Dlouhodobé uzavření cyklostezky A1

7.3.2021

V době od 8.3. do 31.12.2021 bude několikrát dlouhodobě uzavřena cyklostezka A1 v úseku od mostu Inteligence po Barrandovský most. První souvislé uzavření cyklostezky A1 se předpokládá v termínu od 8. března do 26. března 2021, kdy se uskuteční přípravné práce k rozšíření ulice Strakonická. Objízdná trasa bude vedena po paralelní cyklostezce A111.

V důsledku souběhu stavebních prací na komunikaci Strakonická a rekonstrukci železniční trati Praha – Beroun, která ovlivní i komunikaci Zbraslavská, se mohou objízdné trasy v rámci roku měnit. Z důvodu zajištění vlastní bezpečnosti je proto nutné respektovat dopravní značení objízdné trasy, které bude vždy aktualizováno v závislosti na postupu prací na jednotlivých stavbách.