DOPOLEDNE DVACÁTÉHO ŠESTÉHO PROSINCE PATŘILO MOBILNÍ ZVONOHŘE

Stalo se pěknou tradicí, že každým rokem na druhý svátek vánoční  v dopoledních hodinách zavítá do Velké Chuchle mobilní zvonohra Carillon zvonařského mistra pana Petra R Manouška.

Akce pod patronátem chuchelského úřadu a několika sponzorů, kteří si nepřáli být jmenováni, našla mezi občany své příznivce. Ještě dříve, než koncertní mistr na zvonohru pan Roman Rejšek rozezněl tento unikátní nástroj, přivítal přítomné posluchače starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl. Popřál přítomným klidné prožití zbytku vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce. Po jeho slovech se před pěkně zrekonstruovanými budovami arelu Kazínská 8 a hezkou návštěvou posluchačů rozezněly zvony. Přítomní měli možnost nejen vychutnat melodie krásně znějících zvonů, ale také ochutnat čaj, svařené víno a vynikající sušené ovoce - křížaly. Celé toto dopolede, kterému přálo i příjemné i když ne zrovna typické zimní počasí bylo jistě hezkým „předkrmem“ před svátečním obědem. Místnímu úřadu i nejmenovaným sponzorům patří za organizaci této akce poděkování a tvůrci zvonohry panu Petru R.Manouškovi i hráči na zvonohru panu Romanu Rejškovi obdiv a uznání.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler