Diskuzní fórum

Pravidla diskuse na webových stránkách Městské části Praha – Velká Chuchle

Cílem vytvoření prostoru pro komentáře pod články umístěnými na těchto stránkách a cílem vytvořeného diskusního fóra je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Pro pokládání dotazů slouží pouze modul Otázky a odpovědi (k jeho užití více v Základních pravidlech pro užití Otázek a odpovědí). Aby tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě je moderátorovi diskuzí vyhrazeno právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo je opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:

Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost

Buďme partnerem do diskuse. Žádáme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním. Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány. Diskusní fórum ani prostor pro komentáře k článkům rovněž nejsou určeny k vedení předvolebních kampaní nebo politického boje. Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny). Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si administrátor právo toto posuzovat ad hoc. V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Moderátorovi diskuzí je vyhrazeno právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona. Materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

Buďme zodpovědní. Městská část nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím. Při posuzovaní informací uveřejněných v komentářích článků a v diskusním fóru mějte na paměti, že není v silách Městské části ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktuálně.cz.

Komentáře ke článku

Komentář (ID) #4248

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

23.5.2013 v 18:24

Polemika - co se změnilo?
Kdysi nenáviděli pana Fresla, potažmo chuchelskou ODS používali anonymy k prosazení svého názoru. Dokázali pomocí zástupných jmen rozjíždět témata na diskuzi tak, aby sami sobě mohli odpovídat tak, aby vzbudili v lidech dojem, že oni jsou „ti jediní správní“!
Dnes p.Fresla nenávidí stejně, k tomu si přidali Ing.Špaňhela a Chucheláky trochu jinak. Kozáka, Vlasáka, Pořízka, Jankovcovou a další, kteří mají „zvídavé otázky“. Oni přece měli vládnout a tihle je měli poslouchat a pracovat pod jejich vedením pro blaho všech.
A co se změnilo? Jen to, že se dva názorové tábory od sebe vzdálily na delší vzdálenost a nad tím vším dohlíží Mgr. Melichar. Ten dnes všechny své přešlapy v klidu hodí na Ing. Arch. Vokurku. To on byl ten špatný, já nic občané, já to vždy myslel dobře (zde bych mohl souhlasit s částí příspěvku pí Vinšové z roku 2011). A dál? Stále si všichni myslíte, že je pan učitel Mgr. Melichar tím správným starostou pro Chuchli? Já si to nemyslím a upřímně nikdy jsem si to nemyslel.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4249

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4248)

23.5.2013 v 18:30

Vím , že by P.S. někomu chybělo. ;-)

P.S.: Kdo je „chlap“? Je snad „chlap“ Mgr. Melichar? Když udává, lže, mlčí, mlží, zdržuje se alibisticky hlasování a veškeré neúspěchy dnes hází na odvolaného Ing. Arch. Vokurku! To je „chlap“? Nebo je to Ing. Arch. Vokurka? Arogantní, agresivní, líný, lhář, udavač, manipulátor a prospěchář, který když byl odvolán z funkce místostarosty přestal se všemi komunikovat a začal obviňovat všechny ze svého neúspěchu! To je „chlap“? Nebo Bc. Šatra je „chlap“? Zaslepený následovník Ing. Arch. Vokurky, který neunesl neúspěch svého guru (Ing.Arch. Vokurky) a neunáší, když mu lidé připomenou, co v minulosti dělal? Je „chlap“, když praští do člověka, který má ruce za zády a pak spěšně zmizí? To je „chlap“? Kdo je tedy „chlap“? Ing. Kozický snad? Nebo básník Mgr. Hromádka, když vypustí svá kachňátka? Pardon Kachny.
Mě osobně přijde, že paní Vinšová podle všeho ví, kdo je CHLAP! Než být srovnáván s těmito všemi „chlapy“, je lepší být jen MUŽ. A teď kuš!;-)

Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4250

Od: Blažena Škopková

(Reakce na příspěvek #4249)

24.5.2013 v 09:22

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4251

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4250)

24.5.2013 v 10:29

Á,další anonym!! Nyní člověk stydící se za své názory,bojící se a schovávající se za zástupné jméno (používajících „úspěšnou“ taktiku z před 4 roky) při „obraně“ neschopného současného vedení naší „otevřené chuchelské radnice“.Ono je těžké něco obhajovat,když nejsou věcné argumenty a skutečná pravda i přes hromaděné překážky vylézá pomalu a jistě na povrch.

Není vám to hanba,pánové Melichare (TOP 09),Kozický (ČSSD) či Vokurko (SZ) – nekomunikovat s veřejností a nechat za sebe mluvit ANONYMY? Kde je vámi v předvolebních slibech proklamovaná „otevřená radnice“,ale především naplnění vašeho zastupitelského slibu a osobní chlapskost (používám oblíbený výraz paní Vinšové).

P.S.
Pro připomínku přikládám úryvek ze svého příspěvku ID 4239,který dle mého plně vystihuje dnešní stav ve vedení „otevřené chuchelské radnice“:
„Tak jak se již několikrát v minulosti na tomto webu prokázalo – když starosta Melichar a před svým odvoláním z funkce i jeho zástupce Vokurka či někdo z jejich „pseudokoalice “ mají problémy s komunikací s občany,ochotně je zástupně nahradí ANONYMOVÉ. Ti zahltí a znepřehlední web a „odrovnají“ věcné příspěvky občanů do archivu. Takže hurá – v Chuchli je vše v pořádku a není žádný problém !!! Jak jednoduché a ubohé zároveň. Nebo se mýlím,pane starosto Melichare a další ? Já bych se za takovou podporu styděl a veřejně se k ní vyjádřil – to je však na vás asi moc……“

Komentář (ID) #4246

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

23.5.2013 v 10:44

Paní Vinšová,je zajímavé, vaše písemné projevy jsou vskutku plamenné.Proto jsem byl zvědav,jak plamenně pro Chuchli také ve skutečnosti pracujete,když jste právoplatně volenou členkou Výboru sociálního a volnočasových aktivit zdejšího ZMČ,právě pod předsednictvím pana Šatry,
viz citace ze stránek ÚMČ:
Předseda: Bc. Daniel Šatra
Tajemník: Iveta Kesslerová - email: "kesslerova@chuchle.cz"
Členové: Mgr.Martin Melichar, Mgr. Věra Hajná, Miroslav Holeček, Dis. Kateřina Vomáčková, Petra Benčátová, Ivana Vinšová

Po prostudování jednotlivých zápisů ze zasedání tohoto výboru jsem k údivu a především k úděsu zjistil,že jste se nezúčastnila ani jediného jednání!!
Vy tady vzletně mluvíte co kdo má a jak dělat,a sama kde nic tu nic. Je to jako když se „káže pít vodu a pije se víno“!,že paní Vinšová. Nejlépe je vždy si nejdříve zamést před vlastním prahem – na pochopení této moudrosti jste již dost dospělá …..

Komentář (ID) #4247

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4246)

23.5.2013 v 12:22

Pane Kozáku,
velice trefně a přesně sepsané. Někteří lidé holt mají krátkou pomět.

Komentář (ID) #4237

Reagovat | X

Od: Tomas Marny

22.5.2013 v 15:55

123456789

Komentář (ID) #4238

Od: Hulmiho Ukolen

(Reakce na příspěvek #4237)

22.5.2013 v 17:13

Automatické upozornění: Váš příspěvek byl smazán, neboť nebyl v souladu s pravidly webových stránek Městské části Praha- Velká Chuchle

Komentář (ID) #4239

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4237)

22.5.2013 v 18:42

Již týden čekám na fundované vyjádření toho nejpovolanějšího, starosty Melichara, k incidentu zastupitele pana Šatry na posledním Zasedání ZMČ Velká Chuchle dne 16.5.2013, kterému předsedal.

Ten ale jako vždy,když má něco rozhodnout či se k něčemu zásadnímu vyjádřit –MLČÍ !! Místo aby projevil svůj názor a svoji kompetentnost s jasným postojem statutárního zástupce naší obce,dělá „mrtvého brouka“ a absolutně s nikým nekomunikuje (kde je jím slibovaná „otevřená radnice“?) v panické hrůze,aby neukázal na své skutečné „kvality“.

Tak jak se již několikrát v minulosti na tomto webu prokázalo – když starosta Melichar a před svým odvoláním z funkce i jeho zástupce Vokurka či někdo z jejich „pseudokoalice “ mají problémy s komunikací s občany,ochotně je zástupně nahradí ANONYMOVÉ. Ti zahltí a znepřehlední web a „odrovnají“ věcné příspěvky občanů do archivu. Takže hurá – v Chuchli je vše v pořádku a není žádný problém !!! Jak jednoduché a ubohé zároveň. Nebo se mýlím,pane starosto Melichare a další ? Já bych se za takovou podporu styděl a veřejně se k ní vyjádřil – to je však na vás asi moc……

Obdobu výrazu „Tomas Marny“ zde na webu používal nedávno dnes již odvolaný místostarosta, zastupitel pan David Vokurka. (citace: „Komentář (ID) #3886Od: David Vokurka 3.4.2013 v 16:59 Je to marný je to marný, ať žije hulvátství. DaV“). Nevím,nevím, zda jde o podobnost čistě náhodnou …….

Je pravdou,že perverzní výrazy typu HUL MI HO U KOLEN zde ještě nebyly.Zde se projevují důsledky nečinnosti a nerozhodnosti především STAROSTY Melichara.A taková je úroveň v Chuchli? To snad ne ….. !!

P.S.
Věřím,že administrátor tohoto webu,pan Kováč, bude postupovat podle platných „pravidel diskuse“ a neprodleně ANONYMY a silně PERVERZNÍ VÝRAZY, umístěné na oficiálním webu MČ, VYMAŽE.

Komentář (ID) #4235

Reagovat | X

Od: Václav Burle

21.5.2013 v 19:54

Požádal jsem obec a Lesy hl. m. Prahy o vyjádření k pokácení jírovce u kapličky v Malé Chuchli. Více na chuchle.blog.cz.

Komentář (ID) #4240

Reagovat | X

Od: Václav Burle

(Reakce na příspěvek #4235)

22.5.2013 v 19:11

Tak tady je odpověď od našeho milovaného obecního úřadu::

Jedná-li se o lesní pozemek, pak MČ Praha - Velká Chuchle, odbor ŽP není věcně příslušný úřad k vydávání povolení ke kácení, tímto kompetentním úřadem je Magistrát hl. m. Prahy.

Ing. Michaela Benešová

A tady je zase moje další přípomínka, žádost, stížnost!!!:

Vážená paní Benešová. Já jsem se neptal, kdo je příslušný ke cause položeného stromu u kapličky v Malé Chuchli. Já jsem se ptal, proč ten strom byl položen k zemi.

Buďte prosím tak laskava a na magistrátu to zjistěte. Já opravdu vůbec nevím na koho se tam obrátit. Mohu Vás tedy poprosit, aby jste zjistila, co, jak a proč, k tomu pokácení jírovce došlo? Mnohokrát děkuji. Václav Burle.

Mnohokrát Vám děkuji za ochotu.

Komentář (ID) #4231

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

19.5.2013 v 20:50

Co dodat ? Asi jsem byl na jiném zastupitelstvu.
Úder obouruč od Bc. Daniela Šatry byl veden do krajiny břišní! Při vší úctě k výškovým parametrům Bc. Daniela Šatry na můj hrudník stěží dohlédne, natož aby mě do něj udeřil. Po jeho úderu jsem ho vyzval k opuštění objektu školy. Po druhé výzvě tak učinil. Zařadil se za procházejícího zastupitele, který opouštěl zasedací síň. Cestou z objektu jsme si vyměnili pár vřelých slov. Čekal jsem, že Bc. Daniel Šatra po opuštění budovy posečká pár vteřin na můj příchod. Ač jsem se neopožďoval Bc. Daniel Šatra se držel v závěsu za s odchodem spěchajícím zastupitelem. Než jsem klidnou chůzí došel na můstek před ZŠ, již byl na půli cesty k přechodu, kde na náměstí Omladiny „jakoby“ náhodou stála hlídka Policie ČR, jejímž směrem si to Bc. Daniel Šatra namířil.
Na Bc. Daniela Šatru jsem mluvil ze stejné, né-li větší vzdálenosti než natáčel jeho kamarád, investigativní novinář, člena mé rodiny. Po celou dobu hovoru s Bc. Danielem Šatrou jsem se ho nedotkl a měl jsem obě ruce za svými zády, a to i v době mého napadení.
Proti osobě Bc. Daniela Šatry nebudu vést žádné právní kroky a ani nebudu vyžadovat za mé napadení od Bc. Daniela Šatry omluvu. Život mě naučil, že je čas rány přijímat (tak jako tomu bylo ve čtvrtek), tak je čas rány rozdávat.
S přáním klidného večera Zdeněk Vlasák

P.S.: Pokud mám dostupné informace, tak z celého rozhovoru existuje zvuková nahrávka a fyzický útok Bc. Daniela Šatry viděl dostatek svědků.

Komentář (ID) #4232

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4231)

20.5.2013 v 10:17

Tak to je ten zásadní rozdíl, pánové zastupitelé Melichare a Kozický a někteří další z „pseudokoalice 7“,mezi vámi a panem Z.Vlasákem.Vy byste nejspíš na jeho místě již dávno podávali různá trestní či přestupková oznámení.On se však nejspíš řídí příslovím „co se doma upeče,to se doma sní“. On na rozdíl od vás nejen nepodává oznámení,ale ani nefalšuje důkazy.Věřím, že chucheláci vše objektivně sledují.

Komentář (ID) #4234

Reagovat | X

Od: Zdeěk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4232)

21.5.2013 v 18:36

Vážený pane Kozáku, rozdíl je jen ve výchově!
Třeba Mgr. Melichara a Ing. Kozického podceňujete! Třeba měří všem „rovným dílem“? A proti panu Bc. Danielu Šatrovi podají podnět k zahájení řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití?! ;-)

Ona je totiž otázka, jestli pokáždé, když mu někdo připomene jeho činy z dob nedávno minulých, bude odpovídat kopem, sekem či úderem? Dovedete si představit například , že příště nebude souhlasit s Mgr. Dudášovou nebo s Mgr. Felixovou a to pak provede útok na ně?
Osobně si myslím, že pokud zastupitel fyzicky napadne občana za jeho názor, měl by mít tolik soudnosti a vrátit svůj mandát. Tak by podle mě postupovali všichni zastupitelé za ODS, pokud by takto zklamali své voliče.

S pozdravem Vlasák Zdeněk

Komentář (ID) #4242

Reagovat | X

Od: Vinšová

(Reakce na příspěvek #4231)

22.5.2013 v 21:34

Tak už 3 dny přemýšlím,jestli by tohle veřejně napsal normální CHLAP...a doufám ,že Vám to bebí někdo pofoukal.
Vinšová Ivana

Komentář (ID) #4244

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4242)

23.5.2013 v 10:36

Paní Vinšová! Chcete asi vyprovokovat pana Vlasáka k fyzickému útoku na pana zastupitele Šatru.Proč?Myslíte,že se k tomu sníží – to byste chtěla,aby se Chuchle mezi sebou mlátila? Takhle u vás vypadá svoboda slova a demokracie? Někdo řekne svůj názor a vy mu necháte dát „nakládačku“.To leccos vypovídá o charakteru vás a vašich přátel.

Já jsem v Chuchli také dost dlouho a tak si pamatuji,jak se o vás povídá,že jste zdatná provokatérka – nyní to jen dokazujete.Dobře víte,že nejde o „bolístku“,kterou by chlap měl snést.Jde o jednání zastupitele k občanovi a o použití násilí obecně.Vy asi násilí schvalujete.

Komentář (ID) #4245

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4242)

23.5.2013 v 10:40

Paní Vinšová, jak jste asi změnila své názory a postoje? Nevíte? Tak si dovoluji zde citovat váš text:

Re: Zasedání zastupitelstva dne 28.3.2011
od VINŠOVÁ IVANA » pát 01. dub 2011 16:26:42
Milý Martine /známe se od školky a vykání by byla další přetvářka/,
to myslíš vážně? Ty nemastné ,neslané bláboly bez něčeho konkrétního? Přesně to byly Tvá předvolební hesla.Ale ještě tam byla letitá zkušenost s vedením kolektivu a nyní to všechno omlouváš nedostatkem zkušeností ?NTak se necpu někam,kde na to nemám.Tam jsou tak neuvěřitelné věty,že vůbec nechápu ,jak si to troufáš napsat .Největší perly:
-,,příčí se mi neochota ke společné komunikaci,, Jestli si někdo hraje na vlastním písku ,tak jsi to Ty.
-,,musím zajistit záruky zdárného vývoje naší obce,, To je bez komentáře.
- ,,aby se oprostili /zastupitelé/od prosazování vlastních zájmů,, To je k smíchu,všichni víme,že na postavení a plat starosty jsi si mimořádně rychle zvykl a ono to opustit..
Tak to byla jen ukázka nesmylů. A nyní realita. Nesplnil jsi nic ,co jsi sliboval. Naprosto nespolupracuješ s kolegy. Místo slibované soudržnosti se to tady ještě více hádá a naprosto nic se nedělá pro občany. Za to je odpovědný ten nejvyšší a musí nést následky.To co jsi provedl na schůzi za levou,to je ostuda. Prostě snaha udržet se za každou cenu.A nyní to hlavní. Během pár měsíců jsi otrávil zastupitele kteří Tě zvolili tak ,že rezignovali. Zatím Linhart ,Vrběcká ,Matl.Způsobil jsi naprostý rozkol ve vedení obce.Není Ti divné,že se proti Tobě postavili i zástupci strany,za kterou jsi kandidoval? Všichni vidí ,že to byla chyba. Hezký víkend VINŠOVÁ IVANA

Takže paní Vinšová,kde je chyba? ………

Komentář (ID) #4246

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

23.5.2013 v 10:44

Paní Vinšová,je zajímavé, vaše písemné projevy jsou vskutku plamenné.Proto jsem byl zvědav,jak plamenně pro Chuchli také ve skutečnosti pracujete,když jste právoplatně volenou členkou Výboru sociálního a volnočasových aktivit zdejšího ZMČ,právě pod předsednictvím pana Šatry,
viz citace ze stránek ÚMČ:
Předseda: Bc. Daniel Šatra
Tajemník: Iveta Kesslerová - email: "kesslerova@chuchle.cz"
Členové: Mgr.Martin Melichar, Mgr. Věra Hajná, Miroslav Holeček, Dis. Kateřina Vomáčková, Petra Benčátová, Ivana Vinšová

Po prostudování jednotlivých zápisů ze zasedání tohoto výboru jsem k údivu a především k úděsu zjistil,že jste se nezúčastnila ani jediného jednání!!
Vy tady vzletně mluvíte co kdo má a jak dělat,a sama kde nic tu nic. Je to jako když se „káže pít vodu a pije se víno“!,že paní Vinšová. Nejlépe je vždy si nejdříve zamést před vlastním prahem – na pochopení této moudrosti jste již dost dospělá …..

Komentář (ID) #4227

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

17.5.2013 v 12:45

Dnes jsem si přečetl zajímavý článek v novinách Praha 16 „PADESÁTKA NA STRAKONICKÉ“.

V tomto článku si Radotín stěžuje, že toto omezení nebylo s dotčenými MČ Zbraslav a V. Chuchle konzultováno, jak jejich starostové opakovaně potvrdili na společných jednáních.

Jen by mě tedy zajímalo, kdy představitelé V. Chuchle říkají pravdu. Dnes na společných jednáních starostů nebo před rokem Chuchelským občanům, kdy veřejně a s velkou pompou hlásali, že snížení rychlosti mezi Chuchlemi zajistila KOALICE stran (ČSSD-SZ-TOP-09), kvůli snížení hluku.

Komentář (ID) #4229

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4227)

19.5.2013 v 11:03

Od uveřejnění tohoto příspěvku zvědavě očekávám,kdy k němu v rámci jimi proklamované „otevřené radnice“ zaujmou postoj zainteresovaní,tj. starosta Melichar (TOP 09) a zastupitel Kozický (ČSSD), zodpovědný za dopravu. Právě oni se „bili v prsa“ na Zastupitelstvech a tvrdili, že právě jejich přičiněním došlo k zavedení „50“ na Strakonické. Prý pro blaho Chuchle!! Je zarážející,že nyní po posměchu od stovek tisíc nejen řidičů, se k tomu nechtějí hlásit.A tak raději nyní lžou představitelům Prahy 16 a dalším starostům.Nebo naopak lhali před rokem nám, chuchelákům? Ano, vše až do trpkého konce, podle hesla „po nás potopa“. Nejlepším prostředkem pro to je nekomunikovat, lhát a ignorovat své ovečky (pardon, občany chucheláky).

Komentář (ID) #4225

Reagovat | X

Od: Daniel Šatra

17.5.2013 v 10:13

Musím reagovat na lži, které tu šíří V. Kozák a J. Špaňhel. Celá věc se odehrála jinak. Po zastupitelstvu jsem již odcházel, když jsem byl osloven panem Vlasákem starším. V klidu jsme prohodili pár slov, pak jsem se otočil ke Špaňhelovi a zeptal se, kdo pokácel v době vegetačního klidu strom u kapličky? Přestože několik minut před tím o tomto kácení mluvil pan Kadeřábek, že tento strom nechal po dohodě s Magistrátem porazit, Špaňhel mi odvětil, že to byl Melichar. Zhruba v tuto chvíli se přihnal Zdeněk Vlasák a začal se na mne tlačit, za soustavného drmolení nenávistných slov. Několikrát jsem ho upozornil, at se na mne nelepí. Poslouchat nesmyslné blábolení z několika málo centimetrů a v nevyžádanám fyzickém kontaktu není nic příjemného. Jelikož Zdeněk Vlasák ve svém počínání neustával a já jsem nechtěl ustupovat tomuto jeho nátlaku, jsem ho oběma rukama odstrčil, ne na solar, ale na hrudník. Tento příklad zkreslování skutečnosti a provokací ze strany Kozáka, Špaňhela a Vlasáka mladšího je další ubohostí vedle lží a polopravd které šíří ve svém plátku Chucheláci trochu jinak.
Už jen podle popisu situace Kozákem, který uvádí, že jsme opouštěli prostory školy se Z. Vlasákem
a popisem Špaňhela, který popisuje můj zmatený ústup a klid Vlasáka mladšího je vidět, že situaci zkreslují. Co se dá čekat od ubožáků....a panu Pořízkovi bych doporučoval se zdržovat komentářů situací u kterých nebyl.
Daniel Šatra

Komentář (ID) #4226

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4225)

17.5.2013 v 12:24

Děkuji za radu pana Šatro (SZ), já vám zase doporučuji chovat se slušně :))
Je to zvláštní, 1 situace, 2 aktéři, 2 přihlížející a 2 rozdílné názory. Názor pana Vlasáka jsem nikde nečetl. Pročpak by měl ten váš názor být ten pravdivý? Za celou dobu, co jste zastupitelem pokřikovačem a zesměšňovačem občanů jste zatím nikoho nepřesvědčil o svém morálním kreditu.
PS:proč se kácely stromy na Cihelně v období veg. klidu???

Komentář (ID) #4228

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

(Reakce na příspěvek #4225)

17.5.2013 v 14:52

Na základě mého a článku zastupitele pana Šatry došlo následně k našemu telefonickému rozhovoru, během kterého jsme si vzájemně objasnili své názory a pohledy na celou událost.

Já jsem uznal,že jsem se zmýlil,když jsem pana Šatru označil za udavače pana Vlasáka a toho,kdo se podílel na úpravě příslušného Zápisu ze zasedání ZMČ.Udavači byli přitom jiní zastupitelé "pseudokoalice 7" – a sice pánové Melichar,Vokurka,Kozický a Benčat. Panu Šatrovi se tímto veřejně omlouvám a jsem rád,že to bere.

Důkazně nemohu vyvrátit tvrzení pana Šatry,že oběma rukama odstrčil pana Vlasáka a nikoli jak jsem viděl já, měl přitom jednu ruku v pěst.Podle mě je však nejdůležitější,že skutečně k fyzickému kontaktu došlo.

Naopak tvrzení pana Šatry,kdy jsem měl uvádět,že společně odešli s panem Vlasákem ze školy, je zcela mylné.Stačí si přečíst můj text,kde je jasně psáno,že odešli „mimo jídelnu“,kde probíhalo zasedání ZMČ.

Tvrzení zastupitele pana Šatry, že lžu, tedy i nadále pokládám za zcestné, kromě již zmíněného označení jeho osoby za udavače.Za což jsem se mu omluvil.Přesto jsem velice rád,že jsme byli oba schopni se bavit a určité věci si vyříkat.Takto by se k problémům měli stavit i někteří další „pseudokoaliční“ zastupitelé.Vždyť například starosta Melichar není schopen splnit ani svůj veřejně daný příslib (zaznamenaný i v Zápisu ze zasedání ZMČ), že odpoví a sdělí,kdo způsobil a je zodpovědný za to,že více jak rok nebylo placené nájemné v restauraci Nad poštou a dluh tak mohl se vyšplhat na 118.000,-Kč.Nyní je pravděpodobné,že pohledávka se změní ve škodu a kdo ji zaplatí ….. Ale to je již o něčem jiném.

Komentář (ID) #4230

Reagovat | X

Od: Zdeněk Vlasák

(Reakce na příspěvek #4225)

19.5.2013 v 20:48

Rád bych upozornil Bc. Daniela Šatru, že do jeho frustrovaného projevu dne 17.5.2013 v 10:13 hod. jsem se k incidentu nevyjádřil ani slovem! Tudíž nechápu, jak jsem mohl celou situaci zkreslit, když se k celé situaci vyjádřím až po cca. třech dnech po něm?!

Vlasák Zdeněk

P.S.: Co se týče jeho „klidné“ komunikace s Ing. Špaňhelem, tak ten se Bc. Šatry otázal, jestli půjdete položit svíčku k padlým stromům, které byly pokáceny v ulici na Cihelně. Bc. Šatra opáčil, kdo k tomu dal příkaz. Ing. Špaňhel řekl, že prý Melichar. A Bc. Šatra mu samozřejmě „ v klidu“ řekl, kde byl, když se kácel kaštan v době mimo vegetační klid ( o čemž informoval p.Kadeřábek pár minut před tím, že to bylo po dohodě MHMP s p.Podzimkem). V tomto případě má lež opravdu krátké nožičky.

Komentář (ID) #4221

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

16.5.2013 v 22:12

I když nejsem nijak honorován,nejspíš supluji náplň práce nefunkčního, byť dobře placeného místního redaktora,pana Hromádky.Ten má asi pouze čas na své slaboduché básnické prvotiny,kterými nás zde plně zahlcuje, místo aby psal pro občany o věcech aktuálních a potřebných.Viz níže popisovaná událost :

Dnešního dne proběhlo 4.zasedání ZMČ –mimořádné.Když jsem se na něj opožděně v 18,30 hod. dostavil do jídelny ZŠ, zrovna bylo ukončeno a všichni jeho účastníci (zastupitelé i občané) byli ještě v jídelně.Uprostřed jsem uviděl stát proti sobě zastupitele Šatru (SZ) a občana Zdeňka Vlasáka.Stačil jsem vyrozumět,že mají vzrušenou debatu o právě dnes proběhlém kácení stromů v ulici Na cihelně.A ejhle,asi po 10 vteřinách vylétla ruka a pěst zastupitele Šatry na žaludek pana Vlasáka ! Ten,maje ruce za zády,zachoval klid a neoplatil. Co bylo dál? – oba odešli mimo jídelnu a pak nevím ….. Tuto událost zajisté muselo vidět více osob.Mě však fascinovalo,že asi 2 minuty po ukončení Zasedání ZMČ v jeho prostorách za přítomnosti všech jeho účastníků,použil zastupitel jako svojí argumentaci proti občanovi, své pěsti !!

Co dodat? Ano, v současnosti došlo pro zásadní pochybení k odvolání z funkce místostarosty zastupitele Vokurky,(taktéž ze Strany zelených.Ten se ani nezúčastnil dnešního zasedání ZMČ, pravděpodobně po jeho včerejším „fopa“ na setkání s občany).Jeho stranický kolega od „zelených“ pan zastupitel Šatra,asi psychicky neunesl současnou situaci u „zelených“ znásobenou skutečností,kdy „zelení“ nejsou schopni logicky vysvětlit kácení vzrostlých stromů v době jejich vegetace.

Chci věřit,že pan Vlasák nebude jako pan Šatra a další 3 „pseudokoaliční“ zastupitelé,kteří před rokem udali pana Vlasáka.Jak se následně prokázalo,zcela neoprávněně, dokonce za využití zmanipulovaného Zápisu ze zasedání ZMČ.

Komentář (ID) #4222

Reagovat | X

Od: Robert Pořízek

(Reakce na příspěvek #4221)

16.5.2013 v 22:44

Ano, ano oni to mají zastupitelé a politici za SZ tak nějak v genech. Jedni lžou, druzí ohrožují své děti “ Kateřinu Jacques 2006“ na demonstracích a jedni zase prosazují své názory pěstmi na zastupku. Je vskutku k pláči,kam se dnes dostala ta naše Chuchelská otevřená radnice . Někdo před volbami říkal, něco o noblese, to já si noblesu představuji úplně jinak.

Komentář (ID) #4223

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4221)

16.5.2013 v 22:48

Pro Vládíka z Lahovské,
vzkážu jenom toto:
Tvoje přání nebeské:
zpovídat se nebudu, nejsem placen proto.
Sbohem, přání, kvíteček,
zdraví z hromádky krteček. :-)

Komentář (ID) #4224

Reagovat | X

Od: Ing.Jiří Špaňhel

(Reakce na příspěvek #4221)

17.5.2013 v 09:08

Na mimořádném zastupitelstvu jsme chtěli předat pietní svíčky panu Mgr.Melicharovi za šest pokácených stromů v době vegetace v ulici Na cihelně(kácení se událo se 16.5).
Kde se vzal tu se vzal rozlícený pan Šatra a se slovy....kde jste byli když se kácely jerlíny... vrazil do p.Z.Vlasáka. V ten okamžik jsem namířil kameru na rozzuřeného p. Šatru, který se okamžitě, když uviděl kameru, dal na zmatený ústup. Běžel směrem na zastávku MHD kde za budkou ne něj čekal jeho vzor Ing.arch.Vokurka. Ten asi po včerejším fiasku v K8 neměl odvahu jít mezi lidi!! Děkuji Z.Vlasákovi , že atak pana Šatry přešel s ledovým nadhledem. Kde dochází argumenty nastupuje hrubé násilí.Nějak to chlapci ze strany zelených nemají pod kontrolou?!
PS. pan Hromádka by mohl rozšířit své verše na aktuální dění, nebo ze strachu zalezl do krtiny a reaguje na věci u kterých nebyl!!!?

Komentář (ID) #4218

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

16.5.2013 v 08:09

Včera ve středu 15.5.2013 se od 19,00 hod. uskutečnilo v dílně Fematu (kód K8) „setkání s občany“ na téma Územní plán a Obchodní zařízení Strakonická..Přes mnohačetné předvolební sliby současné vládnoucí garnitury se jednalo vůbec o první setkání za jejich volební období (po více jak 2,5 roku),nepočítaje vlastní Zasedání ZMČ.

Sešlo se na 30 občanů v naději, že se dovědí plnohodnotné informace od těch nejpovolanějších.Výsledek?.Z pozvaných odborníků se nedostavil nikdo !! (tj. z Magistrátu,územní rozvoj,územní plánování, či zástupci investora Hornbachu, či zástupci Prahy 16 apod.).A tak až na krátké vstupy některých občanů a zastupitele Kozického se jednalo o výstup dua: režisér starosta Melichar (TOP 09) a herec zastupitel Vokurka (bývalý místostarosta,SZ).Spíše pak o monolog pana Vokurky.

V úvodní půlhodině se hovořilo o „Hornbachu“.Nikdo se nedověděl nic nového,pouze opakování již známých informací.Zastupitel Vokurka nebyl schopen ani vysvětlit,proč za obecní peníze bez souhlasu Zastupitelstva nechal vypracovat „Studii dolní Chuchle“,když se jedná o oblast s pozemky soukromých majitelů.Nevysvětlil ani smysluplnost záměru. Nebyl ani ochoten sdělit,co se stalo s dokumentací studie po jeho odvolání z funkce místostarosty!

Poté zastupitel Vokurka načal „jednoaktovku“ Územní plán“.Jeho nekonečný monolog, pouze za občasných šlehů (vstupů) režiséra starosty Melichara a úděsných výkřiků některých přítomných (kterým zpravidla nebylo starostou uděleno slovo) zapříčinil,že asi po hodině většina přítomných urychleně odešla.Do té doby se dověděli něco z na webu veřejně dostupného dokumentu k Záměru návrhu nového územního plánu Magistrátu hl.m.Prahy.Včetně toho,jak se kliká na webu!!! (skutečně neznámá informace !!!). Zato k Chuchli kde nic tu nic. Ani nemohlo,neboť duo Melichar + Vokurka kromě fyzické nepřítomnosti odborníků nemělo k dispozici žádné konkrétní vizuální pomůcky a vše bylo korunováno tvrzením,že „internet se rozbil a není k dispozici“ !! Vše se za nespokojenosti občanů snažil zachránit starosta Melichar nově objeveným tvrzením,že vlastně nejde o zásadní setkání s občany ,ale pouze o takové „první pouze informativní“.Proč toto jeho tvrzení je v rozporu s obsahem pozvánky,nevysvětlil.

Když k tomu připočtu i jeho neochotu udělovat slovo občanům tak,aby se jednal o skutečný „dialog na setkání s občany“ a nikoli nic neříkající monolog pana Vokurky,vzal jsem si příklad z většiny a také odešel.Jak vše skončilo a kolik občanů se prosedělo až do konce,nevím.(slyšel jsem,že kolem 10ti ).Zato vím,že takto „připravenou“ veřejnou schůzi jsem nikdy a nikde nezažil …..Bůh s Chuchlí!

Poznámka: o své dojmy jsem se rozhodl podělit s ostatními. Domnívám se,že k tomu kompetentní tak pro ostudu asi ani neučiní.Zarážející je nepřítomnost placeného redaktora radničního „Chuchelského zpravodaje“ pana Tomáše Hromádky. O čem více by měl psát,než o aktuálním dění včetně pravdivé informace z veřejné schůze s občany v obci.Asi měl mražení v kostech a tak raději nepřišel.Místo toho se asi dočkáme opět jeho básnických prvotin …..

Komentář (ID) #4217

Reagovat | X

Od: Vladimír Kozák

16.5.2013 v 08:04

Včerejší perfektní vystoupení „tragéda“ v kause „Setkání s občany“ v „Kulturním zařízení demoliční autodílny Femat“ (krycí název K8) mě evokovalo k úvaze, proč doposud zastupitel David Vokurka se veřejně nevyjádřil ke svému odvolání z funkce místostarosty.Proč nevyužil nabídky pana Burleho o interviu na jeho blogu? A proč nevyužil možnosti prezentovat svůj pohled na oficiálním webu MČ, kam doposud houfně přispíval se svými „názory“? On,takový předvolební slibovatel „otevřené radnice“ ……..

A jak je to s „Chuchelským zpravodajem“ – požádal o stanovisko a názory pana Vokurky jeho placený redaktor Tomáš Hromádka a s jakou se potázal? Nebo že by se o toto pokusil ještě povolanější – šéfredaktor pan Kováč? Mohu vás pánové oba dva požádat o vaše vyjádření ve věci – připravuje se takové interviu či bylo přes vaši snahu zastupitelem Vokurkou odmítnuto? Domnívám se,že po včerejšku tuto skutečnost zajímá o to více dalších spoluobčanů. Předem díky.

Komentář (ID) #4219

Reagovat | X

Od: T.Hromádka

(Reakce na příspěvek #4217)

16.5.2013 v 09:56

Pro Vládíka z Lahovské,
vzkážu jenom toto:
Tvoje přání nebeské:
zpovídat se nebudu, nejsem placen proto.
Sbohem, přání, kvíteček,
zdraví z hromádky krteček. :-)

Komentář (ID) #4220

Reagovat | X

Od: Pavel Kováč

(Reakce na příspěvek #4217)

16.5.2013 v 14:58

Dobrý den, pane Kozáku.
Ano, žádal jsem pana Vokurku, aby poskytl Chuchelskému zpravodaji nějaké vyjádření, článek nebo přímo rozhovor s tématem jeho odvolání z funkce zástupce starosty, ale doposud jsme se nedohodli. Z jakého důvodu nechce pan Vokurka poskytnout žádné informace mi není známo. Na včerejším setkání s občany v K8 jsem se jej opětovně dotazoval, ale nevyjádřil se. Takže nevím, co víc bych pro to měl udělat.
Přeji Vám pěkný a slunečný den.