Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4125

Reagovat | X

Od: Václav Burle

25.4.2013 v 22:58

Následující text, z pera místního úřadu, je celý na hlavu. Takhle se nelze starat o životní prostředí České republiky a Chuchlí už vůbec NE!

Navážka, smetiště, plné i jedovatého odpadu, je na té nejkvalitnější půdě naší milované vlasti. Jedná se o tu nejkvalitnější černozem, na které roky hospodařili ti nejlepší zahradníci. Dokonce až z Bulharska. To opravdu, my, občané Čech, chceme?

Podívejte se, jak rozumně na zahradní půdě, jen o kousek dál, hospodaří Vietnamci. Zahradničí a dodávají na náš trh tu nejkvalitnější zeleninu. Jak je možné, že oni tu českou půdu milují a my jí nemáme rádi. Snad se jí dokonce štítíme. Takhle se v republice hospodařit nemůže. Nebo snad ano? Moc by mě zajímal názor státních a obecních orgánů.


Informace o kácení dřevin v prostoru mezi Chuchlemi
12.4.2013

Dne 12. 4. 2013 proběhlo na pozemcích par. č. 143/1 v k.ú. Malá Chuchle místní šetření Českou inspekcí životního prostředí z důvodu podaného oznámení o nelegálním kácení. Odboru Životního prostředí ÚMČ Praha - Velká Chuchle bylo v polovině měsíce března r. 2013 nahlášeno kácení náletových podměrečných dřevin a to z důvodu vyčištění celého pozemku od velkého množství odpadků, které jsou na tomto pozemku neustále hromaděny - tzv. "černé skládky". Jelikož se nejednalo o souvislý keřový porost, vzal Úřad MČ celou věc na vědomí. Zároveň však byl zástupce majitele pozemku poučen o tom, že na dřeviny, které jsou ve výšce 130 cm většího obvodu než 80 cm, musí být dle ust. § 8 zák. č. 114/1992 Sb. vydáno rozhodnutí o kácení se všemi náležitostmi, jako je např. místní šetření a náhradní výsadba.

Česká inspekce ŽP se ztotožnila s postupem ÚMČ. Další kácení - číštění bude probíhat koncem měsíce srpna r. 2013.

Komentář (ID) #4120

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

24.4.2013 v 19:10

I přes podání petice 80 občanů, kterí nesouhlasí s rozšířením ulice Na cihelně,aníž by petiční výbor dostal zákonnou odpověď, přijelo dnes auto zahradnické firmy a chtělo začít kácet stromy v dané lokalitě, což se podařilo díky aktivitě občanů zarazit. Pane Ing.arch.Vokurko a Mgr. Melichare děláte si z občanů podepsaných pod petici srandu. Je normální kácet stromy během vegetace???

Komentář (ID) #4126

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4120)

25.4.2013 v 23:05

Stromy může kácet jen barbar. Je opravdu nutné je v té ulici kácet. Můžete nám to prosím podrobněji vysvětlit - PROČ?

Komentář (ID) #4115

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

23.4.2013 v 10:15

V pondělí 29.4.2013 má být dle programu na zasedání ZMČ pod bodem 2.jednáno o Projektu PRAGUE ELECTRIC FESTIVAL.Jelikož se jedná od „otevřené radnice“ o zcela utajovaný projekt a téma pro chucheláky,snažil jsem se o tomto „projektu“ zjistit něco konkrétního na internetu.Co jsem zjistil? – Absolutně NIC !!!! Na internetu není žádný takovýto projekt či pouhý pojem. Světe div se, o projektu ke dnešku nevědí ani někteří naši zastupitelé !!

Pánové starosto Melichare a jeho zástupče Vokurko.Vy,kteří navrhujete program zasedání ZMČ, opět tajíte zásadní informace před veřejností i zastupiteli.Projekt nebyl projednán ani v žádném výboru ZMČ! Nedlužíte všem vysvětlení? Váš „bobřík mlčení“ není v souladu s vašimi povinnostmi 2 nejvyšších představitelů obce!!

Že by se jednalo o další projekt z dílny „rádoby“ projektů typu Sportovní aréna Velká Chuchle (rozuměj autodrom) či „3 věže“? Nebo má jít o krycí název konečně zahájené demolice bývalého Fematu (p.Vokurkou prezentováno pod kódem „K8“) ? Či o soukromou akci metalových skupin obšťastňující chucheláky svým řevem dnem i nocí, ať již na Závodišti či soukromé louce nad Libří ?

Komentář (ID) #4117

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4115)

24.4.2013 v 09:51

Je to „Vokurkovina“ či „Melicharovina“? V každém případě „čertovina“ OTEVŘENÉ CHUCHELSKÉ RADNICE !
Kdo a jaké má své osobní zájmy v dané věci, proč se ke své soukromé iniciativě nechce veřejně přihlásit? Proč se stydí a bojí pravdivě vyjádřit před spoluobčany a obhajovat své aktivity? Kde zůstaly předvolební sliby o „otevřené radnici“ a zájem o Chuchli? Kde zůstává informovanost občanů? (stejně daleko jako VEŘEJNÉ SCHUZE) .

Pánové Vokurko a Melichare, styďte se ! Děláte z lidí figurky na své soukromé šachovnici.

Komentář (ID) #4118

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4117)

24.4.2013 v 10:55

Nonstop, já volám nonstop,
a pak to příjde, půjdem si hrát!
Nonstop, Vláďo, nonstop,
před šesti lety, kde Ty jsi byl?

Pak bys věděl, že tyto věci
jsou na zastupku přeci,
aby o nic chuchelští zástupci
vedli pekelné řeči.

Komentář (ID) #4119

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4118)

24.4.2013 v 16:29

Tomáši,tobě již muselo přeskočit! Zde není prostor pro tvé bezduché básnické pokusy,ale prostor pro řešení problémů občanů Chuchle včetně jejich názorů k nim.Není to kulturní rubrika CHZ, ale oficiální web ÚMČ Velká Chuchle. Jestli jsi schopen ještě vnímat,tak se zkus nad tím zamyslet.

Myslíš,že svou bezduchostí – u učitele skutku nevídanou – nahradíš nekomunikativnost a nekompetenčnost pánů Vokurky (SZ) a Melichara(TOP 09) z „otevřené chuchelské radnice“? Určitě ne,ale zato budeš u většiny chucheláků obecním šaškem placeného jako místní redaktor CHZ.

P.S.
Nejsi náhodou maskotem PRAGUE ELECTRIC FESTIVALU – za kolik ses k tomu propůjčil?

Komentář (ID) #4121

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4119)

24.4.2013 v 20:39

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden electrický proud (alternating current), střídavý (alternating), střídavý (alternating), silný elektrický proud (alternating current - strong), střídavý (alternating), střídavý (alterneting), zkrátka elektrický proud (alternating current). :-)))

Komentář (ID) #4122

Od: VRCHLICKÝ

(Reakce na příspěvek #4121)

24.4.2013 v 23:13

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4123

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4121)

25.4.2013 v 09:30

Názorná ukázka poruchy osobnosti místního novináře, placeného redaktora „Chuchelského zpravodaje“. Potvrzuje momentální postavení dotyčného v chuchelské společnosti.
Jen ta škola …..

Komentář (ID) #4124

Reagovat | X

Od: T. Hromádka

(Reakce na příspěvek #4123)

25.4.2013 v 12:48

Když Vláďovi chybí argumenty,
dělá jenom hamty, hamty.
Pomlouvá jen ostatní,
baví ho to mnoho dní.

Komentář (ID) #4102

Reagovat | X

Od: Václav Burle

18.4.2013 v 22:15

Tahle diskuse je taková divná a nepraktická. Stále napadáte pana Vokurku, jediného z obecního zastupitelstva, který zde dává své tělo na trh. Ale on není na radnici jediný. Nepřipadá vám to nedůstojné. To za prvé.

Za druhé. My tady vždy rozjedeme nějaký problém, ale nikdy nic nedotáhneme do konce. Elektromobil, chuchelský zpravodaj, práci zastupitelů, práci výborů atd. atd.

Co kdybychom zde byli lepší a věci dotáhli vždy do zdárného, nebo i nezdárného konce. Myslíte si, že bychom to mohli dokázat?

Dnes jsem zjistil, že jsou obce, které dokázaly snížit cenu za plyn, elektřinu atd. dokonce o padesát procent. Před chvilkou jsem se dočetl v novinách, že obec výrazně přispívá na obědy žáků základní školy a mateřské školky. Nešlo by to udělat i u nás.

Matematika - koliik obědů by bylo pro žáky levnějších, kdyby se v nich rozpoustily například veškeré finance za zbytečný a předražený elektromobil: Uměl by jste to někdo spočítat? A co takhle místo elektromobilu přidat peníze na platy učitelů, jak v základce, tak i mateřince?

Komentář (ID) #4103

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4102)

18.4.2013 v 22:36

Václave dostal jsi můj příspěvek a fota ohledně migrace žab ??? Jiří

Komentář (ID) #4104

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4103)

18.4.2013 v 22:58

Nevím, jdu otevřít e-maily...

Komentář (ID) #4105

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4104)

18.4.2013 v 23:07

Nic jsem Jiří, ani na jeden e-mail, nedostal. Budu se těšit - burle@seznam.cz.

Komentář (ID) #4107

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4105)

19.4.2013 v 18:40

Tomáš Hromádka k mému povídání o hřbitově o ceně hrobových míst na chuchle blog.cz, napsal tuto větu: "Zase další nesmysl"

Tady má ode mne odpověď. "Drahý Tome. Napsat pouze nesmysl umí každý blb. Ale co takhle napsat, proč je to nesmysl. Dokážeš to?

Jsem moc zvědav jestli nám dokáže zdůvodnit, proč ta hrobová místa jsou tak předražená. A to z desetikoruny na mnoho stokorun. Tak se Tome ukaž....

Komentář (ID) #4110

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4105)

20.4.2013 v 22:57

Tak to tam je. Máš Jiří pěkné fotografie obojživelníků. Blahopřeji.

Komentář (ID) #4096

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

18.4.2013 v 18:11

Stále jsi Tomíku neodpověděl na mé otázky! Odpovíš nebo si pro tu odpověď musím dojít osobně? Mám rád, když pro svá nařčení mi dáš podklady a důkazy. Nebo žádné nemáš a jak píše pan Kozák jen okolo sebe kopeš, protože se nechováme podle tvých představ?

Má otázka zněla :
Mohu se otázat, který z těchto článků je štvavý, karikaturní, zesměšňovací, kde je v nich bezobsažná kritika bez návrhu řešení ?č.10- dva , Vzpomínka na Jana Hazuku, Putovní pohár „Zlaté chuchelské prase“, č.11- jeden, vrtulový parníček Chuchle, č.12- tři, Bruslení na hřišti u ZŠ, valná hromada SDH Chuchle, příspěvek k Čechoslovanu Chuchle, č.13- jeden, Masopustní průvod.


Čekám na odpověď Vlasák Zdeněk :-))))))))))

Komentář (ID) #4109

Reagovat | X

Od: T,Hromádka

(Reakce na příspěvek #4096)

20.4.2013 v 00:33

Zřejmě Zdeněčku neumíš číst. Je mi Tě líto. Čtení se učí v první a druhé třídě. Pokud bys uměl číst, odpověď bys našel v mém komentáři. Opakovat se nehodlám, na to je můj čas drahocenný.

Komentář (ID) #4095

Reagovat | X

Od: David Vokurka

18.4.2013 v 16:54

Nečilte se modří sokolíci, už je to za námi.
Vaše bujná fantazie kvete a kvete, unizono semkuti do šiku, odhodláni bránit - nevím co - za každou cenu, vaše vymýšlení má až patologický rozměr. Jste jak soc. zprávy z mého dětství.
Už toho mám zas dost, nic psát nebudu, musím to vydržet.
Chcete-li fundovaný posudek na dílo, zeptejte se samotného autora. Beru to - byl to a je to váš názor, s. Kozák (p. Kozáku nechci aby jste i tykal) by jistě řekl hluboce fundovaný, čistý , hluboce zákonný. Pánové je to opravdu trapné.
Diskutujte, ale o něčem, takhle se pohybujeme ve stoce jedné strany. když už ten polit. boj tak prosazuji. Ta stoka čpí na všechny strany a normální lidi už to nebaví, proto ani nečtou tohle fórum.
Je to jen pro pár fajnšmekrů..


David Vokurka

Komentář (ID) #4101

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

(Reakce na příspěvek #4095)

18.4.2013 v 18:21

Hlavně ,aby po vás zbylo to co po minulých zastupitelích .

Vlasák Václav

Komentář (ID) #4106

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4095)

18.4.2013 v 23:33

Proč bych ti Davide netykal,když jsme to spolu v hospodě zapili za moje peníze. Na rozdíl od tebe, který jsi byl švorc a nedal ani halíř.To víš,všechno má svoji cenu ….
P.S.
Nejsem tvůj soudruh,protože jsme spolu husy nepásli. Pro tebe bych měl být „Vláďa“ nebo alespoň „pan“.Ale při tvé variabilitě si piš co chceš ………

Komentář (ID) #4111

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4106)

22.4.2013 v 12:46

Čtrnácté číslo je zřejmě na cestě, protože tady žádný cvrček necvrká :-) je tu božský klid.

Komentář (ID) #4112

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4111)

22.4.2013 v 18:54

Hromádko,Hromádko,projevuješ svoji nízkost a snahu o vyvolání konfrontace. „Chucheláci trochu jinak“ ti leží pořádně v žaludku! Ona je pro tebe pravda těžko stravitelná, při tvé samolibosti jí nemůžeš zkousnout. Č.14 se jistě dočkáš a jako vždy budeš asi překvapen. Zatím by však pro tebe mělo platit: „kdo si počká,ten se dočká“.Raději si hlídej úroveň CHZ, jsi za to dobře placen !!

Tvé myšlenkové pochody jsou těžko pochopitelné (na učitele dvojnásobně). Převládá z nich marnost a zmar! Důkazem je reakce v tvém příspěvku, kdy zcela od věci reaguješ na článek, jehož jediným obsahem je mé tykání s Davem Vokurkou, nikoli,kdy vyjde další číslo „Chucheláků trochu jinak“. Soudný člověk by na nové téma napsal samostatný příspěvek.Ty však ne …..

Komentář (ID) #4113

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4112)

22.4.2013 v 20:23

Mám-li mluvit rétorikou Tvojí,
počkáme si, zač Chucheláci stojí.
Kozáku, Kozáku,
dej si hlavu do máku!

Když karikatury, tak já verše!
Havlíček by radost měl,
už epigram dávno znít měl!

Komentář (ID) #4114

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4113)

23.4.2013 v 09:32

Tomáši Hromádko, tobě již skutečně přeskočilo! Nelze se ani divit - když chybí rozumné argumenty a lži se nestaly pravdou.Takže nyní "kamarádi z bývalého zastupitelstva" dopadli jak sedláci u Chlumce. Kamarád zástupce Vokurka má bobříka mlčení a s občany nekomunikuje, ty jsi zase ztratil soudnost a smysl pro realitu.Skutečně povedená dvojice.

Komentář (ID) #4116

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4114)

23.4.2013 v 10:48

Jede, jede poštovský panáček,
přiveze Chuchelákům dáreček,
až přijede Libře,
zeptá se, kde to vře,
jede, jede, jede sám.
A ptá se...
co dělá pan K...?

Až přijede, zavolá:
zeptejte se Standy,
co na parkovišti vadí,
jede, jede, poštovský pán.

Komentář (ID) #4093

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

18.4.2013 v 12:59

Pan zástupce Vokurka,
chtěl po povodních obnovovat školku v dolní části Chuchle, tu školku, která byla zaplavena. Otázka tak zní jestli by obnovení dolní školky stačilo na uspokojení poptávky po předškolních zařízení v dnešní době. Pan Vokurka trpí amnézií ve věcech jemu nepříjemných, ale mohl by nás oblažit a připomenou nám jeho argumenty a nápady, jak chtěl tuto školku svépomocí obnovovat.

PS:Chuchle je jedna z mála vesniček, městských částí, která místa ve škole a školce nezmenšovala, ale výrazně navyšovala. Zásluha za výstavbu školky a přístavu školy patří panu bývalému starostovi Freslovi a jeho spolupracovníkům, kteří tyto věci začali, projednali s občany, Magistrátem a fin. Zajistili.

STŘÍHAT PÁSKU a smát se do fotoaparátů dokáže i malé dítě

Komentář (ID) #4087

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

18.4.2013 v 08:42

Z ODS odešly čtyři tisíce členů: Členové z ODS odcházejí i proto, že se jim nelíbí politika vedení a ústupky pravicové ideologii. O více než pět set členů přišla středočeská ODS, výrazný úbytek členů hlásí i některé buňky v Praze alei i na Moravě, například v Prostějově a v Šumperku.

Komentář (ID) #4092

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4087)

18.4.2013 v 10:41

Pane Hromádko, co má tento komentář občanům říci ?
Kolik lidí odešlo z Chuchelské ODS?
Ono to tak nějak funguje v každé straně, když se něco nedaří, nefunguje, když je proti něčemu negativní názor, averze tak někteří jedinci opouštějí loď.
Jsem zvědav, jak si budeme povídat o snížení členů strany ČSSD po její vládě s KSČM, to bude panečku sešup, až občané prohlídnou jejich lži, ale to bychom zabředávali do politikaření.
Ps: pokles členů měla od roku 1990 také ČSSD, SZ, LIDOVCI, KDU-ČSL, KSČM atd.atd.atd

Robert Pořízek člen ODS V.Chuchle

Komentář (ID) #4099

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4087)

18.4.2013 v 18:18

No a ODS Velká Chuchle úbytek 0, členské příspěvky na 2013 zaplatili všichni! Asi nestahujeme trenky, když brod je ještě daleko! :-))))))

Vlasák Zdeněk

P.S.: Všichni holt nejsou kam vítr, tam plášť! Co Tome?! Jinak jsem moc rád, že postbolševické strany, které ty podporuješ, pocítili nárůst v členských základnách! Prý jim Dr. Rath ukázal cestu. Není náhodou dnes Chuchle teakový malý Buštěhrad? :-)))))

Komentář (ID) #4085

Reagovat | X

Od: Václav Burle

18.4.2013 v 00:24

Na chuchle.blog.cz je informace o osmdesátinách sester Kolínských. Až je potkáte na ulici, tak nezapomeńte prohodit s nimi několik slov. Zaslouží si to... Je tam i rozřešená záhada s tou jejich lípou.

Komentář (ID) #4082

Reagovat | X

Od: Václav Vlasák

17.4.2013 v 20:56

Ano Tomáši Hromádko, mezi nejzdařilejší myšlenky Zdravé Chuchle patřilo tvrzení že budova Mateřské školky je megalomanská betonová stavba pro ,kterou bude nutné v budoucnu hledat jiné využití!
Vlasák Václav

Komentář (ID) #4086

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4082)

18.4.2013 v 06:18

I to je názor. Současná opozice žádný názor nemá (paní Dudášová - kontrolní výbor NEPRACUJE ikdyž k tomu má ideální příležitost, dává přednost své právnické praxi, za kterou bere peníze. Proč se tedy nechala zvolit? Jak zastupuje zájmy občanů, kteří ji zvolili?).

Dobře si pamatuji na to, když jsem byl zastupitelem, jak jste opozici (nezávislým zastupitelům zvoleným za SZ a ČSSD) odmítli proti všem dobrým mravům uvolnit v roce 2006 Kontrolní výbor. Proč asi? :-)))) Ale už je to pryč. Nemá cenu se k tomu vracet, to je historie :-)

Komentář (ID) #4088

Reagovat | X

Od: David Vokurka

(Reakce na příspěvek #4082)

18.4.2013 v 09:03

Kvůli tvaru se nedá školka dostavovat, jsou tam obrovské prostory pro zázemí.
Umístění na pozemku je neracionální. Kdy někdo před výstavbou školky seznámil obyvatele s návrhem školky, byla tato studie někde zveřejněna, jak probíhal výběr projektanta, kdo za obec studii konzultoval?
Velká stavba - málo prostoru v odděleních.
Stojí funguje, už to tak je.

Ing.arch. David Vokurka - zástupce starosty

Nikdo neřešil nárůst dětí z projektů na Hvězdárně, žádné školské zařízení nebylo na Hvězdárně plánováno. naposledy u CS-prime

Komentář (ID) #4090

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4086)

18.4.2013 v 09:37

Tomáši Hromádko, máš základní nedostatky ve svém vzdělání – a to učíš chuchelské děti ! Vyjádření pana V.Vlasáka k mateřské škole není jeho názorem, ale konstatováním skutečnosti. Neupravuj historii podle svých potřeb.Ano, ty a Vokurka jako zastupitelé v minulém zastupitelstvu (za starostování pana Fresla) jste brojili proti výstavbě školky v této podobě a velikosti! Teď se k tomu nechcete hlásit –prostě se vám to nehodí! Jako placenému místnímu novináři ti dávám tip na článek – napiš o tomto vašem postoji do CHZ.Přidej k tomu dovětek,že školka jede kapacitně na 100 % a stejně nemůže přijmout všechny děti.

Ta paní Dudášová ti leží nějak v žaludku.Asi o ní slýcháš velice často od kamaráda Vokurky. Nejspíš si přehlédl včerejší článek pana Z.Vlasáka (ID4073).Tak ti pro doplnění tvých informací z něho cituji:

„Co se týče paní Mgr. Dudášové, podle mých informací dala koaličním zastupitelům již několik podnětů k zamyšlení nad jejich činností. Ti je beze slova reakce hrdinně smetli ze stolu. Dnes podle mého zdroje střádá informace a důkazy o činnosti vedení radnice a na závěr volebního období nechá zvážit opoziční zastupitele, jak s danými podklady „naloží“. Zda je předají orgánům činným v trestním řízení a nebo budou předány starostovi, který vzejde z příštích voleb tak, aby hned v začátcích byl upozorněn na problémy, které jeho předchůdci úmyslně mlčky přecházeli a zatajovali. Pro snazší pochopení můžeme použít i častý slovní obrat Ing. Arch. Vokurky - KOSTLIVCI.
Znáš tu chuchelskou hlášku: „ Sup je trpělivý pták ? “. Osobně si myslím, že Mgr. Dudášová je takový „sup“. ;-)"

Komentář (ID) #4091

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4088)

18.4.2013 v 10:34

Zástupče Vokurko,Davide.Co to tu zase předvádíš za masírování lidských mozků.Děláš ze sebe hlupáka a oběť.Proč.Ptáš se na otázky,na které znáš dávno a od počátku odpovědi.Jen se ti nyní pro tvé politikaření nehodí.Vždyť v minulém zastupitelstvu za starostování pana Fresla jsi byl nejen zastupitelem,ale již tehdy jako dnes, i předsedou stavebního výboru! Že nyní nic nevíš – to bys musel být hluchý a slepý a neplnit si své úkoly!

Další tvá lživá fabulace – nová školka se řešila především z důvodu očekávaného nárůstu počtu dětí v celé Chuchli, především pak v oblasti nové zástavby na Hvězdárně (Finep).Tak bohapustě NELŽI.Ze lži tě především usvědčuje skutečně postavená nová školka!Ta kapacitně patří mezi velké,tobě je to však pro tvé politikaření stále málo.Přitom z titulu funkce víš,že chuchelské děti pojme.To,že neuspokojí přespolní,je věcí především Obecních úřadů v těch místech,odkud tyto děti pocházejí.Měly si plánovat budoucnost stejně jako to dělalo minulé zastupitelstvo pod vedením pana Fresla.A co bys chtěl k budově přistavovat, buď rád,že má dostatečné zázemí pro svoji činnost ! Alespoň může úspěšně plnohodnotně vychovávat malé Chucheláky.To se jí konečně také velice dobře daří.

Davide,zkus být někdy objektivní,nepolitikař a nelpi za všech okolností na své funkci.Chápu, že jsi za ní dobře placen a držíš se zuby nehty.Jsi však také Ing. Arch., a tak by ses asi uživil i ve své profesi (i když názory na objekt školky jsou u tebe přinejmenším „zvláštní“).

Komentář (ID) #4098

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4088)

18.4.2013 v 18:15

Vše, co se zde píše je pohled Ing. Arch. Vokurky, nic víc, nic míň. A to je ten problém, vy se s nikým neshodnete. Pro vás je jediná varianta váš názor a přes ten nejede vlak! Nekonzultovalo se to s Ing. Arch. Vokurkou, je ta věc špatná. Jiné názory jsou špatné. Já Ing. Arch. Vokurka vám všem ukážu! A co, nic.
Kde jste byl po povodni, když se řešil problém školka? To jste asi v Chuchli nežil co?!
Pěkný den všem jájínkům, Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4100

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4086)

18.4.2013 v 18:19

Odpovím stejně jako Ty. Co dělá Výbor sociálních a volnočasových aktivit pod vedením Bc. Šatry (SZ)? Myslíš, že dvě schůze za rok stačí a všechny sociální otázky jsou vyřešeny? Co dělá pan Čahoj (TOP 09)? Vždyť není schopen ani na zastupitelstvu přečíst, co mu napsala Ing. Svobodová ( která to za něj čte a vysvětluje), co dělá vizionář Ing. Petr? Naplnil za tři roky své vize?
Co se týče paní Mgr. Dudášové, podle mých informací dala koaličním zastupitelům již několik podnětů k zamyšlení nad jejich činností. Ti je beze slova reakce hrdinně smetli ze stolu. Dnes podle mého zdroje střádá informace a důkazy o činnosti vedení radnice a na závěr volebního období nechá zvážit opoziční zastupitele, jak s danými podklady „naloží“. Znáš tu chuchelskou hlášku: „ Sup je trpělivý pták ? “. Osobně si myslím, že Mgr. Dudášová je takový „sup“. ;-))))))
Se soudružským pozdravem Vlasák Zdeněk
P.S.: Vysvětlovat státnímu zaměstnanci princip soukromého podnikání je dle mě zbytečné. V tvém případě to zhodnotím větou : „Paní Mgr. Dudášová nemůže čekat na 15. každý měsíc až jí to pípne! Což učitel placený státem nikdy nepochopí!“ :-))))))))))))))
Rozdíl mezi tebou a mnou je že já si o státních zaměstnancích nemyslím ,že jsou parazité .
Což se o tvém pohledu na nás soukromníky říci nedá!!!!! :-)))))))