Žádost o finanční nebo materiální pomoc

6.6.2013

Pro případ poskytnutí finanční pomoci v rámci odstraňování povodňových škod přímo Městské části Praha - Velká Chuchle uvádíme číslo účtu, na který je možno finanční prostředky zasílat:

č.ú.  2000697329/0800, variabilní symbol 97,

nejlépe zaslat e-mailem zprávu na info@chuchle.cz nebo telefonicky na tel. 257 941 041 o zaslání finančních prostředků (jméno, příjmení, částku a telefonní spojení). Děkujeme.

V případě poskytnutí materiální pomoci je na uvedených kontaktech k dispozici aktuální seznam chybějícího sanačního materiálu.

ÚMČ