Další informace k dopravnímu značení

Na základě situace v dopravě v době stavebních prací na Barrandově a v Radotíně a přesunu transitní dopravy skrze MČ Velkou Chuchli - stížnosti občanů z VCH na stav při těchto akcích v, a i mimo MČ (v okolních MČ) - projednával DV na zasedání výboru 24.2.2020 návrhy na možné omezení této transitní dopravy. Dopravní výbor doporučil probrat s Policií ČR, odborem dopravy MČ P16 i zhotovitelem stavby Optimalizace trati Smíchov - Radotín možnosti omezení transitní dopravy ve Velké Chuchli - viz bod 7 zápisu DV 2/2020 z 24.2.2020 a bod 6. zápisu 3/2020 veškeré zápisy jsou na webu MČ. Omezení tranzitní dopravy ve Velké Chuchli byla navržena i vzhledem k plánované rekonstrukci Barrandovského mostu, rozšíření Strakonické o pruh pro MHD, a dalším omezením dopravy výstavbou Optimalizace trati Smíchov - Radotín (I. a II. etapa) - alespoň do doby ukončení těchto staveb.  Žadatelem těchto dopravních opatření byla společnost Proznak Praha s.r.o. a městskou část to nestálo žádné finance.  Dopravní opatření je nyní stanoveno jako přechodné
a to na období od 15.6.2020 do 12.12.2020.  
Na základě podnětů občanů je tedy možné tuto situaci následně vyhodnotit
a dopravní značení upravit. Neberte tuto situaci jako úmyslné zhoršení Vašeho cestování do Radotína a okolí, ale jako ochranu občanů proti průjezdu nemístních občanů. Bohužel nejhorší situace nastává v ul. Pod Akáty a Na Lahovské, kudy si projíždějící cestu zkracují. Nebráníme se podnětům na jiné řešení, ale vždy to bude záležet na Polici ČR, co nám schválí. Než bude jakékoliv mimoúrovňové křížení a průjezd Chuchlí se uvolní, tak se pokusme ochránit ty, které tato situace trápí a žádali nás o nějaké řešení.  
Lenka Felix, starostka
Martin Havlina, předseda dopravního výboru

Dopravní obslužnost