Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4498

Reagovat | X

Od: David Vokurka

16.8.2013 v 09:35

No vida celá pátá kolona p. Fresla se ozvala. Vlasák, Špaňhel, Kozák.
Děláte tuto černou práci z předsvědčení nebo máte nějaké závazky k panu Freslovi?
Jak je možné vytušit, myslím že minulost vás trápí.
Vosí hnízdo bzučí, když se do něj píchne.
Nikoho ani mne to nebaví. Tolik kalu žumpař Vokurka nezvládne vyčerpat.
Proto kydejte špínu dál. Nikdo na vás nebude reagovat.

Pěkný den David Vokurka

P.S. - kdo se bojí minulosti nemůže hledět do budoucnosti

Komentář (ID) #4499

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4498)

16.8.2013 v 10:05

Na odvolaného místostarostu nejenom „opozicí“, ale i „vlastními“,jste stále nepoučitelně ješitný a nesebekritický.Kopete kolem sebe jako kůň v posledním tažení.Je jen dobře, že zde vy osobně již nechcete (dobrovolně) komunikovat.Nebudete alespoň chuchelákům se snažit navěsit na nos vaše bulíky a nesmysly např. naposledy kolem OMI.

Jen se podívejte na své „veledílo“, přístavbu školy i za nemalé miliony obce –přístavbu prováděnou „veleznámou“ firmou Konstruktiva Banko pod vaším přímým dohledem.Jak během dokončovacích pracích najednou došlo k prodeji akce (včetně plateb obecních peněz) na zcela neznámou s.r.o. TENTON,která zákonitě do půl roku jako v obdobných případech „zkrachovala“.A kde jsou nyní nedodělky stavby včetně mnohaletých záruk? Kdo to nyní provede a z jakých a čích peněz? Že by zase z obecní dojné krávy? Nechce se mi věřit že by z vašeho –na to by vám podpora jistě nestačila.
Tak to je ten váš pohled do budoucnosti? Být vámi,asi bych se bál více té minulosti ……

Komentář (ID) #4497

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

16.8.2013 v 05:21

Osobně, co se týče cca osmi let neustálého bezdůkazného osočování ze strany Ing.Arch. Vokurky bych napsal již jen odstavec z knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka z kapitoly Švejk před soudními lékaři (jméno Švejka si nahraďte - všichni víte jakým jménem):
Citace
Po jeho (Švejka) odchodu kolegia tří se shodla, že je Švejk notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů, vynalezených psychiatrickými vědátory. V relaci, odevzdané vyšetřujícímu soudci, stálo mezi jiným: „ Níže podepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu představeného komisi výše ukázaného Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy jako: „ Ať žije císař František Josef I.“, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav Josefa Švejka jako notorického blba.

Závěrem: Milí žumpaři Ing. Arch. Vokurko, řediteli stoky, za osm let vaší politické éry jste stále dokola sliboval odhalení korupce v podání pana Fresla! Dodnes jste neodhalil vůbec nic. Stavět karieru komunálního politika na bázi lhaní a kydání špíny na jednoho člověka, potažmo jeho spolupracovníky, nejde do nekonečna! Ve vašem případě se z toho zřejmě stal syndrom! Proto doporučuji návštěvu u odborníka na danou tématiku, stejně jako u Josefa Švejka.

Přáním brzké rekonvalescence a návrat do reality vám přeje
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4495

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

15.8.2013 v 15:10

Vzkaz pro Mgr Melichara - dávejte rozkaz k mazání čehokoli - nad webem máte moc nad Chucheláci trochu jinak NIKOLIV.
A pro Ing.arch.Vokurku - názory z hlavy odvolaného místostarosty NÁS nezajímají

Komentář (ID) #4490

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

15.8.2013 v 08:49

Příspěvek pana Kozáka pod ID 4489 byl smazán, jelikož obsahoval lživé a zavádějící informace. Částka na nutnou změnu povrchu hřiště u školy, je plně hrazena z účelové dotace MHMP. Tedy dotace, kterou nelze použít na nic jiného a MČ ji teď bude muset nejspíš vrátit. Aby nedošlo k nedorozumění, pokyn ke smazání je pana starosty, tak se opět nepouštějte do moderátora.
Přeji pěkný den.

Komentář (ID) #4491

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4490)

15.8.2013 v 09:43

Děkuji panu Kováčovi za plnohodnotné vysvětlení bezpredentního cenzorského výmazu mého zcela nezávadného a PRAVDIVÉHO příspěvku a to zvůlí starosty Melichara (TOP 09). Ten místo toho aby vysvětlil své důvody předražit veřejnou zakázku až o cca 100%,raději můj článek nechá zaměstnancem vymazat! Nemá přitom odvahu tak ani učinit sám či k tomu dát alespoň své vyjádření (jednalo se o zakázku na umělý povrch u Zákl. školy o velikosti cca 10x20 m za neuvěřitelného půl milionu Kč).To,že se jedná o Magistrátní dotaci ještě neznamená,že bude penězi nakládáno podivným způsobem.Podstatné je,kdo penězi disponuje a rozhoduje o jejich útratě. –tj. starosta Melichar! Starosta Melichar by si měl vzít příklad z bývalého starosty pana Fresla,který obdobné stavby řešil pomocí magistrátního OMI.Tím nemohlo dojít ani k žádnému pokušení,natož snaze o jeho realizaci .

Pane starosto Melichare, pravda se však nedá zakrýt pouhou vaší arogantní cenzurou.Pan Špaňhel je tak laskavý a celý můj vámi vymazaný příspěvek jistě otiskne v nejbližším čísle nezávislého časopisu „Chucheláci trochu jinak“. Nechť mohou občané poznat pravdu a přesvědčit se o vašich praktikách ve vedení chuchelské radnice.

P.S. Pane starosto Melichare,žádám vás,aby v případě cenzorského výmazu i tohoto článku jste byl tak laskav,neschovával se za svého zaměstnance a vysvětlil zde důvod výmazu,v čem odporuje schváleným Pravidlům diskusního fóra.

Komentář (ID) #4492

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4491)

15.8.2013 v 11:12

Pane Kozáku, Vaše příspěvky by měly být mazány skoro všechny, protože obsahují právě lživé a zavádějící informace. Domnívám se i, že tak činíte čistě účelově. Tento váš příspěvek má opět tyto znaky.
Nepodložená tvrzení o 100% předražení. Do toho pochvala p. Fresla nepravdivým tvrzením. Suma sumárum vyváříte úmyslně štvavou kaši, která nemá reálný základ a hlavní důvody proč něco je nebo není vám evidentně unikají.
Příklad: za p. Fresla se utrácely i účelové dotace z magistrátu, kde dodavatele akcí platila rovnou naše Mč.Více do minulosti šlo např. o výstavbu kanalizace, pak třeba výstavbu chodníků atd. Třeba ve chvíli, kdy jsme přebírali obec šlo o hřiště v Malé Chuchli za 2mil. , nešťasně nepřesně vypsané řízení na výběr projektanta dostavby školy, výstavbu kousíčku komunikace Nad Závodištěm za 2 mil.
Některé akce se vypisovaly formou podlimitní zakázky a byly veřejně přístupné . Některé však ne.
( nepočítám arch. soutěž na centrum).
Výběr dodavatele na nový povrh hřiště má podle mě několik vad: neurčitost zadání, neuveřejnění na web - pod škatulku veřejné zakázky (to myslím ale není povinnost), pak oslovení dodavatelé, kde figuruje jediná fy, která se realizací takových povrhů přímo zabývá.
Doufám ale, že se věc do konce roku zdárně vyřeší a popeliště pro děti před družinou zmizí.

Ing.arch. David Vokurka

P.S. - konkrátně na případu hřiště před družinou je vidět to, že při výstavbě v létě r. 2010, akce vůbec neproběhla schvalováním zastupitelů, natož pak, aby se se zastupiteli konzultovalo zadání, natož pak, aby se zadání zastupiteli schvalovallo. Za nešťastnou volbu kačírku na hřiště není koho vinit, ale čas ukázal, že jde o zcela nevyhovující variantu. Proto náprava je nutná. Štěrk, který zůstane v podložíí, ale limituje technické řešení.

Komentář (ID) #4494

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4492)

15.8.2013 v 14:40

Pane zastupiteli Vokurko (za SZ),od člověka vašeho formátu jde skutečně o bezpredentní účelové vyjádření. Pomlouváte lidi,kteří toho pro Chuchli udělali nohem více než vy.Pomlouváte pana Fresla a bývalé zastupitelstvo (mimochodem jste byl jeho členem).Ale co lze čekat od člověka,který byl odvolán z funkce místostarosty i hlasy své pseudokoalice. Nebyl jste zřejmě „stravitelný“ již ani pro ně.Tak co se to tu nyní snažíte měnit historii k obrazu svému, ve jménu svého ztraceného imiče a pro své ego. Svoji pověst již jen těžko zachráníte,určitě ne pak vytvářením pomluv jiných.

Připouštím,že můžete mít pravdu,že zakázka nebyla předražena o 100%,ale např. o 80 %.A to je již podle vás v pořádku? Tak proč jste zbaběle odešel ze zastupitelstva před tímto hlasováním a nevyjádřil veřejně svůj postoj – inu opět váš alibismus !!

P.S. osobně vám přejí nalézt v brzku takové pracovní zařazení ,abyste mohl uplatnit své profesní předpoklady za přiměřený finanční honorář.Bohužel se doba podpory v nezaměstnanosti rychle krátí – ale naděje umírá poslední, držte se !

Komentář (ID) #4496

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4492)

16.8.2013 v 05:17

Je vidět, že někteří dnešní Chuchlovládci jsou hodně sklerotičtí! Především tradičně Ing.Arch. Vokurka, Ing.Kozický a Mgr. Melichar za nimi vůbec nezaostává: Rád bych upozornil Ing. Arch. Vokurku, že pan Fresl pořádal výběrové řízení naposled asi v roce 1999. Jinak pořádala výběrová řízení OMI. Jediný, kdo tady pořádal výběrová řízení za posledních třináct let je dnešní vládnoucí grupa pod vedením Ing.Arch. Vokurky a Mgr. Melichara s podílem Ing. Kozického. A všechna jejich rozhodnutí mají pro Chuchli fatální následky (škola, restaurace Nad poštou, dopravní studie, hluková studie , studie nadjezd-2ks podjezd atd.). Žádný zisk, samý prodělek!!!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Ano Ing.Arch. Vokurko, podívejte se do minulosti, uvědomte si, že před panem Freslem tady byli další dva starostové a nebo se podívejte ještě dál, třeba až do roku 1980 nebo až do roku 1940. Jediný místo, kam jste se nepodíval je…. víte kde? A tam byste měl i ve vší tichosti odejít. Celé Chuchli jste tady před volbami sliboval jak pana Fresla dostanete do „tepláků“, že pude „bručet“ až ukážete ty kostlivce a zatím to vypadá, že až panu Freslovi dojde s těma vašima nepodloženýma „tlachama“ trpělivost, tak by mohl poslat do „tepláků“ vás a ty, co se na tom přesunu kapitálu ze státního do soukromého sektoru s vámi podílí.

Komentář (ID) #4488

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

14.8.2013 v 19:16

Pondělní estrádu v režii Melko jsem sice neviděl v přímém přenosu, ale měl jsem jí i tak z první ruky po příchodu přímých účastníků do „oázy“! Zde se všichni pohoršovali nad konáním Ing. Kozického při volbě místostarosty.
Máme v paměti výroky Ing.Kozického při schvalování příspěvku ( 5.000,- Kč) na činnost fotbalového klubu SK Čechoslovan Chuchle. Zde totiž před hlasováním vystoupil, že se bude muset zdržet hlasování z důvodů podjatosti, jelikož jeho syn hraje za přípravku výše zmíněného klubu.
Jaké pak bylo překvapení všech, že když byl Čahojem navržen na místostarostu, žádné prohlášení o podjatosti se nekonalo. Sám pro sebe hlasoval, aby se stal místostarostou! A následně si ještě odhlasoval pěkně plat.
Pět tisíc pro Čechoslovan byla podjatost z důvodu syna, ale když se jedná o jeho plat a místo, žádná podjatost neplatí! No holt „fajny, rovny chlapak“ je ten nový místostarosta!

Vlasák Zdeněk
P.S.: My, co máme zkušenosti z jeho udavačské éry se nedivíme. My tohoto cajzla známe!

Komentář (ID) #4489

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4488)

14.8.2013 v 22:55

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4487

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

13.8.2013 v 07:58

1. téma – Na práci kašlu,hlavně že mám vždy 15. pod polštářem balík z obecního - aneb práce neuteče,není zajíc.

Tak jako tomu bylo po první části zasedání ZMČ po 25.7.,tak i nyní se hodlám s chucheláky podělit o některé pikantnosti z 2. předčasně ukončené části zasedání ( z 12.8.). Tak tedy:

1)zastupitel Fresl se ptá –pane Melichare,měl jsem od vás dostat písemné vyjádření k poškození pozemku pana Červeného.Doposud jste mi ho nedal!
Odpověď starosty Melichara – „neměl jsem čas“

2)z řad hostů – pane starosto,stejně jste měl vypracovat písemné odpovědi na několik otázek nepřítomných zastupitelek Felixové a Dudášové,např. kdo na ÚMČ zodpovídá za více jak stotisícovou škodu vzniklou neplacením nájemného bývalými nájemci restaurace „Nad poštou“
Odpověď starosty Melichara – neměl jsem čas“

3)p.Kozák – pane starosto,měl jsem od vás dostat písemnou zprávu,kdo prováděl nepovolené úpravy ve školce a kdo to jménem ÚMČ nařídil a povolil
Odpověď pana starosty Melichara – „neměl jsem čas“

4)p.Kozák – pane starosto,dosud jste zde neinformoval o splnění vámi zastupitelstvem danému úkolu z 1. části zasedání 25.7.,podle kterého jste měl podat (konečně) žalobu na exekuci na bývalé nájemce restaurace „Nad poštou“ pro více jak statisícový dluh.Jaký je stav a proč neinformujete
Odpověď pana starosty Melichara – „nebyl na to čas“
.

Komentář (ID) #4486

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

13.8.2013 v 07:52

2. dějství chuchelské blamáže = pokračování přerušeného Zasedání ZMČ s „efektním závěrem“ –aneb po 2,5 hodinách na Zasedání vydrželi 4 neusnášeníschopní zastupitelé !!

Jak 25.7. začalo,tak se i skončilo – zmatky a celkovou nepřipraveností projednávaného.A to přesto,že byly projednávány pouze 2 nevyčerpané body a závěrečný bod „Různé“.Jako by to někteří zastupitelé předem věděli a tak 3 z nich (11) ani nepřišli.Šestice „kovaných pseudokoaličních“ (nejnižší možný počet) pak bezproblémově zpětně odhlasovala vyhlášené a vyhodnocené výběrové řízení na další z řady studií pana Kozického za cca 200 tis. Kč, tentokrát „Nadjezd,podjezd v Chuchli“.Co na tom,že celé bylo zmateční,manipulované a protiprávně vyhlášené…..Následně s tímto nejnižším možným počtem hlasů si stejní odhlasovali nového místostarostu – pana Kozického. PIKANTNOST? Aby mohl pan Kozický dělat tento „vedlejšák“ (tj. neuvolněný,nadále plně vytížený svým zaměstnáním) za 18 tis. Kč měsíčně,tak se musel,aby byl dostatek hlasů, zvolit sám !! Kde je jeho etika,slušnost, upozornění na střet zájmů,kde je logické zdržení se hlasování o své osobě ?

A pak přišlo vyvrcholení! Před bodem „Různé“ odešel zastupitel Vokurka a bylo to správně předsedajícím starostou Melicharem uvedeno do Zápisu ze zasedání.Po chvíli však odešel i zastupitel Šatra.Toto však již starosta Melichar do Zápisu nenechal uvést.A když poté ještě odešli zastupitelé Fresl a Kadeřábek (taktéž tyto nenechal starosta Melichar uvést do zápisu),zůstali ve skutečnosti přítomni pouze 4 zastupitelé !! Přesto starosta Melichar vykazoval přítomnost 7 zastupitelů. Proč? Aby NEBYLA OSTUDA a nemusel ukončit okamžitě schůzi pro neusnášeníschopnost. Blamáži stejně neutekl, neboť na tuto skutečnost jej upozornil zapisovatel pan tajemník Schulz a přidal se k němu i občan Kozák.Co udělal starosta? Správně prohlásil podle „Jednacího řádu“zasedání MČ za ukončené. A to přestože program ještě nebyl vyčerpán a nemohli se vyjádřit v bodě Různé všichni hlásící se do diskuse s konkrétními tématy. Pan starosta však již opomněl dodat,že DO 15 DNU MUSÍ VYHLÁSIT NOVÉ ZASEDÁNÍ ZMČ,jak mu to stejný Jednací řád nařizuje! Takže uvidíme,jak se pan starosta řídí právem a nikoli svým zbožným přáním…
Stejně tak uvidíme,jak zodpovědně pracují zapisovatel a ověřovatelé Zápisu.

Citace z platného„Jednacího řádu“: Předsedající prohlásí zasedání ZMČ za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li v průběhu zasedání počet přítomných zastupitelů pod nadpoloviční většinu všech členů ZMČ a ZMČ není usnášeníschopné. Nové zasedání ZMČ svolá starosta do 15 dnů.

Komentář (ID) #4485

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

11.8.2013 v 21:31

Tomáši,
to je tvé rozhodnutí, že nejsi placeným redaktorem ChZ. Pokud šíření bezostyšných lží považuješ za práci, nediv se, že si tvé práce nikdo neváží. Být na tvém místě, zcela jistě bych zvážil setrvání v dalších chuchelských aktivitách. Zvláště poté, co jsi zde poslední půlrok předváděl (zde v rámci otevřené radnice o tvém ukončení placené spolupráce nikdo neinformoval).
Tvůj úsudek je tvůj úsudek! Otázkou je jestli se jedná o objektivní nebo jako často v tvém případě pouze o tvůj zaslepený subjektivní úsudek. Potom, co jsi panu Freslovi předváděl na zastupitelstvech v minulém volebním období, divím se, že jsi ho zařadil mezi občany, co pro obec něco udělali. Co se týče Mgr. Melichara, to není starosta. To je tvůj kolega učitel! ;-)
Osobně nevím, co dělá a dělal pro městskou část, ale dnes vím, co dělá pro své kamarádíčky zastupitele a podporovatele, které z kasy Chuchle štědře honoruje. Je dobře, že článek v Našem regionu byl redakčně krácen, on je také plný nepřesností a nebál bych se říci lží. Omlouvá chybná rozhodnutí, které udělala Protipovodňová komise za povodní ( není ta fotografie Mgr. Melichara už trochu okoukaná? Dnes je znatelně obéznější a má daleko více šedin! Také mu chybí obligátní černé brýle.).

Obávám se, že tvé „Relaxační čtení - srpnový hvězdopad“ není můj „šálek kávy“. Přeji ti hodně štěstí, aby se zaposlouchalo do tvých veršů a dalších uměleckých počinů dost platících škarohlídů.

Vlasák Zdeněk

P.S.: Jak je to o té potápějící lodi? Kdo, že jí to opouští první ? ;-)
Naštěstí vím, že pád raketoplánu Buran přežil jen palubní truhlář a nástěnkář! ;-)

Komentář (ID) #4480

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

9.8.2013 v 13:00

Pro příznivce novodobého Vrchlického :-))) Moje historicky první autorské čtení, které zde budu mít se svým kamarádem pod názvem - Relaxační čtení-srpnový hvězdopad se koná v úterý 13. srpna 2013 od 19,30 hod. v Café Exil, Bubenečská 10, Praha 6. Vstupné: 80 Kč. Více informací najdete na http://www.cafeexil.cz/. Děkuji všem svým fanouškům a příznivcům za podporu v mých literárních aktivitách. Přijďte se zaposlouchat do veršů a mých dalších uměleckých textů. Budiž sem tento text přidán jako odpověď všem škarohlídům.

Komentář (ID) #4481

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4480)

9.8.2013 v 15:40

Jelikož je na akci vybíráno vstupné, jedná se jednoznačně o komerční produkt.Navíc se koná na Praze 6 a bez jakéhokoli vztahu k Chuchli.Takovýto KOMERČNÍ PRODUKT je dle platných Pravidel diskusního fóra (tj. usnesení ZMČ) zakázáno zde umisťovat a má být administrátorem neprodleně vymazán. Za jeho ponechání plně osobně zodpovídá starosta Melichar.Potvrzuje se tedy opakovaně ,že právě starosta Melichar zneužívá tento web pro své osobní zájmy a to jak formou privilegování svých oblíbenců, tak ponecháváním jemu vhodných anonymů.

Propagace pana Hromádky je stejná,jako byla propagace pana Burleho jeho soukromého webu.Tomu však na rozdíl od pana Hromádky byl zcela zablokován přístup! Pane starosto Melichare, zkuste konečně měřit všem stejně a nerozdělovat chucheláky podle vašich sympatií či vztahu k vaší osobě.Nejste vyvolený pro vyvolené,ale měl byste být starostou všech.

Komentář (ID) #4483

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4481)

10.8.2013 v 17:13

Pan Burle cítí silnou potřebu a chce reagovat na tento můj příspěvek. Má však starostou Melicharem (TOP 09) zcela zamezen přístup na tento oficiální web naší MČ, a tak mě veřejně na svém webu požádal, zda by mohl své občanské názory umístit v rámci mého příspěvku a seznámit tak s nimi své spoluobčany a sousedy.Jelikož se domnívám,že jejich obsah není v žádném rozporu s platným přijatým Usnesením Zastupitelstva naší MČ o „Pravidlech diskusního fóra“,v rámci svého příspěvku mu vyhovuji.Zároveň přidávám i svůj komentář na toto jeho vyjádření.

Václav Burle:
Vážený pane Kozáku, Vaše tvrzení, že mé, vaše, naše stránky - chuchle.blog.cz jsou pouze mé stránky je zavádějící a naprosto hloupé. Patří všem, kteří mají k Malé a Velké co říci. Těm, kteří naše vísky milují, kteří se zde narodili nebo zde i nově žijí. Určitě nejsem žádný grafoman, který nemá nic jiného na práci než psát a fotografovat o našich vesničkách.

Proto názory, které razí i pan starosta Melichar, jsou, podle mé maličkosti, nesprávné, naprosto zavádějící. Nebo si snad myslíte, že psát o historii Chuchlí, ale i o současných problémech je pouze moje grafomanství. Neměl by spíše toto poslání plnit chuchelský zpravodaj a obecní internet? Proč to musím dělat já?

Pan starosta mi navíc nezamezil přístup na obecní stránky kvůli chuchle.blog.cz, ale za mé články, které kritizovali tajné smlouvy s ČEZem a předražené energie v obci, ale i ten elektromobil, čti nákupní tašku. To byl ten hlavní a jediný důvod. Pochopil? Nebo jste si nevšiml, že všechny tyto materiály vymazal na obecních stránkách, ale dokonce za pomoci svého stávkokaze, kterému bůh ví co slíbil, i na stránkách chuchle.blog.cz. Tak než něco napíšete, tak prosím myslete hlavou!

Chuchle.blog.cz jsem založil pouze proto, aby určité znalosti, historické reálie, nezapadly na smetišti dějin. Věřte, že dnes o staré, ale i nové historii našich obcí ví se již převelice málo. Tak proto nemůžete tvrdit, že jsou to stránky jenom mé. Věřte, že nejsem grafoman, ale pouze se snažím určité informace, fakta, uložit, i za pomocí těchto stránek, pro další generace. Máte něco proti tomu? Ne, tak se omluvte!!! Ano, tak to vysvětlete!

Vy dobře víte, že pan starosta Melichar mě znemožnil přístup na internetové stránky obce. Důvod si můžete přečíst v následujícím článku. Je smutné že mlčíte, že s tímto jeho rozhodnutím souhlasíte. Mohu Vás ujistit, že kdyby to udělal vám, tak já budu první kdo bude křičet až se chuchelské lesy, louky a pole zazelenají....

Pane Kozáku, vložte prosím tyto řádky pod váš příspěvek na internetové stránky obce. Děkuji. Uvidíme jest-li budu opět panem starostou Melicharem vymazán.

Odpověď pana Kozáka panu Burlemu:
Pamatujete si pane Burle na scénku ze seriálu „nemocnice na kraji města“,kdy dr.Štrosmajer říká vrchní sestře „ Kdyby blbost nadnášela,létala byste jako holubička…“? – A to je přesně i váš případ !!
Než přestanete plést páté přes deváté a jabka s hruškami, nemá cenu přes vaše úpěnlivé výzvy s vámi jakkoli komunikovat.A to přestože, kdy s většinou vašich příspěvků směrem k chování a konání chuchelské radnice v čele se starostou Melicharem obsahově souhlasím.

Komentář (ID) #4484

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4480)

11.8.2013 v 15:35

Přeji TH hodně úspěchů v literární tvorbě.Každá tvúrčí skupina má své příznivce a odpůrce. Já se počítám k té druhé!!!Nevím, proč komerční aktivitu prezentuje v diskusním foru. Asi to jinde nejde. Hezkou neděli.

Komentář (ID) #4493

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4484)

15.8.2013 v 11:33

Ještě jednou - tímto způsobem děkuji všem účastníkům mého prvního literárního čtení pod názvem Srpnový hvězdopad za přízeň a těším se nashledanou na další literárně-umělecké akci.

Snít o lásce, radosti,
snít o slunci, snít podle libosti.
Myslet si, co budu chtít,
svobodně jak tulák žít.

Pro škarohlídy a hledače senzací - na webu mcpraha16.cz je nové vydání Novin Prahy 16, kde je další část mého rozhovoru se starostou. I zde byl text zkrácen...

Komentář (ID) #4475

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

8.8.2013 v 18:41

Dnes jsem dostal do schránky noviny Náš region a zde rozhovor Mgr.Hromádky s řidičem elektrovysavače Mgr. Melicharem. Nemohu se ubránit, abych nereagoval na tradiční bláboly našeho blahorodí, které sepsal „pan učitel“.

Otázka první : Co vše bylo v době kulminace Vltavy i Berounky zaplaveno?
Tak v této otázce poskytl čtenářům úplný soupis zaplavených částí.

Otázka druhá: Jak se osvědčily protipovodňové zábrany?
Zde Mgr. Melichar blábolí o štěstí, že se protipovodňovky stihli dostavět a jak bylo důležité stavět 300 m dlouhou pytlovou hráz u OMV.
Realita: Jediná povodní zasažená hráz byla ta v podchodu pod Strakonickou v Malé Chuchli.
Hráz ve Velké Chuchli byla postavena preventivně. K tomu, aby se jí voda dotkla chyběl cca 1,2 sloupcového metru. Celá hráz sloužila pouze pro zachování klidu občanů bydlících za Dostihovou ulicí (tam, kde v roce 2002 vzniklo jezero). Ukázalo se, že hráz sice zřejmě pomůže přímému proudu, ale průsaku podložím nezabrání. To ovšem hráz, kterou zpočátku navrhoval dnes již zesnulý Ing. Kubát, měla. Tato hráz se měla stavět na hraně potoka Vrutice a její výstavba měla být spojena i s regulací tohoto potoka. Realizaci této varianty znemožnil Ing.Arch. Vokurka a spol.. Aspoň, že pan Fresl prosadil povrchovou variantu protipovodňovek.
V případě, že průtok v Malé Chuchli stoupne nad 4000m³/s má se přistoupit podle protipovodňového plánu k výstavbě hráze z pytlů na Strakonické od konce betonové hráze směrem k Malé Chuchli. Nutno dodat, že při kulminaci 4.6. 2013 protékalo 3200 m³/s . Den, kdy Mgr.Melichar přikázal pytlovat se Vltavské kaskádě dařilo držet průtok na hranici 2 900 m³/s. Dle nejen mého názoru bylo pytlování a částečná výstavba pytlové hráze zcela zbytečnou atrakcí zřejmě pro pobavení Mgr. Melichara a v té době ještě místopředsedy komise Ing. Arch. Vokurky. Proto je dobře, že všem lidem, kteří se na výstavbě této atrakce podíleli Mgr. Melichar alespoň poděkoval.
Jen závěrem podotknu, že při povodních v roce 2002 byl naměřen průtok 5300 m³/s ( pak se v MCH přestalo měřit odhaduje se průtok přes 6000 m³/s) a ani v té době nepřetékala Vltava přes Strakonickou v Malé Chuchli. Tomu, co jste ten den předvedli pánové se říká zbytečné plýtvání fyzickým fondem hasičů a brigádníků.

Otázka tři:
Jak pomohli lidé? Je supr zmínit všechny možné firmy, které se podíleli na zásobování jídlem.
Osobně si myslím, že ve výčtu chybí guláše z Restaurace U Václava rodiny Janoušů a br.kaše s masem od Karla Benčáta !

Doporučení : Když o něčem píšete musíte vycházet z pravdivých podkladů. A jak zde říká anonym Novotný, vystupujte slušně a s pravdivými argumenty.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Je zajímavé, že placený redaktor Komsomolské pravdy ( Chuchelského zpravodaje) má čas popisovat povodně na internetových novinách Prahy 16 a dělat rozhovory s řidiči vysavačů v Našem Regionu ! Náš oblíbený časopis nám, ale vydal naposled někdy na začátku května! Není to divné ? ;-)

Komentář (ID) #4477

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4475)

8.8.2013 v 20:27

To, že již 3 měsíce nevyšel dobře honorovaný oficiální tisk chuchelské radnice „Chuchelský zpravodaj“ jen dokresluje jeho marasmus a úroveň.Již rok mu chybí předseda Redakční rady.Byl jím starosta Melichar, než bez jediného slova odůvodnění z funkce utekl.Obdobně jako člen Redakční rady,dnes již odvolaný místostarosta Vokurka.Ten to učinil ve stejný okamžik jako pan Melichar – zřejmě jednali ve vzájemné shodě.Když odešli i další členové,jsme tam,kde jsme.Samozřejmě že za nikoho z nich nebylo absolutně žádné doplnění a náhrada.A když z obecních chuchelských peněz dobře placený redaktor pan Hromádka se raději věnuje činnosti v tisku „Náš region“ než v „Chuchelském zpravodaji“, je „vymalováno“

Nejtrapnější však je, že pánové Melichar a Hromádka ve svém článku zcela opomněli nezištnost chuchelských hospodských, pánů Karla Benčáta (závodiště) a Jirky Janouše (U Václava),kteří pro nasycenost a napití brigádníků a hasičů během povodně udělali nejvíce. Ale ti jsou „pouze“ domácí a asi v nemilosti chuchelské radnice….
Ještě že v Chuchli vycházejí i „Chucheláci trochu jinak“

Komentář (ID) #4478

Reagovat | X

Od: Tomáš Hromádka

(Reakce na příspěvek #4475)

9.8.2013 v 08:32

Vrchlický se vrátil z dovolené,
je to tady celé pomýlené.

Zdeňku, sděluji, že od června již nejsem placeným redaktorem Komsomolské pravdy a protože si mojí práce nevážíte, ani jím být nechci. Vzhledem k neustálým výpadům k mojí osobě zvažuji mé setrvání v dalších chuchelských aktivitách.

Vážím si práce všech, kteří pro Chuchli něco dělají. Osobně mohu posoudit, za těch osmnáct let, kdo pro Chuchli něco dělá, a kdo jenom kecá. Domnívám se, že tím kdo pro obec dělá, je i pan starosta Melichar, stejně jako to byl Prek, Lapáček i Fresl, čili starostové, které jsem zažil.

K článku v Našem regionu jenom poznamenávám, že byl redakčně zkrácen (zveřejnění nezáleželo na mě) a obsahuje pouze 1/2 textu. Celý by měl vyjít v Chuchelském zpravodaji.

Komentář (ID) #4479

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4475)

9.8.2013 v 12:49

pan T.Hromádka se sice ozval, ale na zásadní dotaz neodpověděl. TO že byl článek zkrácen je věc redakce, ale redaktor musí popsat věci pravdivě a stručně. Což ve zmíněném článku zásadně chybí( HLAVNÍ JE CHVALOZPĚV NA CHLEBODÁRCE). Jsem rád, že pan "učitel" končí i ve Zpravodaji. Počkáme si co nám odborníci z radnice napíší ???

Komentář (ID) #4482

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4478)

9.8.2013 v 16:02

Další prohlubující se MARASMUS starosty Melichara a „Chuchelského zpravodaje“.
Starosta Melichar (TOP 09) ani nikdo jiný z ÚMČ neměl během 3 měsíců tolik odvahy a smyslu pro povinnost, aby sdělil docela důležitou informaci,že se zcela rozpadla, po odchodu redaktora pana Hromádky, REDAKCE Chuchelského zpravodaje.

Takže v současnosti oficiální časopis „Chuchelský zpravodaj“, jehož kvalita dlouhodobě neustále klesala, již 3 měsíce nevyšel vůbec.Jaký div, když již je rok bez svého předsedy Redakční rady (utekl z něho bez jediného slova vysvětlení právě starosta Melichar), stejně tak bez většiny odstoupivších členů této rady (např. zároveň se starostou stejně utekl i v té době ještě neodvolaný místostarosta,dnešní zastupitel, pan Vokurka).A nyní se teprve náhodně dovídáme, že v červnu ukončil svoji činnost jediný člen redakce (navíc placený),pan Hromádka.Tedy,že se vlastně defacto redakce rozpadla. A tak nám na celý Chuchelský zpravodaj zbyli zřejmě jen sekretář pan Kováč a členové Redakční rady pánové Marek Malý a Petr ml.+ zastupitel pan Čahoj ! To mi připadá více než tristní a to nejen z pohledu kvality obsahu časopisu,ale i jeho přetrvávajících značných finančních nároků na obecní pokladnu !!

Skutečnou „kvalitu“ časopisu z tohoto pohledu dokresluje i informace pana Hromádky,že na podzim, až někdy „Chuchelský zpravodaj“ vyjde, v něm bude článek k jarní povodni. Že by byl ještě skutečně vysoce aktuální, byť s půlročním zpožděním ??

Nechápu,jak i z tohoto pohledu může být vyhodnocována srovnatelná kvalita výkonu starostovské funkce mezi pány Prekem a Freslem na jedné straně a na druhé se současným starostou Melicharem.Že by již neplatilo něco o mezi „nebem a zemí“?

Osobně přeji panu Hromádkovi úspěchy na poli básnickém.Rozhodl se asi dobře,když již nebude dělat redaktora.Jen si myslím,že jde o jeho osobní věc a nemusí si zde svá umělecká díla zdarma propagovat (viz jeho ID 4480 z dnešního dne).