Další krizová opatření vlády ČR

13.3.2020

Vládou ČR byla přijata další krizová opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

1