Mendlík a zástupci městské části - starostka Velké Chuchle Lenka Felix a místostarosta Martin Melichar.
Další informace z VH budou v Chuchelském zpravodaji.

Hasiči Chuchle 1

Hasiči Chuchle 2

Hasiči Chuchle 3

Hasiči Chuchle 4

Starostka SDH a velitel JDH Chuchle