Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4215

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

15.5.2013 v 22:51

Vážený autore, básníku Mgr. Tomáši Hromádko!
Tímto Vás jménem občasníku Chucheláci trochu jinak veřejně a otevřeně oslovujeme s žádostí na vydání souhlasu s uveřejněním Vašich básnických prvotin. Rádi bychom Vaše básně složili do básnické sbírky, kterou by jsme vydali v co nejkratším časovém horizontu a distribuovali do všech Chuchelských domácností tak, aby každý chuchelský občan měl možnost být obohacen Vaším myšlenkovým tokem.
Předem děkujeme za kladné vyřízení naší otevřené žádosti!

Za Chucheláci trochu jinak Ing. Špaňhel Jiří a Vlasák Zdeněk.

Byli bychom též rádi, kdyby jste své prvotní pilotní sbírce dal i název! Zatím používáme pracovní název „Plácám a nevím co“. Ještě jednou děkujeme. Ing. Špaňhel Jiří a Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4216

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4215)

16.5.2013 v 06:55

Žádost musí být oficiální,
nevím kdo je vydavatelem,
může to být vaše přání,
v tiráži však stále nikdo není.

Je to dílo autorské,
vyjde jednou spolu,
už nemáte co psát, viďte?
Prosíte, prosíte ale máte smůlu.

Komentář (ID) #4212

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

13.5.2013 v 18:43

Jenom mě tak napadlo zapolemizovat nad „setkáním s občany“ v kulturním autoservisu (Kazínská 8) k ÚP a Hornbachu.

Pravda již 11.3. 2013 bývalý místostarosta Ing. Arch. Vokurka napsal, že se blíží uveřejnění zadání územního plánu Prahy okolo 15.3. 2013 .
A „již“ 15.5. 2013 ( TO JE PO DVOU MĚSÍCÍCH) nám náš Chuchlovládce s odborníky ze stavebního výboru uspořádá setkání s občany v autoservisu Kazínská 8. U stavby Hornbachu se jim ta jejich „otevřenost“ povedla po cca roce!

Co nám asi připravil „stavební výbor“ a Mgr. Melichar do územního plánu? Hm, to budou asi perličky v podání Mgr. Melichara! Já se ale především těším na dopravní perly v podání mého oblíbeného dopravního specialisty Ing. Kozického! Doufám, že v některých bodech mu budou zdatně sekundovat Ing. Arch. Vokurka a Bc. Šatra. Rád se z úst našich odborníků dozvím, jak vyřešili bezpečnost čtyřkolejného přejezdu a na něj navazující křižovatku? ( Zvlášť po té, co zrušili nadjezd a neprosadili jiné řešení! )

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Ono to nakonec asi vyzní jako zkouška Chuchelského ochotnického spolku! Jen výsledek na rozdíl od toho spolku bude nulový.

Komentář (ID) #4192

Reagovat | X

Od: Václav Burle

10.5.2013 v 11:07

Na těchto stránkách jsem tyto otázky vložil na otázky a odpovědi. Vám opravdu tento šlendrián nevadí? Vy to opravdu považujete za správné, tímto způsobem uctívat památku hrdinů?

Prosím o vševypovýdající informace na následující otázku: Kdo a proč rozhodl, že pietní akty, k ukončení II: sv. války, se nebudou konat 8. května, ale o den dříve, 7. května. Proč, navíc, v dopoledních hodinách, kdy téměř všichni lidé jsou v práci. Co obecní úřad, starosta, zastupitelé, tímto rozhodnutím sledují?

Komentář (ID) #4197

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4192)

10.5.2013 v 11:31

Odpověď pana starosty najdete v otázkách a odpovědích. Je naprosto devastující. Závěr, názor, si udělejte každý zv Vás...

Pokládám otázku další:

Mám tomu pane starosto rozumět tak, že školní mládež se nemůže zúčastnit pietních aktů v den, kdy konec války slaví celá Evropa, svět? Co je toho v Chuchlích důvodem? Proč nechcete, aby se zůčastnili i občané našich dvou obcích, kteří v dopoledních hodinách jsou v práci?

Ještě prosím, kdo tu změnu rozhodl? Rozhodli o tom i zastupitelé?

Komentář (ID) #4187

Reagovat | X

Od: Petr Mašín

9.5.2013 v 16:58

Dobrý den,
V úterý jsem si všiml závory na parkovišti u Strakonické. Potřeboval jsem zaparkovat u veteriny a skoro nebylo kde.
Snažil jsem se najít na stránkách úřadu co je to za novinku, ale neuspěl jsem.
Víte o tom někdo něco?
Díky

Komentář (ID) #4191

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4187)

10.5.2013 v 11:06

Předmětné parkoviště je soukromý pozemek, který si jeho majitel uzavřel před veřejností. Vyhrazené stání pro dvě vozidla před veterinou jsou a připravují se další.

Komentář (ID) #4206

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4187)

10.5.2013 v 15:38

Dobrý den, pane Kováči.Dostal jste se do situace, kdy platí „pro dobrotu na žebrotu“. Je však vaší chybou, že,byť v dobré víře a s nejlepšími úmysly,chcete suplovat nedostatky v práci :
-starosty Melichara (statutární zástupce)
-zastupitele Kozického (předseda výboru dopravy)
-zastupitele Vokurky (předseda výboru stavebního, před 10 dny před odvoláním ještě věcně příslušný místostarosta)

Především oni a nikoli vy, by měli občanům vysvětlit a zdůvodnit, proč stav,který fungoval bezproblémově od povodní 10 let a byl vytvořen na vzájemném pochopení a respektování se mezi soukromým majitelem a bývalým zastupitelstvem včele se starostou Freslem, nemůže být funkční za současného „režimu“ starosty Melichara (TOP 09).
Nyní on i další jmenovaní strkají před problémem hlavu hluboko do písku.Nebyli a nejsou schopni občanům ani včas oznámit, že se nepohodli s majitelem pozemku a parkoviště je defacto uzavřeno. Přitom to bylo zřejmé od počátku roku a již měsíc je tam závora stavebně nainstalována. Stydí se – a oprávněně – až kam to osobně jako představitelé „pseudokoalice 7“ dopracovali.

A to bohužel není všem dnům konec – brzy se dočkáme ještě horších věcí ……..!!

P.S. Dobrý den, pane Mašín. Pravda v dané věci je velice jednoduchá, některým místním obecně známá.Vychází k pořekadla: „jak se do lesa volá,tak se z lesa ozývá“. Snad v sobě jmenovaní najdou dostatek síly a sdělí vám ji. Opravdu je to jejich problém a ostuda, nikoli problém pana Kováče.

Komentář (ID) #4186

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

9.5.2013 v 14:27

Oznámení o setkání s občany v K8

Pokud tohle oznámení nemá vyznít jako bezcenná fraška k odškrtnutí, pak by myslím mělo být na letácích rozneseno do schránek občanů včetně odkazu na zjišťovací řízení EIA:

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA859

a dále základní informace o tvorbě Metropolitního plánu. Redakce CHZ by měla zvážit smysl své činnosti, když nezveřejňuje pro Chuchli podstatná sdělení tohoto typu a další zprávy z úřadu, výborů atd. Tenhle oficiální web MČ čte myslím malé procento občanů …, no ale malá účast bude jistě vítána :-)))

Komentář (ID) #4188

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4186)

10.5.2013 v 10:44

Vaše jednání je prostě neuvěřitelné, pane Kodete. Spadne strom na koleje - může za to redakce, je bláto - redakce, prší - to už je na vyhazov celé redakce. Co to je ? Děláte si blázny nebo to myslíte skutečně vážně ?
Pan bývalý místostarosta Vokurka si vymyslel jakési setkání s občany. Redakce CHZ dostala za úkol uveřejnit v posledním CHZ zprávu o setkání s občany. Poté byl místostarosta odvolán. Jelikož vyšla zpráva o setkání v CHZ, dal jsem ji jako webmaster obecních stránek také na web. Nic víc, nic míň. Schůzka bude za účasti starosty a možná stavebního výboru, nevím, nerozumím tomu. Pozor ! Redakce CHZ nerovná se stavební odbor ani výbor.

Redakce CHZ nemá s webovkami nic společného, tak opět, jako obvykle, nemlžte, pane Kodete. Je to u Vás bohužel častější, než u ostatních.

A návštěvnost stránek ? Co o ní víte, že veřejně podsouváte (opět lžete) neznalému čtenáři mylný dojem, že snad má někdo zájem, aby se webovky nečetly ? Nebo aby nebyli občané informováni ? Je to normální pomluva.

Do sekce aktualit jsem vložil přehled návštěvnosti stránek za poslední měsíc, ze kterého je zřejmý nárůst nových IP adres návštěvníků o 40,96 %.

Komentář (ID) #4194

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4188)

10.5.2013 v 11:14

Pane Kodete, máte naprostou pravdu. Chtěl jsem opět zde zhodnotit poslední číslo zpravodaje, které je opět naprosto neprofesionální, skandální. Bohužel, nikdo z vás neprojevil zájem - viz chuchle.blog.cz. Tak zase máte to co chcete, co si asi většina občanů Chuchlí přeje...

Pane Kováč, příště bych prosil, aby jste psal pan Vokurka, pan ing. Vokurka, Pan arch. ing. David Vokurka. On je zastupitelem, ale i člověkem, bývalým místostarostou. Tak prosím vždy slušně!

Komentář (ID) #4198

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4194)

10.5.2013 v 11:36

Pátým pádem oslovujeme a voláme, takže pane Burle, správně se to píše pane Kováči. Od Vás volání po slušnosti opravdu sedí, to je gól. Nejedná se tady o oficiální nebo úřední psaní, proto tituly vypouštím. Víte co ? S Vaší představou komunikace se neshoduji. Vy, si mě do úst, prosím, vůbec neberte. I když Vás o něco prosit je nejspíš úplně zbytečné. Že jsem tady na něco vůbec odpovídal. Už se tak nestane. Přeji všem pěkný víkend.

Komentář (ID) #4199

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4198)

10.5.2013 v 12:11

Vaše přípomínka byla naprosto správná. Takže pane Kováčí, naprosto se mýlíte. Tyto stránky jsou místního úřadu, takže nejsou jedna paní povídala... Pochopil? A dejte sem prosím to počítadlo. Ať všichni víme, kolik lidí sem chodí. Děkuji.

Komentář (ID) #4200

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4199)

10.5.2013 v 13:17

A co ještě mám udělat na nejlépe hodnocených obecních webových stránkách v Praze, pane internetový odborníku ? Počítadla se už na stránky nedávají. Probírali jsme to na Zlatém Erbu a na školení na MHMP (kde také není na webu). Navíc je to trochu technický problém, pokud využíváme Google analytics zdarma. Je to administrátorská pomůcka. A vlastně víte co ? Dejte mi svátek, jste vážně neuvěřitelný sprosťák. Nejsem politik, dělám si svou práci jak nejlépe dovedu, a nenechám se donekonečna urážet, ponižovat a úkolovat. Sbohem :-)

Komentář (ID) #4201

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #4194)

10.5.2013 v 13:34

Pane Burle,
zameťte si hlavně před vlastním prahem a začněte s oslovováním osob především u sebe! Ve Vašem příspěvku ( (ID) #4176 6.5.2013 v 22:13) oslovujete pana Kozáka pouze : „Nevím Kozáku co jsi dělal ty, …“
Vlasák Václav

Komentář (ID) #4205

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4200)

10.5.2013 v 15:37

Počítadlo na stránky nedává jenom ten, kdo nechce ukázat, jak jsou ty jeho navštěvovány. Vy ty čísla znáte, tak je tady uveřejněte. A když je neuveřejníte, tak to bude stejně srozumitelné, že!?

Zveřejněte je, ať se ukáže jestli jste ten erb získali oprávněně...

Komentář (ID) #4207

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4205)

10.5.2013 v 15:46

Pane Burle,u vás se jedná zřejmě o paranoiu.Jak jinak si vysvělit váš příspěvek,když pod ID 4202 máte již přesnou odpověď na vaše nesmysly.Takže ještě jednou vám jej umístím sem,snad již pochopíte.ale nevím,nevím....

Text:
Pane Burle,opět nestydatě lžete a blafujete ! U vás se jedná zřejmě již o chorobnou lhavost.Zda je to věkem nevím. Vím,že děláte všem medvědí službu,dezorientujete svými výkřiky většinu těch,kteří vás tolik neznají.Ti,kteří vás znají,si naopak o vás myslí, že jste sice neškodný,ale máte o k……. více.

Dřív,než mi budete zase psát,že nemám pravdu,tak si prosím přečtěte článek a reakce v sekci „aktuality“ s názvem „Návštěvnost obecních webovek od 8.4. do 8.5.2013“ vyvěšeného dnešního dne 10.5.2013.

Komentář (ID) #4208

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4207)

10.5.2013 v 16:15

Já, a určitě nejsem sám, bych rád viděl čísla například za celý rok: 2012 - 2013, Nebo ještě lépe za celou dobu existence tohoto webu!

Komentář (ID) #4209

Reagovat | X

Od: Jiří Kodet

(Reakce na příspěvek #4207)

10.5.2013 v 16:46

Zřejmě jsem dnešní diskusi vyvolal já svojí chybou, že jsem si nevšiml oznámení v posledním CHZ. Nemyslím si ale, že tón v odpovědi od pana Kováče je adekvátní k mému příspěvku a rád bych tady viděl moje další „mlžení“, jak píše pan Kováč, že je u mě nejčastější. Z čeho usuzuje, že lžu a pomlouvám, to se mě dotýká.

Jak už jsem dříve psal, mám mnoho nejasností o stavebním rozvoji především v dolní Chuchli. A tak si myslím, že tyto informace bych měl získávat především z Chuchelského zpravodaje například formou rozhovoru se starostou a předsedy výborů. Pak bych se mohl zúčastnit 15. května setkání k této problematice připraven. Není mi vůbec jasné, co se připravuje na pozemcích firmy ICOM a jak bude vypadat to logistické centru tady poblíž nás.

Proto se domnívám, že všechny tyto souhrnné informace by stály za zjištění a zveřejnění v mimořádném čísle zpravodaje. Doufám, že jsem se tím předešlým příspěvkem nezařadil mezi ony „nesvéprávné či zapšklé“. Statistiku přístupů jsem dnes vidě poprvé. Děkuji za pochopení mých nejasností .

Jiří Kodet

Komentář (ID) #4210

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4208)

10.5.2013 v 17:13

A co se takhle nyní omluvit pane Burle panu Kováčovi,mě a vlastně všem,kterým jste vsugerovával ty vaše nesmysly.Konečně připouštíte,že „ta čísla“ pan Kováč uveřejnil (asi nemohl dříve,dokud byl pod kuratelou „místostarosty“ Vokurky). Jen nebýt tak zaslepený,že.

P.S. K těm vašim „číslům za rok 2012 a dále se můžete dostat jednoduše – postupujte podle zák. 106/1999 Sb.Pak si to okomentujte.Do té doby však NELŽETE a „šoupejte nohama“. Jste v tom jinak stejný lhář jako pánové Vokurka a Hromádka!

Komentář (ID) #4185

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

9.5.2013 v 10:27

Vyhlásit anketu je hezké, ale nemělo by následně chybět jejich vyhodnocení a seznámení s výsledky. 2.5.2013 byly vyhlášeny 2 ankety na blogu chuchle. Po týdnu jsou její výsledky následující (vyhodnocení nechávám na jejich vyhlašovateli), závěry nechť si udělá každý sám…….

ANKETA č.1:
„Jaký je Váš názor na tuto nemilou skutečnost?“ – tj. odvolání pana místostarosty Mgr.Ing. Davida Vokurky Zastupitelstvem MČ Velká Chuchle.

Je to velký komplot 23.1% (6)
Zastupitele rozhodli oprávněně 53.8% (14)
Nezajímá 11.5% (3)
David si to nezasloužil 11.5% (3)
Je zřejmé, že vyhlašovatel se snažil anketu ovlivnit subjektivním textem „tato nemilá skutečnost“.Přesto je výsledek takový, jaký je.

ANKETA č.2:
„Chuchelský zpravodaj“ hodnotím tímto slůvkem:“ – tj. po vydání č.4/2013 dne 30.4.2013

Vynikající 0% (0)
Své poslání plní 18.8% (3)
Vyhovující 0% (0)
Chtělo by to změnu 12.5% (2)
Nezajímá 0% (0)
Za ty peníze je hodně drahý 68.8% (11)

Poznámka: roční rozpočet časopisu je 130.000,-Kč, tj při deseti číslech za rok.
Pro porovnání – náklady na jedno číslo časopisu „Chucheláci trochu jinak“ jsou při přibližně stejném nákladu cca 2.000,-Kč, tedy 6x nižší. Rozdíl v nákladech je zřejmě nejspíš z důvodu, že „Chuchelský zpravodaj“ je placen z obecní kasy,tedy peněz nás všech, kdežto „Chucheláci trochu jinak“ jsou financovány výlučně ze soukromých zdrojů občanů.

Komentář (ID) #4195

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4185)

10.5.2013 v 11:22

Ankety jsou naprosto nevypovídající. Účast je minimální, takže není co vyhodnocovat. I chuchle.blog.cz ukazuje, kolik asi našich obyvatel chodí na internetové stránky obce.

Pan Kováč tady napsal, že nárůst IP adres zde stoupl o 40,96 procent. Ale procenta, v tomto případě, jsou zcela nevypovídající, nic neříkající. Nebylo by pane Kováči lepší uvést čísla?

A co takhle dát sem konečně počítadlo. Všichni bychom měli vědět, kolik se nás tady pohybuje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Komentář (ID) #4202

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4195)

10.5.2013 v 14:23

Pane Burle,opět nestydatě lžete a blafujete ! U vás se jedná zřejmě již o chorobnou lhavost.Zda je to věkem nevím. Vím,že děláte všem medvědí službu,dezorientujete svými výkřiky většinu těch,kteří vás tolik neznají.Ti,kteří vás znají,si naopak o vás myslí, že jste sice neškodný,ale máte o k……. více.

Dřív,než mi budete zase psát,že nemám pravdu,tak si prosím přečtěte článek a reakce v sekci „aktuality“ s názvem „Návštěvnost obecních webovek od 8.4. do 8.5.2013“ vyvěšeného dnešního dne 10.5.2013.

Komentář (ID) #4178

Reagovat | X

Od: David Vokurka

7.5.2013 v 10:52

Na portálu EIA je od 26.4.! vyvěšené Zjišťovací řízení k Obchodnímu zařízení Strakonická: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA859. Je to podrobný - myslím, že objektivní - rozbor připravované stavby z mnoha úhlů.
Oznámení - viz úřední deska

David Vokurka

Komentář (ID) #4168

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

6.5.2013 v 14:46

Co se týče odvolání Ing. Arch. Vokurky, zástupce starosty. Dva a půl roku nám tvrdil, že si všichni budeme muset zvyknout na jeho sedm hlasů! Bohužel pro něj, když ty „hlasy“ potřeboval, tak je neměl. No, holt žádný strom neroste do nebe. Nebo boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Vlasák Zdeněk

P.S.: Prostě někteří zastupitelé si po těch letech vyčistili uši a pochopili to, co mi jsme říkali už drahně let. Kdo další půjde z kola ven? Každý musí být připraven. ;-)

Komentář (ID) #4170

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4168)

6.5.2013 v 16:14

To jsou ty hlasy,
a David se rve za vlasy.
Přesto pro obec něco udělal,
jsem ale zvědav, kdo přijde dál...

Komentář (ID) #4174

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4170)

6.5.2013 v 21:05

Celé ty tři nic neříkající příspěvky (4169, 4170, 4171), které jsi sem v rozmezí pěti minut vložil měly z mého pohledu jen zamaskovat příspěvek, který sem vložil panu Kozákovi ((ID) #4166) a který mu dával možnost porovnání T. Hromádky a toho, který se podepisuje - ten, co se nechce hádat.
No a to je ten hlavní rozdíl mezi námi. Já když něco napíšu, tak si za to nesu zodpovědnost. Ty, když nás chceš nazvat odssáky ( a srovnat členy ODS s elitou fašistů), tak k tomu použiješ anonym. No a pak to zde maskuješ tupými básničkami a množstvím nic neříkajících příspěvků. To stavění se k problému čelem Ti fakt nejde. Prostě jsme Tě chytli. Aneb, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

A rada na závěr : „Zkus básnit na stránkách ChZ ( Komsomolské pravdy), třeba mu „zvedneš laťku“!“
No nic. Hlavně, když se nechceš hádat.

Vlasák Zdeněk

P.S.: Tak se mi zdá, že se ta přísloví na tu vaší komsomolkou skupinku čím dál tím víc hodí.

Komentář (ID) #4167

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

6.5.2013 v 14:44

Reakce na příspěvky ID 4145,4146,4147 z 1.5.2013 z básnické sbírky „Plácám a nevím co“ od autora „básníka“ Mgr. Hromádky.

Víš Tomáši myslím, že ten, kdo sleduje tvé psaní na diskusních fórech MČ Velká Chuchle za posledních sedm let jako já, udělá si obrázek sám, kdo je ten, co se nechce hádat.
Necítím se v „rohu“ ( utloukán tvými argumenty ;-))))) ), abych okolo sebe musel kopat. Tvoje vyjádření je v tomto směru velmi scestné.
Co máš za problém s ODS nevím a upřímně tvoji frustraci řešit nebudu. A na Petřín na prvního máje nechodím. Nechodím ani s Tebou na výstaviště ( pardon, pro Tebe, do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka ).
Věk se nedá zastavit. Ve svém věku bych rozhodně nebyl pro Čechoslovan posilou! Na rozdíl od Tebe jsem soudný. ;-)))))
Před pěti lety jste mě a mé kolegy postavili na druhou stranu barikády ( Vy ODS- vzpomínáš?). Pokud vím, kritika je náplň opozice! Ono na druhou stranu není co chválit.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

P.S.: Básníš pěkně! ;-) Možná by stálo se nad výzvami pánů Kozáka a Burleho zamyslet.

Komentář (ID) #4169

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4167)

6.5.2013 v 16:13

Na Výstaviště často nechodím,
přednost má u mě Petřín :-)

Komentář (ID) #4165

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

6.5.2013 v 10:44

Vladimíre, vidím, že i Tobě je to jasné,
a nemusím psát ani básně.
:-)))

Komentář (ID) #4172

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4165)

6.5.2013 v 17:22

tak už je nepiš a přestaň konečně BLBNOUT ! Nebo ti fakt přeskočilo? Děláš ze sebe jen šaška - tím Chuchelskému zpravodaji skutečně nepomůžeš.Nebo je to reakce na KONEC tvého souputníka Davida Vokurku? Kdo bude teď cenzorovat tvé redaktorské výstupy v CHZ? Začneš konečně dělat nezávislou novinařinu? Máš šanci !

Komentář (ID) #4173

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4172)

6.5.2013 v 19:04

Já neslušně nemluvím,
básně do diskuse píšu jen,
skončím je psát, až za jeden provaz v Chuchli potáhnem
zasmějem se a u Václava se na to napijem :-)

Komentář (ID) #4175

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4173)

6.5.2013 v 21:07

To je dobrý! Tak, když mi jsme podávali té vaší rudé skupince napřaženou pravou ruku, tak jste na ni plivli. A dnes, když se bortí ten Váš „velitelskej svět“, tak máme s vámi táhnout za jeden provaz ? Ještě v prosinci 2010 možná! Dnes? Hm, ZAPOMEŇ! Jsou věci, na které se nezapomíná!
Prostě básni si dál a u Václava Ti „nalijí“ i bez nás.

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4179

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4175)

7.5.2013 v 11:48

Milý Zdeňku,
nevím, co děláš venku,
jenom ti chci říct jasně,
že já na žádné straně nejsem,
rudou skupinku nemám,
a radši chodím chuchelským lesem.