Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4558

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

10.9.2013 v 00:17

Tímto článkem chci poděkovat všem, kdo pomáhal při pořádání 2 ročníku fotbalového turnaje o zlaté Chuchelské prase a zároveň chci poděkovat všem přítomným hráčům a návštěvníkům za shovívavost a určitý nadhled nad snad jediným problémem, jedinou kaňkou na sobotním turnaji. Shrnutí turnaje, foto a jmenovité poděkování všem kdo pomáhal bude uveřejněno v časopise CHUCHELÁCI TROCHU JINAK.

A teď se vrátím k té kaňce na pěkném slunečním sobotním dnu a fotbalovém turnaji: Při pořádání tohoto turnaje jsme jako i minulý rok s dostatečným předstihem a to 7.8.2013 požádali písemně MÚ o možnost záboru hřiště, přilehlých pozemků, připojení k el. síti a použití WC. Na tuto žádost nám bylo dne 9.7.2013 kladně odpovězeno. Cituji část povolení : Zároveň udělujeme povolení k použití WC a napojení na el. síť. Povolení udělujeme pod podmínkou, že budou zachovány všechny bezpečnostní předpisy a po skončení akce bude vše dáno do původního stavu, konec citace.
Podepsán pan ing. Martin Melichar.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem se šel v pátek podívat na hřiště a uviděl zamknuté WC s cedulkou, že z důvodu vandalizmu je WC uzavřeno. Ihned jsem začal zjišťovat jestli bude WC na sobotu 7.9 připraveno k použití. Zjistil jsem:

1: že úřad o zničeném WC ví již od května tohoto roku
2: že úřad ví o pořádaném turnaji a je zajištěna výměna WC v sobotu 7.9 ráno a to v době cca do 10:00 hod.

Po těchto informacích jsem bohužel věřil v solidnost a slušnost MÚ Velká Chuchle a byl jsem přesvědčen, že WC bude v době pořádání turnaje zpřístupněno veřejnosti. Bohužel se tak nestalo a po celou sobotu bylo WC ve stavu, který znemožňoval jeho použití. Znovu připomínám, že o pořádání turnaje byl MÚ informován dne 7.8 tedy 1 měsíc dopředu.

O zpřístupnění WC a el. sítě jsme ŽÁDALI, nikoliv si toto vynucovali. Pokud by nám MÚ nechtěl WC a el. sít zpřístupnit poradili bychom si sami jako např. při pořádání rybářských závodů. El.energii by vyrobil el. generátor a WC by přivezla některá z firem, které toto zajištují.

Dnes 2 dny po turnaji, kdy mě přešlo prvotní rozčarování a naštvání, již jen uvažuji o důvodu takovéhoto amatérismu. Všichni přítomní hráči i návštěvníci se mohou jen domnívat, jestli se to stalo něčí zapomnětlivostí, něčí nekompetentností. Proč toto někdo nechával na poslední den, hodinu? Proč toto někdo neřešil dříve, v předstihu? Žádost byla předložena dne 7.8.2013!

Já osobně mám jasno, někdo chtěl alespoň nějak znepříjemnit občanům Chuchle návštěvu 2 ročníku fotbalového turnaje o zlaté Chuchelské prase a nám pořadatelům znepříjemnit začátek dne.

Na mém názoru nemění nic ani zde vložený dopis ze dne 9.9. Pro úřad může být povzbuzující alespoň ten fakt, že pokud se bude tímto způsobem chovat i k jiným pořadatelům akcí pro širokou veřejnost ve Velké Chuchli, budou mít opravy a vyvezení toalet vždy s nějakou tou slevou a to se počítá ne?

Také se ptám, jestli by se toto“nedopatření“ stalo, pokud by o toto požádal např. pan Vokurka, Benčát, Kozický atd. dost o tom pochybuji. V takovém případě jsem přesvědčen, že toaleta by byla vyměněna v dostatečném časovém předstihu.

A PROTO SE CHCI JEŠTĚ JEDNOU OMLUVIT VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM , HRÁČŮM NAŠEHO CHUCHELSKÉHO TURNAJE ZA NEPŘÍJEMNOST, KTEROU NEZAVINILI POŘADATELÉ TOHOTO TURNAJE,ALE KTERÁ JIM JISTĚ ZPŮSOBILA NEMALÉ PROBLÉMY. DĚKUJI ZA SHOVÍVAVOST A VĚŘÍM, ŽE PŘÍŠTÍ ROK BUDE VŠE V POŘÁDKU.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4557

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

10.9.2013 v 00:16

Na protest proti opakovanému porušování zákonů a Jednacího řádu ZMČ odešli při zahájení Zasedání MČ Velká Chuchle dne 9.9.2013 z jeho dalšího jednání zastupitelé paní Felixová a Dudášová a pan Fresl (všichni ODS) s prohlášením,že budou iniciovat další kroky pro zajištění a dodržování právnosti ZMČ.Odmítli se zúčastňovat protiprávních jednání „pseudokoalice 7“. Své písemné stanovisko uveřejní v na ÚMČ nezávislých médiích.

Komentář (ID) #4556

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

10.9.2013 v 00:13

Konec Diskusního fóra na oficiálních stránkách MČ Velká Chuchle ! Stejná šestice z „pseudokoalice 7“,která si dnes při opakovaném hlasování na Zastupitelstvu MČodhlasovala pro sebe nehorázné odměny (Melichar,Kozický,Šatra,Čahoj, Petr a Tomáš Benčat), zároveň odhlasovala zrušení tohoto Diskusního fóra s tím,že bude možnost občanů se nadále vyjadřovat na veřejném Facebooku!! Kde jsou ty předvolební sliby a vějičky o OTEVŘENÉ RADNICI ? Inu,ono muset si číst o svých chybách a nedostatcích je zřejmě nepřekonatelný problém.Jen věřím,že občané při volbách na tento „manévr“ nezapomenou.

Této šaškárny se opět nezúčastnili zastupitelé za ODS Dudášová, Felixová a Fresl.Jediný přítomný z nich, pan Kadeřábek, pro toto usnesení nehlasoval.Přítomen nebyl ani již dříve odvolaný místostarosta Vokurka.

P.S. a tak jediným skutečným nezávislým mediem cca za týden zůstanou tištění „Chucheláci trochu jinak“ a blog pana Burleho.

Komentář (ID) #4553

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

9.9.2013 v 19:13

Vážení obyvatelé Chuchlí !
To co dnes udělali zastupitelé KOALICE 7 se snad nedá nazvat jinak než absolutní pohrdání občany.

Před chvilkou jsem se dozvěděl, že dnes je na zasedání zastupitelstva v bodě RŮZNÉ opět navržen bod, který byl již jednou NEODSOUHLASEN a to ODMĚNY ZASTUPITELŮM za povodně.

Je nehorázné se pokoušet o odhlasování tohoto bodu znovu. Zastupitelé za ODS paní Dudášová, paní Felixová a pan Fresl i kvůli tomto zjištění opustily zastupitelstvo a nejsou tedy již na „7“ zastupitelstvu přítomní.

Zastupitelé, kteří budou o tomto bodě hlasovat tedy jsou: pánové Melichar, Kozický, Šatra, Čahoj, Benčát a Petr. Jsem opravdu zvědav kdo změnil názor od posledního hlasování a kdo jak bude dnes hlasovat.

Doufám, že alespoň v někom zůstal kousek cti v těle.

Pořízek Robert

Komentář (ID) #4554

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4553)

9.9.2013 v 19:41

Připomenu výši navrhovaných odměn a jak hlasování dopadlo.

Pan starosta Melichar (TOP 09) 30 000,- ZDRŽEL SE
Pan Vokurka (SZ) 20 000,- PRO
Pan Čahoj (TOP 09) 10 000,- PRO
Pan Kozický (ČSSD) 20 000,- PRO
Pan Benčát (TOP 09) 15 000,- PRO
Paní Felixová (ODS) 15 000,- ZDRŽELA SE
Paní Dudášová (ODS) ZDRŽELA SE
Pan Šatra (SZ) 10 000,- ZDRŽEL SE
Pan Fresl (ODS) ZDRŽEL SE
Pan Kadeřábek (ODS) ZDRŽEL SE
Pan Petr (ČSSD) PRO

Komentář (ID) #4555

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4554)

9.9.2013 v 23:42

Tak bohužel,
dneska dostala slušnost slušně na prd.. Při hlasování o penězích do vlastní kapsy hlasovalo ze 7 přítomných všech 6 spravedlivých zastupitelů a to pánové Kozický, Šatra, Čahoj, Benčát ,Petr a Melichar PRO, PROTI byl jen pan Kadeřábek (ODS). Není mi jasné proč dneska změnil názor pan Melichar a pan Šatra? Opravdu jim těch pár tisíc stálo za to?

Kde to jsme? Jednou hlasování neprojde, tak to zkusíme znova a třeba 4 nebo 5x.

Opravdu originálně zaznělo odůvodnění hlasování pro odměnu od pana Šatry. Ten prý řek: Já se odměny vzdám ve prospěch divadla, koncertu pana Vokurky.

Dnes také bylo 6 hlasy odsouhlaseno zrušení tohoto dis. fóra. Je opravdu zvláštní jak si zastupitelé za KOALICI představují OTEVŘENOU RADNICI.

Dneska je mi z hlasování těchto 6 zastupitelů opravdu zle.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4559

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4553)

10.9.2013 v 00:21

Žhavá aktualita po Zasedání ZMČ – starosta Melichar a zastupitelé Čahoj a Benčát (všichni TOP 09), nový místostarosta Kozický a zastupitel Petr (oba ČSSD) a zastupitel Šatra (SZ) skutečně odhlasovali své odměny za účast na povodních v původně navržených a neschválených částkách,jako před 2 měsíci.Žádná změna částek,ale i ve zdůvodnění.Jedinou změnou byla změna v hlasování, kdy „dobrovolně“ změnili své původní zdržení se hlasování na souhlasné starosta Melichar (pro něj malá domů 30.000,-Kč) a zastupitel Šatra (pro něj malá domů 10.000,-Kč).

Z „pseudokoalice 7“ nebyl přítomen zastupitel Vokurka, který od svých soukmenovců dobře věděl,že mu jako tč. nezaměstnanému přistane domů celých 20.000,-Kč a jeho hlas přitom není již potřebný.Nechtěl dráždit hada bosou nohou, když se vzdal svých úkolů v povodňové komisi v polovině záplav….

A co zbylí 4 zastupitelé za ODS? Paní Felixová a Dudášová a pan Fresl raději odešli,než by byli účastny na této šaškárně.Pan Kadeřábek zůstal,ale hlasování se zdržel.A pak že peníze jsou vše……Zastupitelka paní Felixová již prohlásila,že o peníze neprosila, je jí to trapné, že bylo rozhodnuto o „ní bez ní“ a že peníze dá na charitu. Bohužel její vlaštovička jaro nedělá….

P.S. za povšimnutí stojí,jak se spojili při hlasování především oheň a voda – zastupitelé pravicové TOP 09 a levicové ČSSD.A pak že peníze s lidmi nezamávají ……

Komentář (ID) #4552

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

9.9.2013 v 18:30

Pane Vokurko,
do dnešního dne jsem netušil, že funkce „předseda povodňové komise“ je funkce placená. Já se naivně domníval, že je to funkce, kterou dělá člen zastupitelstva zdarma pro občany MČ.

Přestaňte se prosím neustále domáhat 20 000,- Kč, které vám měly, mají být vyplaceny jako odměna za vaší dobrovolnou práci. Ještě jste nevysvětlil tu trapnost z vaším odstoupením v půlce povodní z pozice předsedy povodňové komise a následném upravování oné oficiální zprávy, umístěné na tomto webu. Vy se opravdu s panem starostou, panem Kozickým, panem Benčátem, atd. před občany nestydíte parazitovat na letošních povodních? Ono to totiž dost vypovídá o vašem charakteru.

Snažil jsem si najít na web. stránkách jiných MČ informace o vyplacených odměnách pro ZASTUPITELE v době povodní, ale bohužel jsem žádné takové vyplacené odměny nenašel. Že by jiní zastupitelé měli větší morální kredit?

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4548

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

8.9.2013 v 23:16

Odvolání Ing. Arch. Vokurky 2013 !

Vaše odvolání sice přednesli zastupitelé za ODS! Jste si jist, že byli iniciátory tohoto jednání? Pan Kadeřábek vás odvolal proto, že mu vadilo, že jednáte s představiteli Hornbachu přes rok aniž by jste o tom informoval opoziční zastupitele, což jasně odporuje vašim prohlášením o Otevřené radnici.

Přestaňte ze svého odvolání obviňovat Vlasáka, Kozáka nebo Špaňhela! Přestaňte obviňovat zastupitele za ODS, že vás odvolali! Nikdy s vámi nesouhlasili a mají úplně jiný pohled na vaší práci než vy! Přestaňte odsuzovat Ing. Petra za to, že vám řekl proč vás odvolává do očí! To samé i u pana Čahoje! Važte si jich, že vás nepomlouvali někde za rohem a neodvolali vás bez udání důvodu.
Zamyslete se nad tím, proč vás jako kamaráda, se kterým kandidoval v roce 2006 a se kterým spolupracoval skoro tři roky na radnici, neinformoval Mgr. Melichar, že se chystá vaše odvolání, ač o této skutečnosti věděl několik hodin před zastupitelstvem od zastupitelky Mgr. Felixové, která byla ODS pověřena toto předem sdělit starostovi, nejen s ohledem na změnu programu jednání zastupitelstva. Zamyslete se nad tím, proč zčista jasna nepřijde zastupitel Benčát na zastupitelstvo, když celou neděli tráví na hřišti a v pondělí v rámci pracovních aktivit několikrát navštíví Chuchli. Možná se po jistém telefonu zalekl. Víte, ono když některým lidem z Chuchle vypráví, jak zrovna vy nejste člověk, kterého by řekněme podporoval, to se potom nedá zdržet při hlasování jako jeho „kamarád“.
Takže to shrneme, těch šest vás odvolalo a řeklo vám důvod, dva vás podpořili, jeden se tradičně alibisticky zdržel a jeden se po…., tedy dostal střevní chřipku, jaká náhoda.To chcete řešit na zastupitelstvu?

Jaký to je pocit, když vás potopí vaši kolegové, spolupracovníci, spolubojovníci?
To musí být hrozné, že ? Stát se přes noc viníkem všeho, co se té vaší koalici nepovedlo!

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4549

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4548)

9.9.2013 v 01:54

Pane zastupiteli Vokurko. Je více než úsměvné, když po 5 měsících jste do návrhu programu dnešního podvečerního zasedání ZMČ (9.9.) prosadil bod 2 – „schválení zápisu č.3/2013 (námitka člena zastupitelstva)“ – tedy toho,na kterém jste byl odvolán z funkce místostarosty! Znamená to,že po dobu 5ti měsíců starosta Melichar (TOP 09) nenechal schválit Zápis ? Jak je to potom s platností přijatých usnesení ? Podle čeho pracují starosta Melichar a váš nástupce, místostarosta Kozický?

Pan Vlasák přesně popsal mnoha lidem známé události – tedy asi kromě vás –kolem vašeho odvolání.Nyní zřejmě chcete měnit starý Zápis, ale pláčete na špatném hrobě. Za vaše odvolání nemůže Zápis,stejně jako ti,kteří pro něj veřejně hlasovali a řekli vám své důvody přímo do očí.Myslím si,že za realizaci odvolání mohou především ti, kteří o tom dobře předem věděli,nic neudělali a hlavně vám nic neřekli – prostě se jim to hodilo,nechat vás v blahé nevědomosti,abyste se případně nemohl bránit a odvolání určitě prošlo. Někdo z nich byl aktivní formou své „náhodné pasivity“,jinému se náhle udělalo tak špatně,že nemohl s nikým komunikovat a z hodiny na hodinu „nebyl“. A tak skutečně nevím, co nyní na starém Zápisu chcete měnit. Nebylo by pro vaši psychiku lepší pochopit skutečné souvislosti vašeho odvolání s tím,že vždy je horší skrytý nepřítel než ten,který je schopen se vám podívat do očí a přímo?

Co ale mohu chtít po vás,který nedávno jako ověřovatel podepsal Zápis z posledního (č.6) ZMČ.Toho, který jste podepsal s vědomím,že jste na jeho značné a podstatné části včetně konce vůbec nebyl! Ten,který ač je Úřední listinou, neodpovídá skutečnosti (viz zvuková nahrávka) !A proč nepodáváte nyní také námitku proti jeho obsahu? Již vás vidím,jak budu pobaveně spolu s dalšími sledovat vaše teatrální vystoupení při obhajování neobhajitelného – to bude zase komedie! Nebo snad ve světle pro vás nových skutečností ohledně vašeho odvolání povíte i pravdu?

Komentář (ID) #4547

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

8.9.2013 v 23:10

Ještě se vrátím k odvolávání starosty Melichara v roce 2011
Ve vašem příspěvku píšete: „při snaze odvolat starostu ODS p. Melicharovi pomohla, tehdy argumentovali i tím, že jaké jsou alternativy“. To ovšem není pravda!
Zastupitelé za ODS se ptali, jaké jsou důvody návrhu na odvolání Mgr.Melichara. Na to jim skupinka okolo vás nedokázala odpovědět! Nakonec vystoupil Mgr.Linhart a jako důvod uvedl ztrátu důvěry! Na otázku, o jakou ztrátu důvěry se jedná nedokázal nikdo z vás odpovědět. Na dotaz, jaké jsou alternativy na nového starostu jste odpověď také nenalezli. Pak byla navržena přestávka a po ní jste si neodhlasovali program zastupitelstva! Takže neobviňujte zastupitele za ODS z vlastní hlouposti.
Možná jste se tenkrát mohl postavit a říci to, co jste potom vyprávěli po restauracích v Chuchli ! A to, že Mgr. Melichar dostal nabídku od jisté společnosti, že za prosazení jistého většího projektu, který by se znatelně dotkl Chuchelského háje, mohl navštívit jistou severskou zemi a park stejného typu. A on tento návrh přijal. Tyto věty jste mohl doplnit větou, že vaším kandidátem měl být p.Čahoj. ( Jak vás znám, chtěli jste ho hlavně proto, aby jste jím mohli manipulovat a aby podepisoval ty vaše nápady a studie atd.)
Jsem si stoprocentně jist, že pokud by jste uvedli tyto důvody odvolání zastupitelé za ODS by s odvoláním neváhali ani minutu!
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4546

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

8.9.2013 v 23:07

Ing. Arch. Vokurko - zástupče za Stranu Zelených
Koncem srpna jste zde vyjádřil svůj žal a bol. Já bych rád reagoval na některé podněty z vašich příspěvků.

Povodně :
Mám jiné zkušenosti a poznatky o vaší práci. Chápu, že nebudeme mít stejný pohled. Potřeboval jsem od vás přes velitele Koktu vědět, kde se nachází šoupata v Malé Chuchli. V telefonátu, který následoval zpět od velitele Kokty jste nás posílal k OMV. Nemám proč bych svému veliteli nevěřil !!! To, že ta vaše slavná povodňová komise nechala pytlovat chuchelské hasiče a dobrovolníky písek u OMV bylo neskutečné a hlavně zbytečné plýtvání fyzickým fondem výše zmíněných. Ti brigádníci pak třeba nemohli přijít k panu Děrďovi . Slíbil jste mu jich vy osobně osm a nedorazil jediný! Je supr, že jste prošel zaplavené domy se statikem z Radotína a zjistil jste, že v postižené oblasti není žádný dům z „vepřovic“ a že když nepadli stejné domy v roce 2002, tak zřejmě nepadnou ani teď. Pobavila mě ta část jak jste evakuoval.

Prémie za Povodně:
Nechali jste se zvolit do zastupitelstva, aby jste pomáhali lidem i právě při takových záležitostech jako je povodeň! Ty vaše prémie je hyenismus nejhrubšího zrna! Nechat si platit za to, že jako zastupitel pomáháte lidem!

Hřbitov:
To, co jste provedli s hřbitovem, je do nebe volající! Pustil jste bagr na hřbitov. Nehledě, že jste prohlásil, že kameny ze zbourané zdi budou znova použity do zdi. Chcete mi snad tvrdit, že ty kameny použité v té zdi jsou ty původní ?

Důchod normalizačního vyšetřovatele:
Patří mezi ty normalizační důchody i ty vdovské? Teď použiji větu, kterou jste použil : „Kdo se bojí minulosti, nemůže hledět do budoucnosti“. Všiml jste si, že se hodně bojíte minulosti? A upřímně to, co jsem si zde přečetl na vaší adresu o té minulosti, a to co jsem vyslechl od starších spoluobčanů, ani se nedivím, že se jí bojíte.

O Mgr. Hromádkovi
Na adresu Mgr. Hromádky můžu napsat jediné : „Kdo s čím zachází, tím také schází ! Aneb, každému jeho nebe.“ Rádoby šedá eminence Chuchle. Neuvědomil si, že už není doba F.L.Věka. Je pravda, že některé praktiky, které použil pan učitel mě dost překvapili! Je jedním z důvodů, že můj syn chodí do školy mimo Chuchli.

Pátá kolona
Osobně si nejsem vědom, abych s Vámi uvedenými pány založil „ňákou“ tajnou politickou skupinu. A už vůbec ne pod vedením pana Fresla. Pokud bych použil termín pátá kolona ve vztahu k Velké Chuchli, asi bych zmínil vznik Chuchle – info.
Žádné závazky k panu Freslovi nemám.

Lord Voldemort – Ten, jehož jméno nelze vyslovit
Pokud jde o pána zla, jehož jméno by se nemělo vyslovovat, je to to vaše! Ne pana Fresla, ten toho pro Chuchli udělal dost. Je smutným paradoxem, že vy jste na stavbě, na kterou pan Fresl sehnal peníze, dělal stavební dozor. Jinak má pan Kováč pravdu. Mohu pouze zopakovat jeho slova, která vás dost charakterizují a vy je velmi často používáte: „myslím, že by se mělo - stálo by za to udělat - dokáži si představit, že se to udělá“. Kecat o ničem, to umíte všichni!

Diskusní Fórum
Diskusní fórum vám a té vaší sebrance v minulosti sloužilo k urážení zastupitelů za ODS. Pomocí anonymů jste napadali, uráželi a zvyšovali jste tlak na jedince tak, jak se vám to hodilo. Dnes je situace z vaší strany stejná, jste podporováni anonymy, které si sami vyrábíte i ten slovník je stejný. Anonymy, kterými urážíte občany, kteří s vámi nesouhlasí. Bohužel pro vás jsou jména vašich oponentů fakticky hmatatelná! A v tom je ten rozdíl, vy můžete pana Kozáka žalovat, protože pan Kozák je hmatatelný a píše stále ze stejné IT adresy. Může pan Kozák žalovat vaše anonymy? Nemůže! A o to vám jde. Větu, kterou použil ve svém příspěvku pan Kováč mě doslova opařila : „Už tady na úřadu jste mi říkal: "Uděláte pro nás práci jako v Sekalovi" a hrozně jste se tomu smál. Ale to jste na mne nastupoval z pozice moci. A rád.“ Z téhle věty jasně vyplývá, že jste zaměstnance úřadu nutil, aby za vás dělal černou práci vůči občanům Chuchle, kteří s vámi nesouhlasí.
Myslím, že vaše touha po moci vás ovládla a je na čase, aby jste po tomto prohlášení zaměstnance úřadu, který doznal, že byl svým způsobem vámi terorizován, aby plnil vaše osobní přání k usurpování obyvatel Chuchle, položil svůj mandát zastupitele a dal šanci slušnějším lidem z vaší kandidátky, nezatížených osobními předsudky !

S pozdravem Vlasák Zdeněk – syn svého otce, chuchelský občan, kandidát na zastupitele v roce 2010 za ODS ( vypadá to hrozně ten dodatek stejně jako ho tam píšete vy)

P.S. O tom, že přesunete Diskusní fórum na nějakou společenskou síť jste nemluvili ani před volbami ani po volbách. Tam jste tvrdili, že na stránkách bude otevřená diskuse. Je to stále stejné: „myslím, že by se mělo - stálo by za to udělat - dokáži si představit, že se to udělá“.
Prostě zneuznaný, líný kecálek z Prodloužené - stručná, ale výstižná charakteristika vaší osoby, že Ing.Arch.Vokurko.

Komentář (ID) #4550

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4546)

9.9.2013 v 11:29

Zd. Vlasáku

Povodně: Šoupata. V neděli 2.6. odpoledne byli místní hasiči mj. požádáni, aby zavřeli šoupata v MCH a VCH. Jiří Kokta mě opravdu volal, že jsou v MCH a nevědí, kde šoupata jsou ani nevědí kde je ve VCH. S p. Patočkou, který má největší přehled o protipovodňové ochraně v MCH jsem dohodl, že vám místa ukáže, tak se také stalo. Ve VCh, jsem přímo místo sám lokalizoval a popsal. Je dobře, že se to podařilo, hlavně v Malé Chuchli by neuzavření šoupat znamenalo katastrofu. Tímto děkuji panu Patočkovi za obětavou práci při povodních v MCH a to po celou dobu povodní.
Pytlování v Malé Chuchli - magistrát nařídil připravit a postavit všechna protipovodňová opatření. V Malé Chuchli to i do budoucna znamená doplnit zbytek výšky povodňových záteras na Strakonické právě o pytle s pískem. Zpětně se takové úsilí zdá jako nesmyslné a zbytečné, je třeba si ale uvědomit, že nikdo, ani magistrát neměl jistotu na jaké výšce voda bude kulminovat, pršelo a Orlík byl úplně plný... To platí i o doplnění záteras na 20tiletou vodu u závodiště, všichni jsme v tu chvíli věděli, že je pytlování k ničemu, za několik hodin byla všechna opatření proti 20tileté vodě pod vodou.
Když se posuneme o pár dní v čase, do chvil, kdy začala voda opadat i z prostor závodiště, zjišťoval jsem u postižených kolik dobrovolníků by potřebovali na další den, čísla jsem nechal na radnici, tam kde se dobrovolníci z ČK, Skauta a dalších vždy hlásili, tak aby byli posláni tam, kde je to nutné. Okamžitě ve chvíli, kdy jsem na místě zjistil, že někde dobrovolníci chybí ooperativně jsme to s ústředím na radnici řešili, to bylo i ve zmiňovaném případě.

Odměny: Vzhledem k tomu, že jsem byl při povodni prakticky nonstop na místě, myslím, že nejde o hyenismus. Objekktivně jsem při povodních i podle jiných udělal dost práce. Jiný případ by byl, kdybych odmítl pomoci a jen bych z povzdálí pozoroval a kecal.

To další možná až příště, i když argumentovat na pitomosti nebo k tématům, o kterých jsem mnohokrát psal je házení hrachu na pátou kolonu.

Z povodní je potřeba se poučit a už konečně odpovědět na základní otázky.

Například: Kdo je zodpovědný za to, že se opět obnovily stavby u Vltavy po povodni 2002, když už tam neměly mnoho let existovat?
Jaký je cíl Chuchle, co s tímto územím do budoucna? Budou nadále rezitenti u závodiště těmito stavbami při povodních ohrožováni? Atd.

Ing. arch. David Vokurka - Chuchelští občané za SZ

Komentář (ID) #4551

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4550)

9.9.2013 v 15:37

Davide Vokurko, ve své skromnosti jsi nějak opomněl, že v půlce povodně jsi utekl jako malý kluk z funkce a práce místopředsedy a člena povodňové komise! Ani se nezmiňuješ,jak jsi následně se snažil pláčem u starosty Melichara vše zaretušovat a nakonec jsi docílil toho,že již o tom vydaná a vyvěšená oficiální zpráva byla „tajně“ vyměněna za jinou,upravenou verzi – bez jakéhokoli vysvětlení!! Zda se jednalo o hyenismus,posuď sám.A za to chceš odměnu? –před tebou jí o větších povodních 2002 za starosty Fresla a ODS nikdo nikdy nechtěl a ani nedostal. Jak jsem ti již nedávno doporučil – peníze si získej prací……

P.S.Již opět, jako je u tebe pravidlem, lžeš jako když tiskne.To ti nestačí polopatické vysvětlení nejenom ode mne,že svůj mandát zastupitele jsi získal za Stranu zelených a ne jak se vtíráš jak francovka za Chuchelské občany! Toto uskupení nikde na oficiálních materiálech a údajích ČSÚ (Český statistický úřad) nenajdeš.Tak proč tu opět blafuješ a masíruješ chucheláky a další svými nesmysly.Jsi nepoučitelný.Večer jsem na tebe opravdu zvědav !!

Komentář (ID) #4542

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

5.9.2013 v 15:14

Chtěl bych poděkovat starostovi MČ Velká Chuchle panu Stanislavu Freslovi za informace, které mi poskytl v době povodní!
Divíte se, že jsem to napsal takhle ? No, když může být i Ing.Arch.Vokurka uváděn jako místostarosta pod usneseními č5/2013 +č.6/2013 ( ChZ č.6 str.5 dole), ač v té době žádným místostarostou nebyl, proč bych já nemohl uvádět pana Fresla jako stávajícího starostu. Ono Chuchle stejně žádného starostu po panu Freslovi neměla. ;-)

Pěkný den Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4540

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

5.9.2013 v 15:09

K pohledu Mgr. Melichara na povodně 2013 jsem se již vyjádřil, když vyšel ve zkrácené verzi v Regionu a v Novinách Prahy 16. Rád bych se však ještě pozastavil nad dvěma body, které pro mne byly nové .

1. V otázce : „Vyskytl se v době povodní nějaký problém s odvodem vody?“ mě docela překvapila obhajoba tzv. Melicharova zákopu napříč pozemkem pana Červeného. Cituji: “Byl bych rád, kdyby se tento kanál stal trvalou záležitostí a vyřešil se tím letitý problém s odvodem vody ze závodiště.“
Pamatuji si dobu kdy Mgr. Melichar tvrdil, že je soukromý majetek na prvním místě! Ale to se jednalo o stavbu nadjezdu, která měla stát kus od jeho pozemku a dle jeho názoru by mu pozemek znehodnotila. Pokud se jedná o soukromý majetek pana Červeného, tak mu udělá zbytečnou rýhu uprostřed pozemku a ještě chce, aby byla trvalou. Svůj majetek si Mgr. Melichar chrání, ale pokud jde o cizí, tak ten znehodnotí, vyvlastní, rozřízne výkopem od Strakonické po cyklostezku (tu prokopat nemohl, ta byla magistrátu.).

P.S.: Ono se po Chuchli povídá, že ta dotčená rýha byl trest pro pana Červeného, že jako majitel sousedního pozemku nedal souhlas se vznikem deponie na sousedních pozemcích MČ Velká Chuchle. Nevím? Ale, jak jinak si vysvětlit vznik rýhy odnikud nikam?

2. V otázce: „Došlo také k výpadkům elektrického proudu?“ nám Mgr.Melichar popsal, jak vše řešil s PRE a hlavně „operativně“.

Ten kdo zažil povodně 2002 ví, jak je rozdělena Chuchle, co se týče dodávek elektrického proudu. Ono, když starostovi zavolají z PRE, že vypínají v rámci ohrožení záplavou část Chuchle „pod drahou“, musí mu místo tupého souhlasu s PRE dojít, že v tu chvíli nechává odpojit i část, která je zabezpečena protipovodňovou stěnou, ale i část domů, které se nacházejí na Starochuchelské nad závorami ( Dubských, Pečených i Restaurant“ U Václava atd.). Jsou holt věci, které se v příručce „Nový starosta“ nepíšou. Možná stačilo vyslyšet návrh pana Fresla ke spolupráci či se zeptat členů SDH Chuchle. Protože modří prostě vědí a mají zkušenosti a jak se praví v modrých knihách, osobní skutečnost je vždy k nezaplacení.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4541

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4540)

5.9.2013 v 15:11

Jenom si tak myslím, že když si nám Mgr. Melichar prostřednictvím pana Ing.Schulze navrhl prémii cca 30.000,- Kč , Ing.Arch. Vokurka cca 20.000 ,-Kč či pro mne úplně překvapivých 15.000,- pro Ing. Kozického, měl navrhnout veliteli Chuchelských dobrovolných hasičů cca 300.000,- starostovi hasičů 200.000,- a každému zúčasnivšímu se hasiči 150.000,-Kč . Všichni vědí, že tito občané udělali pro Chuchli minimálně 10× víc než výše zmínění pánové!

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Hasiči by se odměn samozřejmě zřekli ve prospěch nové hrací plochy na hřišti Čechoslovanu!

Komentář (ID) #4543

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4540)

5.9.2013 v 20:56

Jen jsem zvědav,ze které kasičky starosta Melichar (TOP 09) vezme milion na odstranění škody,kterou způsobil svým neefektivním a zbytečným rozhodnutím ku škodě na majetku soukromé osoby.Zda rozbije své prasátko (pokud ho má) či se koukne na dno obecní kasy.Jen si neumím představit,že cca milion by po něm poškozený soukromý občan nepožadoval !! A vlastně ještě ušetří – když mu nevybouchl vysokotlak plynu a kabel VN, které byly přitom „ohlodány až na kost“.To by bylo v rámci obecného ohrožení zmařených životů a majetků…..
Je směšné se nyní snažit vše přehazovat na pražský Magistrát (byť je ze stejné „Topky“).Pochybuji,že bude ochoten tuto činnost zaštítit.

Předpokládám,že obdobně bude muset starosta Melichar přistoupit i k úhradě škody,která vznikla naší MČ skoro po 2 roky nevybíráním nájemného za pronájem restaurace „Nad poštou“. Jeho „pseudokoalice 7“ je schopna ho držet v bláhové naději,že nebude platit statisícové částky, již pouze maximálně rok, než budou nové volby.Pochybuji,že noví zastupitelé tohoto „kostlivce“ nechají ve skříni a nebudou chtít (oprávněně) posílit obecní kasu.

O fakturách proplácených neexistujícím firmám raději až někdy příště ….

Komentář (ID) #4544

Reagovat | X

Od: Renata Jankovcová

(Reakce na příspěvek #4543)

6.9.2013 v 12:31

Cha cha, pane Kozáku. Jakápak škoda vznikla p.Č.??? Tento pan Červený rozryl bez stavebního povolení ulici Nad Závodištěm a nikdy to nedal do pořádku a pak musím ještě připomenout, že dostal darem od obce lukrativní pozemek, který obratem prodal za tržní cenu. A v neposlední řadě černá stavba pana Červeného stojí Nad Závodištěm již 14 let! A Vy se tady bijete za člověka, který si dělá co chce zákon nezákon , povodně nepovodně.

Komentář (ID) #4545

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4544)

6.9.2013 v 15:02

Dobrý den paní Jankovcová.Vůbec se nebiji za konkrétní osobu.Poukazuji obecně na zásah starosty do soukromého majetku občana, v dalším odstavci pak do hospodaření naší MČ..Ani vy ve svém příspěvku nijak nezpochybňujete pozemek u Vltavy,ale píšete o jiných lokalitách v Chuchli.

Nikde nehovořím o jakékoli činnosti pana Červeného,ale pouze o činnosti starosty Melichara.Tedy se ani nebiji za pana Červeného,jak píšete.Jde mi pouze o to,že neprofesionální a neodbornou činností starosty Melichara vznikají milionové a statisícové škody naší obci,Velké Chuchli.
Přeji hezký víkend.