Nové informace k zjednosměrnění Radotínské

Jednosměrná Radotínská už nebude

Díky jednání představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, které proběhlo 18. listopadu, se o více než týden zkrátil termín výše zmíněného dočasného dopravního opatření. Jasný další výhled pak dala navazující schůze 4. prosince, opět svolaná radotínskou radnicí.

Výsledky schůzky i její důvody jsou shrnuty v článku "Jak to bude v Radotínské?", kde lze nalézt i kompletní zápis jednání.

Na navazujícím jednání konaném 4. prosince opět na radotínské radnici pak obě městské části prezentovaly společný názor na několik krátkodobých i dlouhodobých opatření, která by měla situaci u přejezdu výrazně zlepšit, resp. zvýšit bezpečnost provozu na něm i v přilehlé křižovatce. Pro snížení zátěže by měla být osazena jednosměrka, nicméně pouze v krátkém úseku Dostihové ulice od problémové křižovatky směrem k místní radnici (ul. Starolázeňská); díky tomu ubyde jedno rameno dopravního provozu.

Dalším opatřením má být osazení „cityblocků", resp. jiného opatření mezi jízdními pruhy při příjezdu ke křižovatce po Radotínské a Mezichuchelské. Díky tomu se má minimalizovat nebezpečné porušování předpisů a jízda v protisměru těch, kterým čekání u závor přijde dlouhé a snaží se kolonu předjet.

Z hlediska delšího výhledu se projednávala možnost reorganizace autobusových linek v oblasti tak, aby přes nebezpečný přejezd projíždělo co nejméně linek - 244 by tak již nemusela zajíždět v obou směrech do centra Velké Chuchle a naopak místní linka 172 by mohla vést z lokality Na Hvězdárně centrem Velké Chuchle a dále pokračovat až na Smíchovské nádraží, jak tomu bylo dřív. Díky tomu by odpadlo zejména nebezpečné odbočování autobusu po průjezdu přejezdem doprava do Radotínské.

Všechny výše uvedené teze jsou však návrhy, které musí projít schválením na obou městských částech i přes příslušné orgány státní správy, Policii ČR a ROPID, dají se však realizovat ve výhledu týdnů až měsíců. Stěžejním zůstává výstavba železničního koridoru a konečné rozhodnutí, zda bude zrušený přejezd nahrazen nadjezdem, nebo podjezdem (tunelem). Na každý pád se však jednosměrka do Radotínské ulice již nevrátí.

Převzato z webu: www.mcpraha16.cz

Ilustrační obrázek