Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4081

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

17.4.2013 v 20:55

Ano Davide Vokurko - 6,5roku jsi zastupitel za SZ . Ale z toho 4 roky jsi všem vysvětloval ,že musí ředitelství Českých drah na nátlak MČ Velká Chuchle zrušit na přejezdu v Chuchli 2 koleje.
Vlasák Václav

Komentář (ID) #4089

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4081)

18.4.2013 v 09:10

Máte nějaké optimální řešení, alternativní studie umístění křížení? Zabývali jste se někdy tím co je základní problém stavby nadjezdu, proč je k němu averze?
V r. 2007 jsem inicioval to, aby obec dala najevo, že by se projekt měl přehodnotit. Výsledek? Autor projektu nadjezdu, sám na svoji stavbu napsal znalecký posudek a vy jste uznali, že je vše OK......
David Vokurka

Komentář (ID) #4094

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4089)

18.4.2013 v 15:02

Zástupče Vokurko,proč pláčeš nad rozlitým mlékem.Sám jsi ho rozlil a teď nevíš kudy kam.Již realizovaný a financovaný nadjezd ČD jsi se svojí partou nechal natrvalo zlikvidovat.Teď roníš krokodýlí slzy – jaká to od tebe licoměrnost.Nyní žebráš o rady a pomoc,jak vše řešit (dopravu,výstavbu,bezpečnost).Omlouváš to nějakou averzí.Tu máš pouze ty a několik málo dalších.Jinak ostatní mají spíše averzi na tvé vedení chuchelské radnice.

Jsi Ing. a Arch. A tak bys měl vědět,že optimální řešení jsou cela výjimečná.Přitom přiměřené řešení jsi odmítl.Momentálně ty a ani tvá parta „pseudokoalice 7“ nemá vůbec žádný návrh řešení.Je ti to fuk !! Tak si dělej i nadále své tajné studie s tajnými jednáními o čemkoli.

Ano,po tomto volebním období budeš předávat zdevastovanou Chuchli – morálně i věcně .

Komentář (ID) #4097

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4089)

18.4.2013 v 18:13

Je zajímavé jak vy a Mgr. Hromádka v každém příspěvku kladete otázky a žádáte odpovědi. Ale pokud se otázky kladou vám, tak „taktně mlčíte“.
Ze sedmdesáti procent jsem se ztotožňoval z názorem zaměstnanců TSK.
Z vašeho příspěvku, že projektant neměl oprávnění stavbu projektovat? Měl jiné razítko než vy? Jste soudním znalcem v oboru nadjezdů? Prokázal jste, že soudní znalec, který provedl posudek na nadjezd schválil nadjezd, který neodpovídal normám platným v EU? Nepochybil jenom, že měl jiný názor než Ing. Arch. Vokurka?

Vlasák Zdeněk

P.S.: 6.5 roku kladete dokola stále stejné otázky, ale za skoro 7 let jste žádnou otázku nevyřešil! A myslím, že za zbylý rok ani nevyřešíte. Vy jste tak dobrej leda dělat dozor na stavbách, na které vám sežene finance p. Fresl.

Komentář (ID) #4073

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

17.4.2013 v 10:42

Vykám, protože si myslím, že na „rozeštvání“ jsi se nepodílel sám, bylo vás více. Nevím koho myslí, kdo sem nepíše ze zásady? Že by Oto Linhart, jeden z vůdců sdružení nespokojených obyvatel ( podle deníku TÝDEN.CZ 2009). Nevím ovšem jestli a proč si dělá alibi?

Co píšeš o té odpovědnosti je takové účelové klišé! Já nesu odpovědnost ! Za prvé nesu odpovědnost ke svým synům, aby mi neřekli : “Oni tu Chuchli zničili a Tys je nechal a nic si proti nim nedělal!“. Asi bych byl v jejich očích spoluviník. Takhle se jim budu do očí koukat pěkně zpříma! A v dalším případě mám odpovědnost vůči 350 hlasům, které mi ve volbách daly důvěru! ( Což je mimochodem o čtyři hlasy víc než dostal dnešní starosta a o 105 hlasů víc než měl ve volbách dnešní místostarosta). Všem těmto lidem jsem odpovědný, že budu chuchelský komunální opozičník se vším všudy.
Nenadávám , myslím, že jsem zodpovědný, komunikuji a snažím se chodit i na zastupitelstva. Pro opozici z mého pohledu dělám maximum! ;-)

Co se týče paní Mgr. Dudášové, podle mých informací dala koaličním zastupitelům již několik podnětů k zamyšlení nad jejich činností. Ti je beze slova reakce hrdinně smetli ze stolu. Dnes podle mého zdroje střádá informace a důkazy o činnosti vedení radnice a na závěr volebního období nechá zvážit opoziční zastupitele, jak s danými podklady „naloží“. Zda je předají orgánům činným v trestním řízení a nebo budou předány starostovi, který vzejde z příštích voleb tak, aby hned v začátcích byl upozorněn na problémy, které jeho předchůdci úmyslně mlčky přecházeli a zatajovali. Pro snazší pochopení můžeme použít i častý slovní obrat Ing. Arch. Vokurky - KOSTLIVCI.
Znáš tu chuchelskou hlášku: „ Sup je trpělivý pták ? “. Osobně si myslím, že Mgr. Dudášová je takový „sup“. ;-)

S pozdravem
Vlasák Zdeněk

P.S.: A kdo jsi Ty Mgr. Tomáši Hromádko? Osmý „sedmilhář“ ? Jenom tady už prosím nepiš, že jsi nestranný občan. Tomu nevěří hráč a ani trenér.

Komentář (ID) #4072

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

17.4.2013 v 10:39

BEZOBSAŽNÁ KRITIKA BEZ NÁVRHU ŘEŠENÍ, TO JE TO CO JSTE S ING. ARCH. VOKURKOU DĚLALI CELÉ MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010!

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4074

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4072)

17.4.2013 v 12:04

Je vidět, že jsi na zastupitelstva opravdu nechodil, že jsi nečetl Chuchelský zpravodaj ani materiály Zdravé Chuchle, že jsi byl zaslepený myšlenkami šesti zastupitelů ODS. Jinak bys určitě slyšel o návrzích mých, Davida, Honzy Rysa a dalších lidí z řad veřejnosti - jinak by sis pamatoval, že byly hlasovací mašinérií tvých spolustraníků smeteny ze stolu. :-))) Zřejmě máš už špatnou paměť. Zpravodaje si můžeš půjčit prezenčně v chuchelské knihovně nebo jsou k dispozici zde na internetu. Jenom to vypovídá o nedostatku soudnosti a zaslepenosti v názorech.

Není nad to se podívat na celou situaci trochu z nadhledu. Nejsme toho ale schopni ani já ani Ty.

Komentář (ID) #4075

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4074)

17.4.2013 v 14:24

Tomáši Hromádko, předpokládáš,že lidé zapomněli a tak si dovoluješ historii měnit k obrazu svému – kde zůstal dobrý kronikář? Vrcholem je tvoje neskutečná lež, že pan Zdeněk Vlasák nechodil na Zastupitelstva MČ – to ve jménu svého bludu již zpochybňuješ skutečnost,že byl zastupitelem za ODS a tudíž až na vzácné výjimky pravidelným účastníkem ZMČ?To ti ty tví chlebodárci stojí zato takto lhát ?!Tobě nechybí pouze nadhled, ale především pravdomluvnost. Jak jsem již někde napsal – to se nestydíš učit novou generaci?

Tomáši,nejsi žádný mluvčí zdejšího vedení radnice.Proč nenecháš mluvit zástupce Vokurku za sebe a děláš mu hlásnou troubu pro jeho myšlenky?Jsi jeho bezduchým amliónem. I starosta Melichar to s tebou vyřešil šalamounsky – jsi placen jako místní redaktor a přistoupil jsi za to na psaní pouze „nepolitických článků“ ( jak jsi sám veřejně přiznal).

Proč se oháníš panem Rysem,skutečně jediným opravdovým chuchelským „zeleným“.Ten však po dobu existence současného zastupitelstva, vedenou zářnou „pseudokoalicí 7“, absolutně nevystupuje – je mu asi stydno, jak se „zelený“ zástupce Vokurka předvádí.

Tomáši, ty absolutně nejsi schopen ani ochoten reagovat na současné aktuální problémy Chuchle,z nichž některé jí mohou ovlivnit na desetiletí.Proč strkáš před tím hlavu do písku a utápíš se v nicotných „nepolitických“ článcích – a to jak zde na webu,tak i v „Chuchelském zpravodaji“. Co takhle napsat již konečně něco o plánech Vokurky s dolní Chuchlí a jeho tajných studiích a tajných jednáních. Co napsat o rok a půl trvajícímu neplacení nájmu nájemci restaurace Nad poštou – třeba proč k tomu došlo a kdo za to může. Co takhle napsat objektivní reportáž o petici cca 100 spoluobčanů k Vokurkovým záměrům s Libří a výstavbou ulice Na cihelně. Co napsat pravdu o stále odkládané již rozhodnuté demolici bývalého Fematu schovávající se nyní za Vokurkou vymyšlený název K8? Atd., atd. ……..

To bys však musel být skutečný novinář,nikoli jeho ka………To bys nemohl pochlebovat svým chlebodárcům.

Komentář (ID) #4077

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4075)

17.4.2013 v 15:28

Vl. Kozák - účast na Zasedání minulého zastupitelstva jako host - 0 -

Buhužel se nedá zpětně zjistit co se tam odehrávalo, jsou pouze zápisy.

Snaha o vaši věrohodnost je úžasná, je to taková hra bez pravidel.

Ropák Ing.arch. David Vokurka - 6,5roku zastupitel za SZ - nestraník -

Komentář (ID) #4078

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4074)

17.4.2013 v 16:15

BEZOBSAŽNÁ KRITIKA BEZ NÁVRHU ŘEŠENÍ. Mezi těmi šesti zastupiteli ODS jsem byl i já! Za rok, co jsem pravidelně chodil na zasedání zastupitelstva jsem žádný podstatný návrh od vás neslyšel. Dnes jsou vaší hlasovací mašinérií tvých soukmenovců smeteny ze stolu všechny návrhy a připomínky zastupitelů za ODS. :-)))))) Jenom to vypovídá o nedostatku soudnosti a zaslepenosti v názorech. Také o podněcování občanské nesnášenlivosti! Ale to Vám šlo vždycky! Žádná fakta jenom plky - Zdravá Chuchle a sdružení nespokojených obyvatel !!! K smíchu.

ZASE JSI MI NEODPOVĚDĚL ! NEBO SI ZASE HRAJEME JAK S ING. ARCH. VOKURKOU : „PTEJTE SE MĚ NA CO CHCETE, NA CO CHCI VÁM ODPOVÍM -TEDY NA NIC.“ :-)))))))))))))))))))))

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4079

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4077)

17.4.2013 v 16:24

No a vy jste taky k smíchu ! Nebo spíš k pláči.
Vy , vaše fakta a váš pláč! A bezdůkazné osočování z "nečistých her". Ještě 1,5 roku ! Paráda ! To si ještě užijeme pláče a nářků !:-)

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4080

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4077)

17.4.2013 v 17:00

Dav. Vokurko, co tím chtěl „autor říci?“ Můžeš mi inteligentně a plnohodnotně vysvětlit,proč zde hovoříš a eviduješ moji účast na zasedáních ZMCˇ v minulých obdobích? V jaké souvislosti o tom hovoříš?
Ani další 2 řádky tvé reakce nedávají smysl a hlavu a patu – vždyť dobře všichni vědí,že se zápisy ze zasedání ZMČ archivují.Ani to nikdo nezpochybňuje,tak v jaké souvislosti teď o tom píšeš ? Přeci nemá smysl psát,jen abys „něco napsal“, jaké tvé myšlenkové pochody tě k tomu vedly?

Zápisy bývalých zastupitelstev jsou jistě hodnověrnější,než toho současného,ve kterém aktivně vystupuješ především ty. Ty současné zápisy jsou často rozporovány opozičními zastupiteli i občany.Již nejednou bylo konstatováno,že jsou proti skutečnosti měněny a musely být následně opravovány.To je i důvod,proč zastupitelé za ODS se na této šaškárně nechtějí podílet a odmítají být již dlouhodobě ověřovateli takovýchto zápisů.

Zajímavý je bezesporu i zápis,který měl sloužit při udání chuchelského občana (podali ty,Melichar a Kozický) jako důkaz.Příslušný státní orgán,který udání prošetřoval, pak zkonstatoval,že text zápisu neodpovídá skutečnosti zaznamenané na zvukovém záznamu a udání svým Rozhodnutím odložil jako bezpředmětné. Již jsi se tomu občanovi omluvil? Ano,to byla a je ta vaše „hra bez pravidel“ ! Ano,tomu chybí od vás ta věrohodnost.

Pozoruji,že nějak se ti nezamlouvá být v současnosti spojován se Stranou zelených.Když kandiduješ na jejich kandidátce, je samozřejmý logický předpoklad, že souhlasíš s jejich volebním programem a budeš ho prosazovat.To,že ho nyní nenaplňuješ,je tvoje věc a svědomí.Já lituji ty občany,kteří ti o volbách „nalítli“.

občan Vladimír Kozák - nestraník

Komentář (ID) #4065

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

15.4.2013 v 18:24

Reakce na komentář (ID #4060 Od: T.Hromádka 15.4.2013 v 06:21)
Závist, škodolibost, zlost.
Mohu se ve vší slušnosti otázat, co jako například já mohu Vám závidět? To, že se vám podařilo rozeštvat Chuchli na dvě půlky?
To máte být na co pyšní!
Škodolibost? V čem jsme škodolibý? Že nepochlebuju, nazývám věci pravými jmény a připisuji zásluhu těm, co si jí zaslouží a né těm, kteří jen stříhají pásky? Pravdomluvnost je pro vás škodolibost?
Zlost ? Kdo je zlý? Jsme zlí, protože se pod své názory podepíšeme pravým jménem? Nebo jsme zlí, že s vámi nesouhlasíme ? Možná jsme podle vás zlí jen s principu, protože své neúspěchy musíte na někoho svést? Nebo jsme jen zlí, že vás nechceme poslouchat ? Jsme zlí, protože většinu vašich vizí nepovažujeme za reálné?

Vážený, mohl by jste tedy tyto věty rozvést, kdyže zde do nekonečna opakujete ?
Osobně si totiž myslím, že jen těžce nesete váš společný neúspěch. Přesně podle vaší věty: „Obrázek nechť si udělá každý sám.“

S pozdravem
Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4066

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4065)

15.4.2013 v 20:59

Tak Zdeňku, nevím, komu tady vykáš. Předně rozeštvat Chuchli na dvě půlky se nepodařilo ani Tobě ani mě, ale úplně někomu jinému, kdo sem ze zásady nepíše. Proč asi. Dělá si alibi. Jinak si všimni, že sem přispívají (s čestnou výjimkou Davida Vokurky) lidé, KTEŘÍ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST (přiznávám, včetně mě) Proč asi? Ono je jednoduché nadávat bez zodpovědnosti, nekomunikovat, nechodit na zastupitelstva ("paní Dudášová - nejste náhodou paní Colombová")?

Komentář (ID) #4067

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4066)

16.4.2013 v 13:51

Tomáši Hromádko! Z tvého článku čpí rétorika a fluidum tvého kamaráda,zástupce Vokurky.Jen podpis pod článkem je tvůj ….

Zástupce Vokurka (za SZ) již dobře pochopil,že mu „ujel vlak“ a tak se snaží stáhnou s sebou i další, na ně přehodit svoji vinu za současný marast v Chuchli.Již nestačí „vinný a nezodpovědný“ opoziční zastupitel (zde především paní Dudášová),ale je potřeba najít větší kalibr – ejhle je zde starosta Melichar !! Osobně s ním nesouhlasím v mnoha věcech, jedním z jeho problémů je právě to,že se nechává manipulovat svým zástupcem Vokurkou. Přesto si zachovává i svoji kladnou identitu – nehází přes palubu svého nejbližšího spolupracovníka.

Takže Tomáši,každému jen tolik,co jeho jest! Nelze to nahradit tvým bezbřehým zastávání se kamaráda Vokurky. Zastávat se kamaráda je jistě dobrá vlastnost – musí však k tomu být reálný důvod.

Nesouhlasím ani s tvým názorem, že na web píší lidé,co nenesou žádnou zodpovědnost.Naopak,každý občan Chuchle má svůj díl zodpovědnosti k celku.Ti, kteří sem píší, se takto ke své zodpovědnosti přihlašují a upozorňují „své zastupitele“ na právě jejich zodpovědnost, kterou si často někteří z nich nepřipouštějí a jednají pouze ve vlastním zájmu.Dle tebe by měla za obec mít zodpovědnost pouze elitářská skupina vládnoucích 7 „pseudokoaličních“ zastupitelů? Pak si pleteš demokracii s diktaturou – a to jsi učitel dětí !

P.S. Proč se nevěnuješ tomu co umíš perfektně – obecními kronikáři. Nestranná novinařina ti naopak vůbec nejde.
Ahoj, Vláďa Kozák

Komentář (ID) #4069

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4067)

16.4.2013 v 23:10

Fascinuje mě Vláďo, jak se vyjadřuješ ke všemu, i k řádkům, které Ti nejsou vůbec určeny. No, budiž. Když máš na to čas... Já bych si tedy důchod užíval jinak a radostněji :-) S tou zodpovědností máš určitě pravdu v tom, že každý má určitý díl zodpovědnosti. Jenomže někdo větší. Například paní Dudášová - má kontrolovat usnesení zastupitelstva a nedělá to. Dříve bylo zvykem, že předseda Kontrolního výboru byl součástí komise veřejnosprávní kontroly, to dnes díky paní Dudášové také neexistuje. V podstatě mi přijde, že činnost paní Dudášové supluješ Ty s Jirkou Špaňhelem a Zdeňkem Vlasákem. Nic proti, je mi to sympatické, že se o věci zajímáte (a určitě - přiznávám - jistě podrobněji než já), jenže vy tři nemáte na rozdíl od paní Dudášové žádnou zodpovědnost a z vašich textů si lidé dělají po Chuchli jenom legraci a občas i ťukají na čelo. :-))) protože ty texty jsou útočné, napadající, vyjadřující pouze jednu stranu mince. Najdi prosím jediný text, který jsem napsal do tištěného periodika, který by používal stejnou rétoriku a metody, jaké používáte vy. Nenajdeš ho - v tom je ten rozdíl mezi mnou a Jirkou. ----- Karikatura, zesměšńování, přezdívky, věty vytržené z kontextu (viz poslední číslo Chucheláci trochu jinak, první strana), - to už tady bylo za Hitlera i za Gottwalda i za Husáka. Bezobsažná kritika bez návrhu řešení, to umí každý. Ostatně vás na to upozornil i Stanislav Fresl na předminulém zastupitelstvu v diskusi o Hornbachu.

Komentář (ID) #4070

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #4069)

17.4.2013 v 10:34

Tomáši paní Mgr. Dudášová samá ví co má dělat! Vlasák , Kozák, Špaňhel tebe jako rádce nepotřebují!
Vlasák Václav

Komentář (ID) #4071

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4069)

17.4.2013 v 10:35

Co se týče - já a Chucheláci trochu jinak, poslední čísla a moje příspěvky: č.10- dva , Vzpomínka na Jana Hazuku, Putovní pohár „Zlaté chuchelské prase“, č.11- jeden, vrtulový parníček Chuchle, č.12- tři, Bruslení na hřišti u ZŠ, valná hromada SDH Chuchle, příspěvek k Čechoslovanu Chuchle, č.13- jeden, Masopustní průvod.

Mohu se otázat, který z těchto článků je štvavý, karikaturní, zesměšňovací, kde je v nich bezobsažná kritika bez návrhu řešení ?

Podle tebe si lidé dělají po Chuchli jenom legraci a občas i ťukají na čelo, když čtou „chucheláky“. To samé já slýchám a čtu o Vaší Komsomolské pravdě ( Chuchelském zpravodaji). Chápu, že Ti vadí čtivost Chucheláků trochu jinak.

Jo, to je ono! To je ta ZÁVIST, jak jsi tady onehdá psal!

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Je milé, když mě přirovnává k Hitlerovi, Gotwaldovi , Husákovi, člověk, který propaguje vyvažování a utlumuje právo na lidský názor. Pan Fresl mě stále chválí! Tak nevím?
Tu odpověď na mou otázku budu chtít! Zatím ti my musíme odpovídat na vše a ty nám NEODPOVÍDÁŠ NA NIC! ;-)

Komentář (ID) #4076

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4069)

17.4.2013 v 14:30

Tomáši Hromádko,zase tvá další fabulace.Propadáš se do stále většího osobního marastu,kopeš kolem sebe a již ani nevíš kam a do čeho.
Je nabíledni,že každý kdo se vyjadřuje na Diskusním fóru oficiálního webu předpokládá, že dává svůj názor veřejně a že to bude číst široká veřejnost Tzn., že zároveň musí počítat s reakcí čtenářů. Tedy asi až na tebe …… Pokud chceš něco sdělit někomu privátně,tak mu napiš dopis,meil či zatelefonuj !

Do mého důchodu se ne… ! Já ti také neradím,co máš dělat jako rozvedený.Ctím tvé soukromí.Zkus to také.

Na rozdíl od většiny tvých nic neříkajících příspěvků v duchu starostou Melicharem ti doporučené „nepolitičnosti“,mé jsou adresné a hlavně prokazatelné.Nebojím se totiž na rozdíl od tebe,že přijdu o finanční zdroj za práci proradničního redaktora místních novin.

Jsi zřejmě psychicky na dně,když zde bezostyšně hovoříš o Hitlerovi a jemu podobných!A to učíš naše děti!

To,že bez znalosti problémů a věcí (nejsi zastupitel,úředník ÚMČ a bohužel nechodíš až na výjimky ani na zasedání ZMČ) známkuješ (jak jsi zvyklý ze školy) zastupitele,svědčí o tvé morální pokleslosti.Jen papouškuješ proklamace zástupce Vokurky – viz můj minulý příspěvek.Ten také již neví kudy kam a tak si „vrána k vráně sedá“, že ….Co na to Zdravá Chuchle?

Komentář (ID) #4083

Reagovat | X

Od: Vinšová

(Reakce na příspěvek #4076)

17.4.2013 v 21:45

PANE Kozáku to jste přehnal. Protože se osobně neznáme,tak jsem pořád nechápala,proč Vás celá Lahovská nemůže vystát..teď už je mi to jasné! Vy jste totiž mimořádný pit....c.!
A už mi nevyhrožujte,že něco napíšete. Tak napište-já budu jen ráda ,když se nadále budete předvádět v pravém /doslova/ světle. Jen přidejte.Jste trapný. Vinšová Ivana

Komentář (ID) #4084

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4083)

17.4.2013 v 23:06

Paní Vinšová - nikoli vážená..Co to blábolíte za nesmysly! Jste ubožák! Pokud jsem já pit…c, vy jste P… .

Nikdy jsem vám nevyhrožoval,proč teď lžete.Ve jménu koho a čeho? Co to tu zkoušíte! To Vokurka nemá již už jiné zastání (kromě Hromádky) ,než vaše nesmysly?

Píšete obecně,zkuste napsat,co jsem přehnal. Obecné bláboli jsou k ničemu.Jsem rád,že vás neznám osobně (není o co stát) - jak sama píšete.

Co vy víte o Lahovské ! Vnucujete se do něčeho,o čem nemáte ani páru.Že by vám nestačil pan Forman?

Co jste chtěla vlastně říci …….

Komentář (ID) #4243

Reagovat | X

Od: Vinšová

(Reakce na příspěvek #4084)

22.5.2013 v 21:57

Vážený PANE Kozáku. Moc Vám děkuji.. konečně jste předvedl co je ve Vás. Přečtěte si co jste napsal panu Hromádkovi a jestli si myslíte,že je to v normě tak už není o čem mluvit. Bohužel. Jste nevychovaný sprosťák. Já moc dobře vím o čem mluvím ,jsem tady od narození a docela vím jak to tady funguje . To ,že jste do toho nesmyslně zatáhl pana Vokurku -o kterém nebyla vůbec řeč-vypovídá o tom,co máte v té Vaší pomazané hlavě. A že jste gentleman-o tom už není pochyb. Vinšová

Komentář (ID) #4055

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

14.4.2013 v 11:13

Zástupče Vokurko! Sešel se týden s týdnem a vám dosud není stydno nereagovat na můj příspěvek ID 3936.Není vám to trapné? Kde jsou vaše sliby o komunikaci s občany a „otevřené radnici“?

Proto,abyste nemohl tvrdit,že můj článek nemůžete najít,vám ho raději ještě jednou přetiskuji.Třeba se chytnete „za nos“ a konečně pravdivě odpovíte! Nezapomínejte,že jste „můj zastupitel“ a skládal jste slib !Takže:

Komentář (ID) #3936 od: Vladimír Kozák 5.4.2013 v 10:49
Pane zástupče Vokurka.Neustále zde lžete a pomlouváte –když nejsou argumenty,je pro zachování si své židle pro vás dobré vše.Špiníte občany Chuchle,kteří veřejně upozorní na vaše manýry.Přitom jako volený zastupitel by jste měl hájit jejich oprávněné zájmy při jejich snaze o zlepšování „kvality života“ v Chuchli.Na jiných stále něco vidíte,ale sám nejste schopen ani elementárních pravidel slušnosti.Z pozice své funkce nestoudně vyhrožujete a dokonce jste již udal i jednoho občana (státní správa vyhodnotila,že neoprávněně).Příklad?:

Můj příspěvek z 3.4.,ve kterém reaguji na vaše lži k mé osobě.Na důkazech jsem vám je prokázal,ale vy přes mé urgence se k tomu neumíte nijak postavit,jen jste strčil hlavu do písku, a naopak jinde i nadále plivete své jedovaté sliny.Jelikož bych rád znal vaši faktickou reakci a za poslední 3 dny přibylo značné množství nových příspěvků,tak vkládám podstatnou část inkriminovaného textu,abyste nemohl tvrdit,že ho nelze nalézt.Snad se nyní již zachováte nejen jako zastupitel,vůdčí člen „otevřené radnice“,ale také jako chlap !

Komentář (ID) #3885 od: Vladimír Kozák (Reakce na příspěvek #3876) 3.4.2013 v 16:16
Pane zástupče D.Vokurka! To, že plivete jedovaté sliny na vše, co bývalá Zastupitelstva v Chuchli pro obec udělala, je u vás bohužel normální.Stejně jako házet špínu na bývalého starostu pana Fresla. Podle vás všichni dělali vše špatně,až jste nyní přišel vy a jako zachránce ze Strany zelených,neomylný a spravedlivý, a vše v Chuchli napravil –dokonce jste svůj krk nasadil na hlavu starosty pana Melichara a točíte s ní do libosti dle své potřeby a úvahy.Když to TOP 09 nevadí……

Nyní mě osočujete, zástupče D.Vokurka, z „blábolů a nepravd“ a tvrdíte,že vám chci něco podsouvat ! Je to od vás, jako již po 2 roky, ubohé a lživé.Důkaz z dneška, z vašeho ID 3876 :

- vaše citace k mé osobě: „Četl jste Zadání ÚP? Máte k tomu něco? Že bychom byly konstruktivní.

- citace ze : ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 2/2013 konaného dne 25.3.2013 od 18.00 hodin.
K bodu 5 – stavební záležitosti
5.2. Zástupce starosty seznámil přítomné se Zadáním územního (metropolitního) plánu Prahy –
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o upraveném návrhu usnesení:

„Občan Vladimír Kozák podal v rámci připomínkového řízení podnět k doplnění stanoviska MČ Praha – Velká Chuchle o řešení problematiky smíšených lokalit, kdy v rámci chatových lokalit jsou již realizovány a zkolaudovány stavby užívaných rodinných domů včetně z toho vyplývajících stavebních pozemků“.

Hlasování: Pro: 9 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Kozický, Šatra, Čahoj, Fresl, Kadeřábek)
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: zástupce starosty, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned
Konec citace.

Takže zástupče Vokurko:
- tím zástupcem v textu jste samozřejmě VY
- pro můj návrh a doplňující text jste HLASOVAL také VY
- od ZMČ jste usnesením dostal ho neprodleně zapracovat (ještě jste to snad neučinil?) také VY
- snad si aspoň nyní dodatečně vzpomenete,že jsme spolu na Zastupitelstvu k problému začlenění mého textu do textu asi minutu na plénu přede všemi hovořili (co zvukový záznam?)

Tak co,pane Vokurka,nebylo by konečně dobré se po 2 letech ataků na moji osobu zastydět a začít již mluvit pravdu? Co to takhle zkusit místo vašich polosoukromých schůzí SV a „minibesed s vyvolenými“ se skutečnou VEŘEJNOU SCHUZÍ. Dosud za vaší místostarostovské éry nebyla jediná – máte obavu z reakcí občanů? Pozvaná Městská policie vás určitě ochrání.....

Komentář (ID) #4056

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4055)

14.4.2013 v 17:49

Říkám si pořád, proč to děláte, proč si pořád vymýšlíte, urážíte, osočujete? Nejen mě! Proč pořád šťoucháte? Už jste si přečetl Zadání k novému ÚP? Máte něco konkrétního? Nebudu komunikovat v absurdním světě p. Kozáka.
David Vokurka

Komentář (ID) #4058

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4056)

14.4.2013 v 20:05

Zástupče Vokurko,Co tu zase předvádíte za teátr! Ten si nechte do Fematu. Již po třetí ve stejné věci lžete a mlžíte. Spoléháte nejspíš na to,že někteří z občanů už ve vašich lží ztratili orientaci.Nikdo vás neuráží a neosočuje – jste značně domýšlivý a ješitný!.Také nikdo do vás „nešťouchá“ – pouze od vás požaduji opakovaně adekvátní odpověď na vaše lživé tvrzení,že jsem např. nečetl Zadání k ÚP.Váš dosavadní postoj svědčí o vaší morální ubohosti a zmaru.Veřejně se snažíte lžemi a pomluvami diskreditovat moji osobu – inu, kde nejsou argumenty,nastává váš zmar.Co byste neudělal pro svoji imič „úspěšného zastupitele a místostarosty“ ! Bezdůvodně pomlouvat občany,které máte jako zastupitel zastupovat,svědčí o vaší charakterové pokleslosti.

Pane Vokurka, to že je vám jednoznačně prokazována vaše lež,je objektivní skutečnost,žádný výmysl.Proč opět opakovaně lživě tvrdíte,že jsem nečetl Zadání k novému ÚP? Speciálně pro vás tedy OPAKOVANĚ cituji ze Zápisu Zastupitelstva MČ Velká Chuchle:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – VELKÁ CHUCHLE č. 2/2013 konaného dne 25.3.2013 od 18.00 hodin.
K bodu 5 – stavební záležitosti
5.2. Zástupce starosty seznámil přítomné se Zadáním územního (metropolitního) plánu Prahy
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o upraveném návrhu usnesení:

„Občan Vladimír Kozák podal v rámci připomínkového řízení podnět k doplnění stanoviska MČ Praha – Velká Chuchle o řešení problematiky smíšených lokalit, kdy v rámci chatových lokalit jsou již realizovány a zkolaudovány stavby užívaných rodinných domů včetně z toho vyplývajících stavebních pozemků“.

Hlasování: Pro: 9 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Kozický, Šatra, Čahoj, Fresl, Kadeřábek)
Proti:0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: zástupce starosty

Takže zástupče Vokurko:
- tím zástupcem v textu jste samozřejmě VY
- pro můj návrh a doplňující text jste HLASOVAL také VY
- od ZMČ jste usnesením dostal ho neprodleně zapracovat (ještě jste to snad neučinil?) také VY
- snad si aspoň nyní dodatečně vzpomenete,že jsme spolu na Zastupitelstvu k problému začlenění mého textu do textu asi minutu na plénu přede všemi hovořili

Pane Vokurka,ZAČNETE JIŽ MLUVIT PRAVDU ?? Zápis ze Zasedání ZMČ je pro vás snad lživý a zfalšovaný cár papíru? A co zvukový záznam – ten jste snad úspěšně vymazal?
P.S. neztratil jste již svůj mandát být zastupitelem ? Myslíte že můžete občany pomlouvat a jim lhát?

Komentář (ID) #4061

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4058)

15.4.2013 v 09:34

uf uf
Tak si to Zadání už přečtěte...
To co jste chtěl vložit do textu se týkalo čistě vašeho problému.
Nedomnívám se, že parcela na které stojí zkolaudovaný dům je automaticky stavební pro další domy, zvlášť¨, když nejsou dodrženy ani OTTP. takže vaše vsuvka k textu nebude mít žádnou váhu, ale je tam....
DaV

Komentář (ID) #4062

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4061)

15.4.2013 v 10:29

Zástupče Vokurko! Opět zde vystavujete své mizivé odborné a morální předpoklady pro zdárný výkon funkce místostarosty a osoby zastupitele.Tak jako s oblibou,uhýbáte opět od hlavního tématu,aniž ho plnohodnotně ukončíte, vkládáte své osobní zájmy.

Po 14 dnech jste však udělal pokrok – konečně připouštíte,že jsem na Zastupitelstvu vystoupil s příspěvkem k vámi předkládanému Návrhu nového ÚP.Myslíte,že bych k němu mohl hovořit, aniž bych se s ním neseznámil a nečetl ho? – na rozdíl od Chuchle byl včas zveřejněn na webu Magistrátu hl.m.Prahy !! Hovořil jsem i k jiným tématům, nejenom k tomu,co bylo vloženo do textu jako závazná připomínka

Já o vás také nerozhlašuji,že jste tento text nečetl – i když jste se v tomto tématu na Zastupitelstvu slušně „plácal“.Jak vám to ostatně v reakci na váš projev řekli hlasitě do očí někteří občané (za zjevného souhlasu ostatních).

P.S.
o vaší neodbornosti a ješitnosti svědčí i vaše konstatování,že „moje vsuvka k textu nebude mít žádnou váhu“.
a) již opět jste „papežtější než papež“.Jak vy sám „odborně“ rozhodujete, co bude a nebude mít váhu? Od toho jsou snad odborníci na Magistrátu!
b) nejedná se o žádnou „vsuvku“ jak zde posměšně parafrázujete.Jedná se o normální připomínku k předloženém Návrhu,přesně tak,jak to vyžaduje zákon.Vaše vyjádření je skutku ubohé a pro neznalé názvosloví, zavádějící.
c) místo,abyste byl rád,že občané mají zájem reagovat na dění a problémy v Chuchli,snažíte se je v případě,že to není v souladu s vašimi osobními zájmy a představami, srážet, pomlouvat a zesměšňovat !

Komentář (ID) #4064

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4061)

15.4.2013 v 18:16

Vaše „stavební vsuvky“ negativně obohatí život několika následujících generací chuchelských občanů. Ale to vám je jedno. Ach ta vaše totalitní demokracie. Otevřete na MČ aspoň okno. Pak budou ty vaše předvolební sliby všichni považovat za splněné!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Přestaňte už tomu Kozákovi vyhrožovat bouráním a konejte! Nepoukazujte, kdo co má na svém pozemku! Ti občané vás stejně poslouchat nebudou. Bourejte nebo mlčte! To , že budete poukazovat, že vám nepohodlní lidé něčím překračují zákon je už ubohé a lecos to o vás vypovídá.

Komentář (ID) #4032

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

12.4.2013 v 18:05


Som z toho volakosi zmetený??????????????????????
V pravo nahoře se objevila možnost pronájmu stánku na náměstí Omladiny. Přitom existuje usnesení zastupitelstva viz níže. To Michelské pekárny odstoupioly od smlouvy????????????????????
ZMČ, na základě doporučení výboru majetku obce ze dne 20.2.2013, schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem stánku na nám. Omladiny ve Velké Chuchli společnosti Michelské pekárny a.s., Pekárenská 10/1151, 141 00 Praha 4 za cenu 3.000,- Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 9 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Kozický, Šatra, Felixová, Fresl, Kadeřábek)
To je ale fofr???????????????????????

Komentář (ID) #4044

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4032)

13.4.2013 v 16:19

Obsah vašeho příspěvku nezaráží pouze vás,pane Špaňhel.Pouze doplňuji,že Zastupitelstvo pronájem stánku Michelským pekárnám schválilo svým usnesením č. 1/3-3 dne 25.2.2013,není známo že od té doby by došlo k revokaci tohoto usnesení či zrušení smlouvy.

Jaký to diametrální rozdíl oproti hledání nového nájemce podobných obecních prostor – restaurace Nad poštou.Zde již probíhá výpovědní lhůta neplatičům,dosavadním nájemcům. Je znám i přesný termín uvolnění restaurace.Přesto v rozporu s logikou věci a potřebou plnit obecní kasu, doposud žádný Záměr na pronájem nebyl vyhlášen !! Nebo má pan starosta a jeho zástupce Vokurka s prostory své vlastní utajované záměry a jsou již jimi rozehrány vlastní„ zákulisní hrátky“? A kde je v tom případě výbor majetku a finanční?
Inu,to je ta naše proklamovaná „otevřená radnice“ ……

Komentář (ID) #4013

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

10.4.2013 v 22:53

I já Vás zdravím pane Kodete!
To o těch vypočítavých barbarech jste napsal moc hezky. S tím, co zde píšete se nedá než souhlasit. A myslím, že obyvatelé ve Vašem okolí mají největší právo do kompenzací mluvit! Paradoxně mi ovšem připadá , že Váš „skorosoused“ Mgr. Melichar spíš než na snížení negativního dopadu na lokalitu „pod drahou“, myslí na svojí předvolební kampaň. Takže si myslím, že se bude v jeho podání spíš jednat o nic neřešící populistická gesta, než jakákoliv řešení.

S pozdravem Zdeněk Vlasák

P.S.: Jak nebude pršet a bude svítit slunce, stavím se na tu kávu a dáme řeč !

Komentář (ID) #4005

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

10.4.2013 v 13:08

Přikládam část odpovědi Mgr.Melicara, kterou jsem obdržel na základě zákona 106.o informacích
zda kácení na pozemku 143/1 kú Malá Chuchle je v souladu s § 8 vyhl395/ˇ1992

Odpověď: Vzhledem k tomu, že na náletové podměrečné dřeviny se nevztahuje §8,vzal ÚMČ tuto informaci na vědomí, s tím že majiteli bylo důrazně sděleno, že na dřeviny, které jsou ve výšce 130 cm většího obvodujak 8O cm nemusí být dle §8 vydáno rozhodnutí o kácení. Mgr Melichar

Asi pan Mgr. Melichar neumí číst neb §8 pokračuje: Limitem ...a plocha souvislého keřového porostu o celkové ploše 40m2

Komentář (ID) #4007

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4005)

10.4.2013 v 16:17

Chápu-li dobře,náš pan STAROSTA MELICHAR PORUŠUJE ZÁKON, když schvaluje kácení dřevin ve velkém.Porušil ho i tím,že již dávno proti této činnosti nezasáhl v rámci kompetencí MČ Praha-Velká Chuchle.Proč to všechno dělá,kdo a co za ním stojí?

P.S. A opět zde máme problém s UTAJOVANOU ČINNOSTÍ na pozemcích v dolní Chuchli.Co se tam asi bude dít,když to tak starosta a jeho zástupce před občany i Zastupitelstvem tak důkladně tají? (že by ještě něco horšího než nedávná snaha o vybudování „Autodromu“?).
(+ tajná studie ZÁSTUPCE VOKURKY zpracovaná za obecní peníze)

Komentář (ID) #4003

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

9.4.2013 v 22:42

Dnes večer redaktor Hromádka oznámil,že ukončil svoji činnost na chuchle.blog.Tzn., že mimo jiné nebude zde vykonávat ani cenzuru,mazat články! Za sebe mohu prohlásit, díky bohu,žádná škoda.

Ještě by se však měl zamyslet nad svým působením placeného redaktora proradničního „Chuchelského zpravodaje“.Spolu s ním i celá Redakční rada (pánové Melichar,Malý,Čahoj a Petr).Přímo je k tomu vyzývají

VÝSLEDKY ANKETY vyhlášené na chuchle.blog:
CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ
- je vynikající, plní své poslání 18.5% (5)
- je to hrůza hrůz, nutno změnit 81.5% (22)
- nezajímá 0% (0)

Komentář (ID) #4002

Reagovat | X

Od: Václav Burle

9.4.2013 v 19:08

Věc: žádost aneb stížnost

Má se kácet ten překrásný historický strom mezi Malou a Velkou Chuchlí. Zde je, vážený místní úřade, má žádost....

Jestli ho budete Davide kácet, tak bych rád byl, s panem ing. Špaňhelem, při tom. Ptal jsem se dendrologa z magistrátu hl. m. Praha a ten konstatoval, že strom je v pořádku. Jenom by pravděpodobně potřeboval prořezat.