Situace čištění komunikací

6.4.2021

Čištění komunikací (v rámci akce "Optimalizace trati Praha Smíchov - Radotín") probíhá v případě potřeby, minimálně však jednou týdně. Situační zákres viz. příloha.
Ing. Michal Krošlák, Správa železnic, státní organizace

Čištění komunikací A

Čištění komunikací B