Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4539

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

5.9.2013 v 15:06

Tak jsem si se zájmem přečetl Komsomolskou pravdu (CHZ) a abych byl upřímný, nezklamala mě. Pak jsem si přečetl komentáře k tomuto tématu a ty mě nepřekvapili. Co mě naopak překvapilo, že nám pan Mgr. Hromádka ukončil placenou spolupráci s tímto periodikem, ač je v tiráži č.6 uveden stále jako redaktor. Nebo jinak spíš mě překvapilo, že jsem se to nedozvěděl v rámci té „naší Otevřené radnice“. Asi měla zrovna zavřeno?
Co se týče úrovně ChZ je to stejné jako s vedením MČ. Na první pohled krásný papír, pěkné barvy, ale obsah nemá v žádném případě tu hodnotu, kterou je honorován. Obviňovat z toho pana Kováče mi přijde, řekněme zbytečné. Pokud je na vše sám a ti lidé, kteří jsou napsaní v té redakční radě (Redakční rada: Mgr. Melichar, Ing. M.Malý, V.Čahoj , I.Petr a redaktor Mgr. Hromádka) mu nepomohou, je pan Kováč jako „černoch v hokeji“ ( V týmu hrozně sám!).
S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4536

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

3.9.2013 v 10:49

Na 9.9.2013 od 18,00 hod. ve Fematu vyhlásil starosta Melichar další,tj. 7.zasedání ZMČ.Což o to,právo by na to měl,ale jaksi „opomněl“ povinně do 15 dnů po „rozpadnutí se“ (pro nedostatek zastupitelů) 6.zasedání ZMČ vyhlásit nové,jak mu to ukládá Jednací řád!! Přestože na toto byl upozorňován ústně i písemně! Jak tedy může nyní vyhlásit již další Zasedání
A protože to starosta vše dobře ví,rozhodl se pro „podfuk“.

1) do Zápisu ze zasedání napsal cituji z něho: „Vzhledem k tomu,že program 6.mimořádného zasedání byl vyčerpán,starosta dnešní zasedání prohlásil za ukončené,a to v 20,46 hod.“
2) na oficiální zvukové nahrávce je přitom zřetelně slyšet,cituji:

„Ukončil jsem zastupitelstvo z důvodu odchodu zastupitelů z jednání“

tomu předcházelo v posledních 10 minutách záznamu:
- „nashledanou“ – proneseno při odchodu zastupitelů Kadeřábka a Fresla, před kterými již odešel bez jakéhokoli slovního doprovodu zastupitel Šatra
- po chvíli zapisovatel Schulz: „musíte ukončit,nemáte 6 zastupitelů“
- následně i občan Kozák: „upozorňuji,rozpadlo se vám zastupitelstvo“
- již po prohlášení Melichara o ukončení zasedání neustále se i nadále o slovo hlásící občan Burle: „prosím,můžu ještě něco říct?“. A odpověď Melichara „ale již pouze mimo záznam“. Poté bylo ukončení nahrávání zvukového záznamu

A tak si tady v Chuchli žijeme….Občané,doporučuji se přijít v pondělí podívat osobně na zastupitelstvo – zažijete těžko opakovatelné !!! Co zastupitelé,podvolí se vůli (byť protiprávní) starosty Melichara,či ukáží svoji suverenitu?

P.S. další „pikantností“ tohoto zasedání, pokud se tedy vůbec uskuteční, je teprve po 5 měsících po konání dubnového zastupitelstva „schválení jeho zápisu č.3 ! Zde je především nespokojen zastupitel Vokurka – byl na něm totiž odvolán z funkce místostarosty.

Komentář (ID) #4532

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

30.8.2013 v 15:17

Na webu pana Burleho jsem si se zájmem přečetl jeho recenzi na včera kolportované č.6 „Chuchelského zpravodaje“,kterou nemá možnost umístit zde na oficiálním webu.Já své vyjádření přesto umisťuji především zde,neboť se domnívám,že řešení „kvality“ Chuchelského zpravodaje je potřeba řešit tak,aby se starosta Melichar nemohl vymlouvat,že o ničem neví a mohl se s ním seznámit.

Pane Burle.Přečetl jsem si váš příspěvek k poslednímu číslu Chuchelského zpravodaje.Byl jsem jím unešen,jak výstižně a pravdivě jste vše popsal.Plně se s ním ztotožňuji.Ale nevím,co od takového, byť oficiálního tisku MČ, můžeme chtít.V každém čísle je gloriola záře pana vůdce - tedy starosty Melichara.Je to jako nacistická či stalinistická propaganda!!

A proč ne - když již rok nenechává obsadit místo předsedy redakční rady,ze kterého "takticky" sám odstoupil.Stejně tak není ,pokud to nevíte,obsazeno místo redaktora.To v červnu opustil dobrovolně pan Hromádka.I většina Redakční rady se rozprchla,včetně zastupitele Vokurky.A tak nyní dali vše na bedra jediného člověka,pana sekretáře Kováče.Vůbec se nedivím úrovni časopisu.Jen na rozdíl od vás nesouhlasím s tvrzením,že za to může právě pan Kováč.Co má chudák dělat,když je zaměstnancem Úřadu MČ a pokud nechce přijít o živobytí,musí poslouchat a nemůže na rozdíl pánů Melichara,Vokurky či Hromádky utéct.

Komentář (ID) #4533

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4532)

30.8.2013 v 17:15

Nikoli pouze úsměvné,ale především tragické a v rozporu s jednacím řádem ZMČ je to, co se děje kolem posledního č.6 (mimořádného) Zasedání ZMČ Praha-Velká Chuchle konaného přerušovaně 25.7. a 12.8.2013 (a nejen jeho), nyní i ve vztahu k včera vydanému „Chuchelskému pravodaji“. Jen to dokresluje absolutní zmar ve vedení naší radnice ! Zápis i Usnesení jsou oficiálně vyvěšené a nyní je možno si Usnesení přečíst i ve včera vydané oficiální tiskovině ÚMČ „Chuchelský zpravodaj“ č.6/2013.

1) v tiskovině „Chuchelský zpravodaj“ jsou zveřejňovány texty Usnesení, které je součástí Zápisu, který ale ještě nebyl řádně po připomínkách odsouhlasen Zastupitelstvem MČ !Zápis tedy doposud není platný.Přitom již dnes je zřejmé,že obsahuje značné rozpory se skutečností, na což byl již starosta Melichar písemně upozorněn a není jisté, zda bude schválen bez dodatečných úprav.
2) jako ověřovatel Zápisu je podepsán i zastupitel Vokurka,přestože se značné části včetně ukončení zasedání osobně fyzicky nezúčastnil a nemůže tedy garantovat hodnověrnost Zápisu ! Právě z období,kdy došlo k nejproblematičtějšímu popisování skutečností zápisem na probíhajícím Zasedání…..
3) je úsměvné, když v oficiální tiskovině „Chuchelský zpravodaj“ je pod otisknutým článkem „přehled usnesení“ jako jeho zpracovatel mj. podepsán „Ing.Arch.David Vokurka-zástupce starosty (člen ZMČ)“.Přitom byl již v dubnu z funkce odvolán ! (zasedání č.3/2013).To zajisté nedodá opět Chuchelskému zpravodaji na ztracené důvěryhodnosti.

Komentář (ID) #4534

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #4532)

30.8.2013 v 21:10

Sice nerad, ale musím reagovat na vaši větu – „I většina Redakční rady se rozprchla …“. Za sebe tady po téměř roce opakuji, že jsem z Redakční rady „neuprchl“, ale dobrovolně odstoupil právě kvůli panovačným manýrům toho „chudáka“, šéfredaktora, „zaměstnance úřadu MČ“, který nechce přijít o živobytí. Pro připomenutí více najdete na straně 2 v sekci Chuchelský zpravodaj.

Jiří Kodet

Komentář (ID) #4535

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4534)

31.8.2013 v 14:48

Dobrý den,pane Kodet.Máte samozřejmě pravdu.Napsal jsem to obecně bez toho, abych u každého odstoupivšího člena Redakční rady konkretizoval důvody.Váš odchod byl pochopitelný,vyjádřil jste svůj názor a nesouhlas na směřováním CHZ. Navíc jste ho veřejně popsal a zdůvodnil zde na oficiálním webu! Ale co říci např. na odchod tehdejšího místostarosty,dnes zastupitele, pana Vokurky? Ve chvíli,kdy odešel bez jediného slova zdůvodnění starosta Melichar,stejným způsobem odešel i on. Navíc gesci informatiky měl ve své pracovní náplni…..Prostě se na to nezodpovědně vykašlali oba dva.U pana Vokurky to byl zřejmě i jeden z důvodů,proč ho následně zastupitelstvo odvolalo z funkce místostarosty. Navíc je „odcházení“ asi jeho oblíbeným sportem,neboť obdobně,avšak ještě nepochopitelněji,uprostřed červnových povodní, se vykašlal i na funkci místopředsedy a člena povodňové komise.

Celkový marasmus v Chuchelském zpravodaji však na rozdíl od vás vidím především ve vedení chuchelské radnice (starosta,místostarosta), nikoli v jeho zaměstnancích.Těm jejich pozice vůbec nezávidím.

Komentář (ID) #4526

Reagovat | X

Od: Nádvorník

28.8.2013 v 09:42

Pamatuju doby, kdy pan Kozak vystupoval jako anonym s prezdivkou "spravedlivej" je opravdu vtipné že tento bývalý anonym nyní bojuje proti jinym anonymum :))).... ale předpokládám že jeho charakter už nikoho nepřekvapí

Komentář (ID) #4530

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4526)

28.8.2013 v 14:55

Nádvorníku,ty ubohý anonyme s velmi nízkým IQ,ale zato s obrovským strachem se podepsat! Víš,co je to průzkum bojem? Určitě ne, neboť bys zde nebyl nyní kavkou - ale každému to,co jeho jest…. Proč?

1) buď sis to přečetl před rokem na tomto webu,kdy jsem to sám uvedl.Bylo to poté,kdy jsem chtěl znát osobu,která z ÚMČ vynáší důvěrné informace,tj. nedodržuje svoji povinnost mlčenlivosti (§303 zákoníku práce – mlčenlivost zaměstnanců ve správních úřadech a ve státní službě) a proto jsem pod anonymem „spravedlivej“ poslal těsně za sebou 2 příspěvky –bylo to před rokem 1.9.2012 v 12,32 a 13,09 hod. pod ID 2187 a 2192.Samozřejmě,že vědomě ze stejné IP adresy,jako posílám po 3 roky všechny své řádně podepsané příspěvky,abych mohl být rychle ztotožněn! To se i rychle stalo…..

2) Krátce poté mě oslovil tehdejší místostarosta,,pan David Vokurka.Ten mi radostně sdělil,že zjistil,že píši anonymně,pod pseudonymem „spravedlivej“, a vše zveřejní!! Ano,v tu chvíli nezvládl „průzkum bojem“ a přiznal,že zná adresy anonymů a nakládá s nimi podle své libovůle.Plně se přiznal a potvrdil mé dojmy.Když jsem mu řekl,že budu jedině rád,když to zveřejní a tím se sám udá,že porušuje mu zákonem uloženou mlčenlivost,najednou nic nikde neventiloval !

3) Až nyní po roce vyleze nějaký ubohý anonym Nádvorník“ a objevil rok starou Ameriku – kde to najednou vzal“? Porušil svoji úřední mlčenlivost pan Vokurka či někdo jiný z ÚMČ?

Takže anonyme ! Buď ses snažil využít „tajuplně“ známou skutečnost ,či jsi pan Vokurka či tě informoval někdo z úřadu.Vždy zůstaneš doběhnutou „Kavkou“,která pracuje na objednávku,ale které si objednavatel přitom vůbec neváží a bezohledně jí obětuje.

Jsem nyní zvědav,zda příspěvek pod anonymem „Nádvorník“ bude vymazán stejně jako byl vymazán anonym „spravedlivej“.

NÁDVORNÍKU ! Kozák se před rokem krátce po svých 2 anonymních příspěvcích k jejich autorství přihlásil.Buď také takový FRAJER a udělej to samé – nebo pan Vokurka má kolem sebe samé slabochy?

Komentář (ID) #4517

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

26.8.2013 v 16:52

Nestihl jsem projít seznam všech IP adres, ale pan "Peroutka" přispívá svými lživými výplody také pod jménem "Dvořáček" a když má špatný den, tak jenom "Dvorcek".

Z důvodu opakovaného vkládání příspěvků pod různými jmény, dále opětovného vkládání stejných - již smazaných příspěvků, napadání ostatních přispěvatelů DF a samozřejmě uvádění zcela zjevně nepravdivých informací, byl uživatel "Peroutka" alias "Dvořáček" a spousta jiných jmen, zablokován. Bohužel tento sofistikovaný "troll" používá mnoho IP adres, pravděpodobně náhodně generovaných, a proto bude problém se na tomto anonymním DF takového člověk zbavit úplně.

Přeji pěkný den všem.

Komentář (ID) #4518

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4517)

26.8.2013 v 18:43

A co s lživými výroky p. Kozáka? Ty jsou v pořádku? Byl Komentář (ID) #4511 svázaný s IP Peroutky, Dvořáčka , nebo jak psal nikoliv? Je důvodem smazání příspěvku Peroutka - Komentář (ID) #4516 - obsah? Autor? Nebo jak to je? Myslím, že by přístup měl být blokován jen v závažných případech, kdy je zřejmé, že je autor ve svých např. sprostých, nebo zjevně nepravdivých příspěvcích nepoučitelný, napadá mě např. p. Kozák např.Komentář (ID) #4506 a spousty dalších. Ono to pak generuje debatu na úrovni trhovkyň ve virtuálním světě nepravd.

Samozřejmě chyba je, že se dodnes DF nepřesunulo na nějakou společenskou síť, škoda že se nám to nepodařilo, Přiznávám tím i část viny, že jsem to nestihl připravit.

David Vokurka zast. za Chuchelští občané za SZ

Komentář (ID) #4519

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4518)

27.8.2013 v 00:18

Davide Vokurko! Z tvých řádek čiší flustrace a bezradnost po tvém vyhazovu z postu místostarosty našeho ZMČ, kterou provedli zastupitelé napříč zastupitelstvem – kde je tvá sebekritičnost! Důvody ti řekli přímo do očí na ZMČ,když tě odvolávali.To ti nestačí?Chápu tvé obavy z nezaměstnanosti,ztráty příjmu a nejisté budoucnosti .Je to o to horší,že se ti nejspíš nedaří naplnit tvé dřívější bombastická prohlášení, že není problém se živit jako architekt,přitom doba na podpoře se již zlomila a tvá tvrzení se nedaří naplňovat….. Proto kolem sebe nesmyslně kopeš a síříš kolem sebe síru s jedem.Proto se mě zde neustále snažíš napadat.Bohužel tak činíš pouze frázemi a nejsi schopen jakékoli věcné argumentace!

Dle tebe zde měl ponechat pan sekretář Kováč v rozporu s Pravidly diskusního fóra (které jsi mimochodem tvořil ty sám k obrazu svému) řádit anonyma „Peroutku“ např. s textem ID 4511 –cituji ho nezkráceně celý: „Pane Kozak jdete uz do p.....“, (i když chápu že ti mluvil z tvé zatrpklé duše).

Proč na mé články nereaguješ věcně,ale pouze nic neříkajícími frázemi?Je jedno,zda jsou takové a obdobné podepsány Vokurka či Novotný či jinými anonymy.Jsi s nimi v jednom pytli – a to je na bývalého místostarostu a zeleného zastupitele skutečně tristní.Kde zůstala tvá věrohodnost a čest,kdy se propůjčíš k podvodu se Zápisem z posledního 6.zasedání ZMČ.Ten podepíšeš jako jeho ověřovatel přesto, že jsi po velkou část, včetně konce, nebyl fyzicky přítomen! Přitom Zápis neodpovídá zcela pravdě a bude mít dohru. Není to od tebe PODVOD?

A co tvé výměny oficiálního oznámení,kdy je nejprve veřejnost informována o tom,že v půli povodní jsi „odešel z funkce místopředsedy a člena povodňové komise“ a pak pláčeš u starosty Melichara,ať zfalšujete tuto informaci,článek tajně vyměníte a umístíte nový text.A pak se ucházíš o odměnu 20.000,-Kč – není ti hanba?

Další tvá NEHORÁZNÁ LEŽ, o které jsem již psal v článku ID 4506 a který zde nyní označuješ za „zjevně nepravdivý“.Tak tedy speciálně pro tebe polopaticky,abys třeba už pochopil – stále vsugerováváš a přesvědčuješ chucheláky,že jsi zastupitel „Chuchelských občanů za SZ“ – vnucuješ se jako pijavice.Za Stranu zelených můžeš vystupovat maximálně hlasy 245 chucheláků ( oficiální údaje Českého statistického úřadu), kteří ti dali na její kandidátce jeden ze svých 11 možných hlasů.Ostatní Chuchelští občané s tebou nemají nic společného, ani se Stranou zelených !! Tak mluv zase pravdivě,jsi zvolen za Stranu zelených na její kandidátce s jejím programem,nikoli za Chuchelské občany.Je to od tebe ubohé a vědomě zavádějící.

Věř mi,takovýchto příkladů bych našel hodně.A všechny podložené konkrétními důkazy. A ty to na mě zkoušíš nic neříkajícími frázemi?

P.S. Věřím,že ve středu 28.8. se osobně uvidíme na zasedání „Komise pro územní plán“. Doufám,že přijdeš.Budu ti tak moci na plénu říci,že jsi opět v dalších věcech lhář a manipulátor.Samozřejmě pod konkrétními důkazy.Po sdělení tobě jako prvnímu je poté následně uvedu i na tomto webu,.Můžeš pak zase napsat o mé nevěrohodnosti.Prosím tě však,aby to bylo konkrétní a průkazné, nikoli zase tvými nic neříkajícími obecnými frázemi.

Komentář (ID) #4520

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4518)

27.8.2013 v 09:36

Vážený pane Vokurko,

slova jako - myslím, že by se mělo - stálo by za to udělat - dokáži si představit, že se to udělá - nám mnoho nepomohou, ale to už jsme si říkali dříve. Jste stále ještě zastupitel, a proto jste právě VY kompetentní k tomu, pravidla DF změnit. Pokud se Vám něco nelíbí, nastavte především konečně mantinely, resp. vytvořte k pravidlům fóra také procesní postup, jak tyto pravidla vymáhat. Jednoduše chybí výklad, jak postupovat v aplikaci pravidel do praxe (na jak dlouho blokace, ke komu je možné se odvolat, atd.).

Primárně neřeším pravda/lež u věcí, jako jsou obecní záležitosti, neboť se dotýkají politiky. Pan Peroutka, nebo jak se ten přispěvatel ve skutečnosti jmenuje, především VKLÁDAL OPAKOVANĚ STÁLE STEJNÉ, JIŽ SMAZANÉ PŘÍSPĚVKY A DÁLE VYSTUPOVAL NA DF POD VÍCE JMÉNY (podle porovnání IP adres). Ostatní důvody jsou podružné, resp. méně zřetelné. Já už nevím, jak mám ty důvody popsat. Přece když si přečtete můj předešlý příspěvek, nemůžete se ptát na důvody zablokování … Nebo tedy alespoň mně to přijde srozumitelné.

Nenechám se zatlačit do pozice, kdy bych měl něco řešit za politikou reprezentaci. Jestli je výměna povrchu hřiště u ZŠ za půl mega drahá nebo ne, já opravdu nevím (přestože si o tom myslím své). To je prostě na Vás, na politicích. Případně posléze na orgánech činných v trestním řízení. Já jenom vidím, že z jedné IP adresy píše několik přezdívek ke stejnému tématu a také vidím, že jeden příspěvek smažu, a on se tam objeví naschvál za chvíli opět a znova. To lze posoudit čistě technicky.

A pokud navíc začne někdo jako pan Peroutka lživě napadat moderátora fóra a webmastera obecních webovek kvůli údajně chybějícím dokumentům na webu nebo nějakému nedostatečnému technickému řešení (přestože jsme dlouhodobě první ve Zlatém erbu o nejlepší webovky), je to už k smíchu.

Závěrem opět připomínám, že právně odpovídá za obsah webu, tedy i Diskusního fóra, stále městská část a její stutární orgán - pan starosta.

Přeji pěkný den

Komentář (ID) #4521

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4519)

27.8.2013 v 12:13

Žádám administrátora, aby smazal příspěvek p. Kozáka, protože se domnívám, že odporuje pravidlům diskuse minimálně v těchto. bodech:

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, ..................jsou zakázány.

Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje.

Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro .............. a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). - tento bod je na zvážení, předpokládám však, že výše zmíněné odkazy z pravidel DF, věcně naplňují to aby byl příspěvek smazán.

.....................

Děkuji

Ing.arch. David Vokurka - zastupitel za Chuchelští občané za SZ

Komentář (ID) #4523

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4521)

27.8.2013 v 13:18

Pane Vokurko, jsme opět u toho samého. Citovat pravidla fóra není nic objevného ani určujícího. Už opravdu nevím, jak Vám to vysvětlit.

Pokud Vás pan Kozák uráží, tak napište v čem a kdy. Bez tohoto určení je Váš předešlý příspěvek něco jako "žádám, aby byla osoba XY zavřena do vězení, protože - kdo někomu úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán“. Prostě k ničemu.

Každopádně já to posuzovat nebudu, musíte si počkat, až se starosta vrátí z dovolené a rozhodne. Nebo jej zastoupí jeho současný zástupce pan Kozický a přikáže mi to. Vaši snahu zavléci mě do diskuze nepatřičným způsobem odmítám. Tuším, o co vám jde. Už tady na úřadu jste mi říkal: "Uděláte pro nás práci jako v Sekalovi" a hrozně jste se tomu smál. Ale to jste na mne nastupoval z pozice moci. A rád.

Každopádně je to ztráta času jak pro mě, tak především pro Vás, vytíženého architekta.

Odkazuji na můj předešlý příspěvek s tím, že pokud nejste schopen jej pochopit, není to můj problém. Nebudu se tady s Vámi veřejně hádat.

Pokud začne pan Kozák psát pod více jmény, anonymně nebo bude vkládat stále stejný text, budu mít technické odůvodnění k blokaci.

Vaši otázku "Kolik je doposud zablokováno uživatelů v DF", kterou jste mi položil do sekce Otázky a odpovědi, zodpovím jakmile spol. SkyMedia s.r.o., spravující web po programátorské stránce, zašle požadovaný přehled.

Do té doby se, prosím, hádejte jako chlap s těmi, se kterými se přete a nestrkejte před sebe zaměstnance úřadu.

Děkuji.

Komentář (ID) #4525

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4521)

27.8.2013 v 15:20

Davide Vokurko,opět se obnažuješ ve své duševní nahotě.“Pravidla diskuse“,která zde suše opakuješ,si každý může přečíst v úvodu tohoto Diskusního fóra ! Ty je pouze bez jakéhokoli věcného argumentu a aplikace pouze papouškuješ.Proč je nekonfrontuješ se skutečností a nenapíšeš např. :

Pane Kozák (když už ne Vláďo – to se za naše tykání stydíš? Pít v hospodě za moje peníze,to ses však nestydíval) nemáte pravdu, protože:
- na posledním 6.zasedání ZMČ jsem byl po celou dobu a proto jsem jako ověřovatel Zápisu ho mohl jako pravdivý podepsat
- nefalšoval jsem a následně nevyměnil úřední písemnou informaci,podle které jsem dobrovolně uprostřed červnových záplav ukončil funkci místopředsedy a člena povodňové komise.Proto jsem ani nechtěl přijmout za tuto svoji činnost 20.000,-Kč jako odměnu!
- oficiální výsledky komunálních voleb 2010,tak jak jsou zveřejněny ČSÚ (Český statistický úřad),jsou nepravdivé.Ve skutečnosti jsem nekandidoval za zelené (Strana zelených) na jejich kandidátce a s jejich programem,ale za vás,Chuchelské občany!
- opravy na hřbitově neměly být dokončeny již v loňském roce a kde je na to darovaných 300.000,-Kč, nic nevím
A tak bychom mohli dlouze pokračovat ….
Pokud to neuděláš,logicky vyplývá,že podle tvých kriterií by musela být vymazána většina tvých příspěvků za celou existenci Diskusního fóra.Zpravidla přesně naplňují dikci pravidel, které zde papouškuješ.

Jsem upřímně zvědavý jak zítra, na komisi územního plánu, ti budu přímo do očí dokazovat tvé další lži a skutky a jak se budeš k tomu věcně vyjadřovat !

Přeji ti,abys už konečně našel nějakou práci a přestal se sebelitovat. Mimochodem – že se chceš vrátit k architektuře, jsi uváděl sám v jarním rozhovoru po tvém odvolání z funkce místostarosty v Chuchelském zpravodaji (podotýkám to předem,abys má slova se opět nesnažil zpochybňovat).Asi to není tak jednoduché…..

Komentář (ID) #4527

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4525)

28.8.2013 v 11:33

Pane Kováči jednejte, pan Kozák mě zjevně ve svých příspěvcích uráží , nevím proč by MČ a její webové stránky měly podporovat i přes upozornění důstojnost člověka.
Slova Podvod ež Lež by měla být vysvětlena.
P. Kozák konstatuje, nedebatuje , většinou nedává otázky, k tomu upřímmě - stále všechhno plete. Bohužel mám obavy že v rámci Páté kolony naschvál.


Chuchelští občané za SZ - s tímto logem byly i volební tiskoviny - ale i např.
www. chuchle.zeleni.cz - na webu stránky ještě jsou...

Povodně: popsal jsem už i na zastupitelstvu -takže ve zvukovém záznamu lze najít, nic jsem nefalšoval. Po týdnu, kdy jsem prakticky nonstop pomáhal při povodních jsem se už musel začít věnvat osobním záležitostem. Po týdnu až na bytový dům v Radotínské byly všechny postižené domy už bez vody( nepočítám do toho sklepy v ,,chráněném území,,). Většinu času jsem strávil ,poté co se rozběhl azyl ve škole a krizový výdej postiženým, v terénu , mezi zatopenými lidmi. Sdílel jsem s nimi emoce, jejich netrpělivost, zjišťoval co potřebují, jak a sčím potřebují pomoci. Prostě jak na tom jsou, do toho jsem domy prohlédl, pak i s úřednicemi z Radotína, jestli nejeví znaky statického porušení, aby se mohly domy co nejrychleji uklízet atd. atd. Do toho jsem mapoval jak se voda chovala, kam a odkud přišla, kde se všude objevovala. Na začátku jsem se podílel i na nejzásadnějším rozhodnutí, kdy a odkud lidi evakuovat. Postižení lidé o mé pomoci myslím, že vědí. Tehdy po týdnu v neděli jsem p. tajemníkovi sdělil, že už dál nemůžu s časových důvodů být na úřadě, s tím, že jestli by přišla další vlna budu připravený opět naskočit .
Den poté mě už zastavovali lidé s tím, že jsem prý odešel z povodňové komise, prý že je to napsané na webu úřadu. Úřad, nevím kdo, vypustil kachnu, kterou jsem při návštěvě úřadu s pomocí p. tajemníka nechal opravit.
Návrh p. tajemníka, abych byl fin. odměněn za dobu při povodních mě potěšila.
Jak to bude s odměnou dál uvidíme.

Hřbitov: další zjevná nepřesnost, na hřbitov byl příspěvek 200tis. Kč. Od minulého roku je vypracovaný projektík s výkazem výměr a nezávislým rozpočtem. Jako nejvhodnější řešení bylo uznáno to, že se nejdříve odstraní omítky u márnice a objekt, který byl nevhodně cca v r. 2002 opraven nechá vyschnout a tento rok se opraví. Pár měsíců už nemám tuto věc na starost, nevím, jestli už byla práce někomu zadána.

Zápis a podpis zápisu: po konzultaci s p. tajemníkem jsem zápis podepsal, v zápise je jasně napsaný čas mého odchodu, tzn. že do doby - mé přítomnosti jsem ověřil zápis. K tomu jsem si poslechl zvukový záznam pokračování zastupitelstva a ani v pokračování zasedání nemám k zápisu připomínky. K tomu, aby ověřovatel odešel během zasedání nedošlo poprvé...


Jak je vidět, každé z témat má v tvrzení p. Kozáka nepravdy. Na většinu bodů bylo odpovídáno na zastupitelstvu, kam p. Kozák jako host-divák dochází....

Vláďo .- tak vám p. Kozáku opravdu říkat nebudu, už jsem Vám z očí do očí řekl proč. jste pro mě cizí osoba, nevím proč bych si tikal s lidmi, kteří záměrně čeří vodu.

P. Kozáku doufám, že se zde alespoň veřejně omluvíte. Když asi administrátor brání pouze svou důstojnost a ne důstojnost jných.
To by jste měl udělat např. ve vztahu k p. Hromádkovi a dalším, na které dedatu nedebatu používáte..

Ing.arch. David Vokurka - Chuchelští občané za SZ

Komentář (ID) #4528

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4527)

28.8.2013 v 11:37

oprava předešlého textu:

Pane Kováči jednejte, pan Kozák mě zjevně ve svých příspěvcích uráží , nevím proč by MČ a její webové stránky měly podporovat i přes upozornění ÚTOKY NA důstojnost člověka.
Slova Podvod ež Lež by měla být vysvětlena.

DaV

Komentář (ID) #4529

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4528)

28.8.2013 v 14:04

Davide Vokurko,pro vaše obtížné chápání zcela jasného vám zde připomenu včerejší vyjádření pana Kováče (ID 4520 a 4523). Co je na tom nepochopitelné,že pořád pláčete jako malej kluk na špatném hrobě ?

- Pokud Vás pan Kozák uráží, tak napište v čem a kdy. Bez tohoto určení je Váš předešlý příspěvek něco jako "žádám, aby byla osoba XY zavřena do vězení“
- Pokud začne pan Kozák psát pod více jmény, anonymně nebo bude vkládat stále stejný text, budu mít technické odůvodnění k blokaci.
- Do té doby se, prosím, hádejte jako chlap s těmi, se kterými se přete a nestrkejte před sebe zaměstnance úřadu.

Takže: pokud se domníváte,že poškozuji vaše jméno apod.,zažalujte mě.Ostatně s tím máte velké zkušenosti (viz např.udání pana Z.Vlasáka).Před další vaší blamáží vám jenom sděluji,že vše mám dostatečně podloženo, nejsem blafoun jako vy.

P.S. Večer se uvidíme na komisi ,takže si máme možnost vyříkat vše z očí do očí. Samozřejmě,když budete chtít –zástupní anonymové tam ale s vámi nebudou.

Komentář (ID) #4531

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4527)

28.8.2013 v 17:27

Pane Vokurko vy to asi opravdu nechcete pochopit. Pan Kozák se odvolává na hlasování ve volbách 2010 a tam podle statistik žádná volitelná strana z názvem Chuchelští občané za SZ nebo strana www. chuchle.zeleni.cz nebyla. Ve volbách v roce kandidovaly strany s těmito názvy zkráceně : ODS, ČSSD, TOP 09 a SZ a dalších 23 stran.

Co se týká té " zfalšované" informace na of. webu obce : FAKTEM zůstává, že první informace byla ta, že se vzdáváte funkce předsedy povodňové komise. To, že tuto informaci někdo odstranil a bez vysvětlení nahradil informací zcela jinou je věc smutná a o něčem vypovídá. Podle mého názoru je jasné, že vysvětlení této nesrovnalosti je na vás a měl byste jasně napsat kdo za těmito informacemi stál. Ovšem v kontextu popovodňových odměn- pro vás ve výši 20000,- to dává smysl.

Já jen doufám, že vaše věta, cituji: "Jak to bude s odměnou dál uvidíme", byl jen žert a že se již ani vy ani nikdo další ze zastupitelů 7 statečných nebude snažit těchto cca 100 000,-prohlasovat a rozdělit do svých kapes, toto je totiž nehorázná neslušnost .

Již chápu váš slogan OTEVŘENÁ RADNICE, že vy jste to vy kujoni mysleli tak, že je otevřená pro odměny jistým zastupitelům?

A ten ověřovací podpis toho zasedání. Nebylo by lepší zvolit jiného ověřovatele, někoho, kdo tam byl celou dobu? Nebylo by to férovější, slušnější, více podle jednacího řádu.

Komentář (ID) #4515

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

25.8.2013 v 11:53

Od pátku 23.8., kdy vyšlo č.16 nezávislého tisku „Chucheláci trochu jinak“,se mě již několik chucheláků po jejich přečtení ptalo se zájmem o věc,jak dopadá vyhlášení nového Zasedání ZMČ po předčasném ukončení minulého z důvodu konečné přítomnosti pouze 4 zastupitelů. Moje odpověď zněla: NIJAK,starosta v rozporu s Jednacím řádem žádné nové Zasedání nevyhlásil a neuskutečnil (mělo být povinně uskutečněno do 15 dnů). Raději „byl účelově upraven“ z něho vzešlý Zápis.

Proč? Objektivní skutečnost nebyla uvedena ve vypracovaném Zápisu ze Zasedání,byla zcela zamlčena a potlačena!! .A tak pro neznalé (což je většina občanů, 7 (z 11) ! nepřítomných zastupitelů, ale i Magistrát HMP) se nic nestalo a není proto důvod vyhlásit nové Zasedání nejdéle do 15 dnů.Tento zkreslený a nepravdivý Zápis podepsal starosta Melichar (TOP 09),zapisovatel tajemník ÚMČ pan Schulz a jeho ověřovatelé, zastupitelé Viktor Čahoj (také TOP 09) a David Vokurka (SZ).Zápis postrádá popsání a zaznamenání objektivní skutečnosti,že po odchodech zastupitelů Vokurky, Šatry,Kadeřábka a Fresla zbyli pouze 4 zastupitelé,což musel být skutečný důvod ukončení Zasedání ZMČ. Postrádá též upozornění zapisovatele tajemníka pana Schulze a občana Kozáka,že jsou přítomni pouze 4 zastupitelé.
V rozporu se skutečností zápis uvádí zjevnou nepravdu,cituji: „Vzhledem k tomu,že program 6.mimořádného zasedání byl vyčerpán,starosta dnešní zasedání prohlásil za ukončené“.

Další nehorázností je vystupování ověřovatele tohoto zápisu,zastupitele Vokurky.Ten,cituji ze Zápisu: „Ze zasedání ZMČ se omluvil a odešel v 19,20 hod. pan David Vokurka“.Jak tedy mohl pravdivost Zápisu ověřit a podepsat, když nebyl více jak poslední hodinu přítomen (ukončeno až v 20,46 hod.)? Řídící schůze (starosta Melichar) měl při jeho odchodu ustanovit jiného ověřovatele z přítomných zastupitelů ,což se samozřejmě také nestalo!

Výsledek manipulace se Zápisem? Nové zasedání ZMČ se do 15 dnů NEKONÁ.Nyní je pouze na zastupitelích,zda „upravený zápis“ na nejbližším Zasedání ZMČ odsouhlasí či nikoli a pak vyvodí příslušné závěry.Zda jsou svébytnými osobnostmi a zodpovědnými zastupiteli, či pouze nástroji starosty Melichara.

Komentář (ID) #4511

Reagovat | X

Od: Peroutka

24.8.2013 v 09:07

Pane Kozak jdete uz do p.....

Komentář (ID) #4514

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4511)

24.8.2013 v 13:43

Ano,to je přesně starosta Melichar (TOP 09) ! Nyní svázán se sprostým anonymem „Peroutkou“, jehož věcným argumentem je pouze zkonstatování : „běž do p….“.Když nemá jakýkoli argument pro věcnou diskusi o svých rozhodnutích a konání, lže a podává zavádějící informace.Když jsou jeho lži argumenty důkazy vyvráceny, bere zavděk anonymy každého ražení – nyní „Peroutkou“.Jeho anonymní vulgární výrazy proti občanovi nechává v rozporu s „Pravidly diskuse“ umístěny na oficiálním webu MČ a nevymaže je.Přitom dle administrátora webu,sekretáře pana Kováče, je jediným,kdo rozhoduje o umisťování a mazání příspěvků – tzn. je neomezeným a nekontrolovatelným cenzorem !!

Pane starosto Melichare,není vám to trapné schovávat se za ubohé anonymy? Co takhle naplnit očekávání občanů, vylézt ze své neprodyšné ulity na veřejnost,nebát se lidí a zdůvodnit a obhájit svá rozhodnutí a své konání. Od starosty se to mimochodem očekává! Vše by měl být o lidech a nikoli o 6 hlasech papouškující „pseudokoalice 7“.

Komentář (ID) #4516

Od: Peroutka

(Reakce na příspěvek #4514)

26.8.2013 v 15:16

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4509

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

23.8.2013 v 18:31

Další LEŽ starosty MELICHARA !!
Dnešního dne jsem konečně po měsíci čekání obdržel písemnou odpověď a vyjádření starosty Melichara (TOP 09) k utajeným, neprojednaným ale přesto již zrealizovaným stavebním úpravám v chuchelské Mateřské škole (i když písemně,tak bohužel bez čísla jednacího !!, jaká to „zapomnětlivost“).Úroveň vyjádření je velice tristní,zavádějící, ale plně charakterizující osobnost pana starosty:

1) otázku proč byly stavební úpravy prováděny bez vědomí zastupitelstva a na čí pokyn, zcela přešel a neodpověděl vůbec – asi záměrně.
2) jeho odpověď,že „instalatérské práce za 58.830,-Kč prováděla dodavatelská společnost PAMAR CZ,sdružení,Tyršova 274,Jílové u Prahy (IČ 45839239) jsem porovnal se skutečností.Jaká je? Pan starosta opět neuvádí pravdivé údaje! Lustrací v Obchodním rejstříku tato společnost NEEXISTUJE – ani názvem,ani platným IČ! Navíc zákon stanovuje,že SDRUŽENÍ nemá právní subjektivitu, nemá přiděleno žádné IČ! Nemůže tedy provádět a být účastníkem jakýchkoli závazkových vztahů, tedy přijímat objednávky,být účastníkem smluv a ani vystavovat faktury !! Takže kde vzal starosta Melichar tvrzení,že této společnosti –sdružení,proplatil fakturu za 58.830,-Kč ( a co DPH)? Jaksi zapomněl napsat,jaká firma ve skutečnosti inkasovala tuto částku. Přitom je to zcela jistě uvedeno na proplacené faktuře!!

Pod sděleným IČ bylo lustrací v Živnostenském rejstříku zjištěno,že ho má přidělen jistý živnostník Marek Kůrka. Že by to byl nakonec ten dobře utajovaný fakturant, který schovaný za neexistující společností a sdružením bez jakékoli výzvy na cenovou nabídku od několika zájemců,dostal lukrativní „soukromou“ zakázku od starosty? Ne z peněz jeho osobně,ale z obecní kasy?

Pane starosto Melichare,nechtěl byste konečně sdělit celou pravdu a ne pouze vám pohodlné mlžení? To tak pohrdáte chucheláky a myslíte,že jsou negramoti?

P.S.Zajímavé by bylo znát ve věci názor novopečeného místostarosty Kozického (ČSSD). I když se jedná o jinou oblast, než další z mnoha dobře proplácených STUDIÍ do šuplíků (také z obecního). Alespoň by bylo vidět,jak funguje symbióza mezi vodou a ohněm, mezi TOP 09 a ČSSD…..

Komentář (ID) #4510

Reagovat | X

Od: Renata Jankovcová

(Reakce na příspěvek #4509)

24.8.2013 v 07:51

Pane Kozáku, proč se nejdete podívat přímo na faktrury. Věděl byste nejpozději do 15 dnů kdo faktruroval. A číslo jednací? Stačí dojít na úřad a nechat si předložit rejstřík čísel jednacích.

Komentář (ID) #4512

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4510)

24.8.2013 v 10:20

Renato, tento údaj jsem požadoval jako doplňující informaci k předchozí odpovědi MM. Pan tajemník slíbil obratem odpovědět (19.8) A NIC???
Doplňující informaci jsem požadoval dle z.106.

Komentář (ID) #4513

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4510)

24.8.2013 v 13:39

Dobrý den pí.Jankovcová.Bohužel bych v rejstříku nenašel žádné čj.,neboť písemnosti nebylo přiděleno! Od starosty Melichara je to „vykutálené“ – Kozákovi odpoví nearchivovanými nesmysly a když by to chtěl následně někdo v archivu dohledat,nic oficiálně neexistuje! Písemnost nebyla zaslána ani poštou, pouze meilem a ten lze zpětně vymazat ……Jen nevím,proč se k tomuto propůjčuje i tajemník pan Schulz.

Jak je to s možností získat přístup k vlastní faktuře,vám ve svém příspěvku (ID 4512) přesně popisuje pan Špaňhel.Ani zák.106/1999 Sb. jim není svatý.

A tak si tady v Chuchli žijeme …….Brzy dodám další zajímavý pravdivý příběh – tentokrát o manipulaci s celým Zasedáním ZMČ.

Komentář (ID) #4505

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

16.8.2013 v 22:50

citace . Tolik kalu žumpař Vokurka nezvládne vyčerpat. (4498)
Jestli dobře chápu došel po 2,5 letech Ing arch Vokurkovi k pracovnímu zařazení, které je ho hodno.
Mnoho úspěchů v další práci.

Komentář (ID) #4500

Reagovat | X

Od: Jan Zágler

16.8.2013 v 13:44

Sice jsem se zařekl, že na tyto stránky nebudu psát, ale některá sdělení pana Ing.arch Vokurky, který se všemožně od samotného začátku svého působení ve funkci zastupitele, snaží očerňovat práci bývalého starosty pana Stanislava Fresla a hledat kostlivce ve skříni podle mého názoru neodpovídají skutečnosti a také mi není jasný důvod tohoto neustálého útočení na člověka, který za svého působení ve funkci starosty získal pro Velkou Chuchli nemalé finanční částky například na dokončení plynofikace a kanalizace, výstavbu nové mateřské školy, rekonstrukci chodníků, střechy základní školy atd. Zapomenout by se nemělo na skutečnost, že Velká Chuchle byla díky panu Freslovi jednou z prvních pražských městských částí, která se dala do pořádku po ničivé povodni roku 2002. Možná, že si pan ing.arch. Vokurka vzpomene, kdo zajistil finance na odkoupení areálu bývalého Fematu, který pan Vokurka tak rád využíval k různým akcím. Nemohu souhlasit s názorem pana Vokurky, že se za pana Fresla cituji slova pana Vokurky " utrácely účelové dotace magistrátu kde, dodavatele akcí platila rovnou neše městská část" konec citace. tato informace pana Vokurky neodpovídá skutečnosti, neboť veškeré stavební akce které se za pana Fresla podnikaly, byly od výběrového řízení až po samotné financování pod přísným dohledem OMI- odboru městského investora. Vzhledem k tomu, že jsem byl dva a půl volebního období zástupcem starosty pana Fresla, mohu se klidně a s hrdostí hlásit k oné, panem Vokurkou nazvané páté koloně. Práce, kterou pan Fresl za svého starostování odvedl si já osobně nesmírně vážím. Škoda, že totéž nemohu říci o některých současných členech zastupitelstva. Jan Zágler

Komentář (ID) #4501

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4500)

16.8.2013 v 17:51

Pane Záglere, také jsem se zařekl, že nebudu tady psát, ale po dlouhé době budu reagovat na poměrně normální reakci.
Zajímalo by mne, kde ve svém předposkledním příspěvku očerňuji pana Fresla? Na druhou stranu jeho pátá kolona opět dala najevo proč tak neustále činí. celé jejich počínání je jen destruktivní, to si troufnu říci i o počínání všech zastupitelů za ODS. Jejich práce v zastupitelstvu není pro Chuchli, ale má jen politický mocenský kontext. Je úsměvné, když p. Kadeřábek např. argumentoval při mém odvolání, že bude pro, protože jsem pro výstavbu Hornbachu ( takže pravý opak) a pak následně je schopen Hornbach podpořit i když se před tím při hlasování zdržoval. Je úsměvné když p. Dudášová po prvním dohodnutém bodu o mém odvolání odešla, protože dál už nebyla třeba. Je úsměvné, že při snaze odvolat starostu ODS p. Melicharovi pomohla, tehdy argumentovali i tím, že jaké jsou alternativy a po dvou letech bez rozmyslu a právě alternativ ráda kývne na podporu mého odvolání jehož příčunu jasně definoval p. Petr...

Nikdo nepsal, že p. Fresl nic za svoji dlouhou dobu starostování nic neudělal. Bezesporu získání Fematu je dobrý počin, protože jen tak obec může kontrolovat záměry v tak pro Chuchli důležitém území.
Nemůžete ale tvrdit to co tvrdíte, že jediné investice v Chuchli byly přímo řízeny magistrátem. Byla to jak píši kanalizace např. v ¨Malé Chuchli.
Zmíněné chodníky za 4mil. ročně. V novější době část komunikace Nad Závodištěm, výstavba hřiště v Malé Chuchli, oprava kanalizace v Dubnické atd. - Stačí se podívat na tomto webu na kolonku veřejné zakázky.
Ano velké investice typu nešťastně provedené rekonstrukce ul. Na Hvězdárně, Hřiště u školy za konečnou cenu větší než polovinu dostavby školy atd. platilo přímo OMI. Na případech obecně známých se ví jak OMi s prostředky hospodařilo.
Myslím, že není hřích, aby obec sama připravila a realizovala akce na které získala účelové prostředky z magistrátu, dá se říci, že je to efektivnější i s ohledem na výši vynaložených prostředků. Jen musí být transparentní účel, pak hlavně zadání a výběr dodavatele a je přitom jedno kdo je zrovna na radnici - to by měli ctít všichni. Každý rok magistrátní auditoři kontrolují Mč i to jak s těmito prostředky obec nakládá.
prosím nedělejte s p. Fresla nedotknutelnou ikonu, jehož jméno nelze vyslovit.
Hezký den

Ing. arch David Vokurka - zastupitel za Chuchelští občané za SZ

Komentář (ID) #4502

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4501)

16.8.2013 v 19:45

Davide Vokurko, to co jsi zde předvedl směrem k panu Záglerovi je přesně to, proč tě většina zastupitelů odvolala z funkce místostarosty bez ohledu na to,zda byli z tvé „pseudokoalice“, či „opozice“.Všichni ji měli dost tvých lží a pomluv a způsob řešení tobě uložených úkolů.Samozřejmě včetně tvého vystupování.

A nyní se navážíš do pana Záglera,který toho pro Chuchli udělal mnohonásobně více než ty?A pana bývalého starostu Fresla nenávidíš tak,že kdybys mohl,tak ho zastřelíš! Žárlíš na jeho úspěchy,kdy těmi svými mu nesaháš ani po kotníky.

Měl bys konečně pochopit,že tvým odvoláním z funkce ti dala absolutní většina najevo,že s tebou nechce nic mít.Zamysli se nad tím,neplivej kolem sebe jedovaté sliny.Zkus se zamyslet i nad tím,zda by nebylo po té ostudě s tvým vyhazovem lepší odstoupit a dát možnost někomu jinému,kdo bude komunikativnější než ty.Alespoň by ti zbyl i čas na zabezpečení rodiny.Podpora je pouze 6 měsíců,ale to ty dobře víš.

Komentář (ID) #4503

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4502)

16.8.2013 v 20:08

P. Kozáku vy jste fakt marodný. Jestli Vás to baví šijte, překrucujte a i vy se podívejte na kolonku veřejné zakázky, než začnete bludařit a mě se nestarejte. Víte, váš určitě nadstandartní důchod normalizačního vyšetřovatele platíme všichni. My už takové štěstí v téhle rozkradené zemi mít nebudeme.

David Vokurka - Chuch. občané za SZ

Komentář (ID) #4504

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4501)

16.8.2013 v 20:34

Je úsměvné, že pan zastupitel Vokurka odešel z jednání zastupitelstva ihned po té, co zvedl packu pro volbu pana Kozického místostarostou.

Je úsměvné, že pan Kozický musel zvednout packu sám pro sebe, aby mohl dosáhnout na plat 18 000,- měsíčně jako neuvolněný místostarosta. Kam zmizela jeho hrdost, jeho ne-podjatost ?

Ovšem je pravdou, že i pan Vokurka se stal místostarostou jen díky své pacce hodně vysoko zvednuté. A hned tady máme tady zvláštní precedenc pro léta následující.

Je úsměvné, jak většina pánů z KOALICE zvedali packy pro svoje odměny navržené panem sekretářem za povodně -starosta 30 000,- Vokurka 20 000,- , Kozický 15 000,- ATD.

Proč, žádný zastupitel za ODS „ byť i jim byla odměna také navrhnuta“ pro tuto nehoráznost nehlasoval ? Není k zamyšlení i fakt, že se dobrovolní chuchelští hasiči navrhnuté odměny také vzdali?

PS: pane Vokurko, pochopil jsem dobře Váš článek, ve kterém kritizujete způsob, kterým se pan Kozický snažil protlačit „přestavbu“ hřiště u školy za částku cca 500 000,-. Já jsem na zastupku při tomto bodu byl na rozdíl od vás a tak si dovolím tvrdit, že právě způsob a vynechání stavebního výboru byl ten hlavní důvod proč tento bod neprošel. Pro úpravu byli všichni zastupitelé, ale ten způsob se jim jaksi nezdál.

Robert Pořízek

Komentář (ID) #4506

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4503)

16.8.2013 v 23:44

Pane zastupiteli Vokurko za Stranu zelených. Již zase fabulujete a lžete jako když tiskne! Co to tu píšete za nesmysly –nezastupujete žádné Chuchelské občany za SZ,ale pouze jste byl zvolen za Stranu zelených na její kandidátce.To se za to stydíte? Jen nevím,zda se nyní tato strana stydí za vás či vy za ní.

P.S.
Davide, přestaň se litovat,neblbni a vzpamatuj se.Zkus nejdříve chyby hledat u sebe,než pomluvíš půlku Chuchle.To ti ani ta tvá včerejší rádoby „bomba“ a blamáž s tím spojená nevyjasnily mozek?Neměl bys zaplatit zbytečný výjezd hasičů a policistů ze svého? (ale podpora by ti na to asi nestačila).Nebylo by lepší jít pracovat a vydělávat,než si za dlouhého volna vymýšlet nesmysly a osočovat lidi?

Komentář (ID) #4507

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4504)

19.8.2013 v 08:58

Pane Pořízku, ve Vašem příspěvku ID 4504 došlo nejspíš k překlepu - odměny navrhuje pan tajemník, nikoliv sekretář.
Pavel Kováč

Komentář (ID) #4508

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4507)

19.8.2013 v 13:47

Samozřejmě, omlouvám se. Odměny navrh pan tajemník Schulz.