Dětský den 2017

DEN PLNÝ SLUNCE A ZÁBAVNÝCH HER

Tak nějak by se dalo charakterizovat zábavné odpoledne ke dni dětí, které chuchelští hasiči uspořádali 27. května v areálu zdraví v chuchelském háji. Krásné teplé a slunečné počasí a hlavně dobrý ohlas této akce přilákal do areálu velké množství dětí i dospělých. Mnoho zábavných her a soutěží, limonáda a zmrzlina pro děti celý den zdarma, kvalitní občerstvení pro dospělé, opékání buřtů na závěr, to vše tvořilo rámec odpoledne. Mimo atrakcí a zábavných her, které připravili chuchelští hasiči, se také prezentovali členové chuchelského sokola a úspěšní chuchelští chovatelé drobného domácího zvířectva.

Svojí zásluhu na tak vydařené akci mají i občané Velké Chuchle, kteří odevzdali hasičům železný šrot, z jehož výtěžku byla tato krásná akce uspořádána. Poděkování patří i sponzorům, kteří se svými příspěvky na úspěchu zábavného odpoledne podíleli. Všem patří poděkování od chuchelských hasičů, kteří opět dokázali, že jsou dobrou a práceschopnou organizací v naší městské části.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler