Evropsky významná lokalita Chuchelský háj

Chuchelský háj je nyní evropsky významnou lokalitou. Přírodní rezervace Chuchelský háj byla podle nařízení vlády ČR č. 208/2012 Sb. zařazena mezi evropské významné lokality. Nařízení vstoupilo v platnost 4. července. Nařízení vlády je totožné s evropskými seznamy pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast, které schválila Evropská komise v listopadu 2010, a které vyšly v Ústředním věstníku pod čísly 2011/64/EU a 2011/86/EU v lednu 2011.

další   Evropsky významná lokalita Chuchelský háj

Chuchelský háj