ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

22.2.2010

Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v roce 2010 výběrové řízení o životních podmínkách domácností v ČR - SILC 2010 (Životní podmínky 2010), které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území ČR v cca 11 000 domácnostech, z nichž 6708 se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 20. února do 9. května 2010 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele
a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje
k provedení tohoto šetření. Všichni zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech (zákon 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů).

Případné dotazy směřujte na RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 052 084, e-mail: jana.
sidlova@czso.cz.

06d0cabb018c380ea0f2d229da263add.jpg