Happening v K8 - Týká se nás to !

CO SE DĚJE: TÝKÁ SE NÁS TO! Happening STREET ART/GRAFFITI v klubu K8, 2. 11. 2013

Pražské Studio Citadela ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a s kulturními centry Záhrada a Tabačka v Banské Bystrici a Košicích realizují tvůrčí projekt s názvem TÝKÁ SE NÁS TO / TÝKA SA NÁS TO! Jde o projekt tzv. mládežnické demokracie podpořený z evropského programu Mládež v akci, do kterého jsou zapojené skupiny mladých lidí z Čech a Slovenska. Každá ze skupin si volí svoje živá témata na místní úrovni, mapuje je a následně zpracovává pod vedením lektorů a tvůrců v tvůrčích workshopech z oblasti hip-hop, street art a graffiti.

Naše skupina z Citadely se rozhodla, že uskuteční na okraji města výtvarný happening, kde se setkají všechny generace a kde si účastníci mohou přímo prakticky vyzkoušet, co je to vlastně street art a graffiti. Cílem bylo zvelebit nějaký veřejný prostor a našim graffiti tvůrcům šlo také o to, aby se tímto setkáním zbavili nálepky „vandalů a zločinců“. Téma tedy znělo jednoznačně „vůči předsudkům“. Našli jsme vhodné místo ve Velké Chuchli v prostorách dvora vedle K8. Šedé nevlídné zdi jsme se rozhodli rozzářit barvami. Na odpolední svátek sem přišlo asi 100 lidí, mnoho jich přijelo z centra i jiných částí Prahy. S podkresem pohodového hudebního mixu, s vůní palačinek a teplých nápojů příchozí vyřezávali pod vedením našeho mladého týmu v klubu šablony, které pak sprejovali na šedé, oprýskané zdi. Čelní stěna přímo naproti K8 s předmalovaným názvem Týká se nás to! se během odpoledne změnila v blankytný obraz sestavený z různobarevných jmen lidí, kteří se akce zúčastnili. Všichni příchozí, od malých dětí až po nejstarší ročníky, sprejovali s velkým zaujetím a entuziasmem.

Příjemné atmosféře dominoval po celý čas oheň zapálený uprostřed dvora a nastupující večer pak náležitě obohatily mladé dívky s ukázkami indického tance kathak anebo poetická divadelní hra Kabaret Artaud v podání Bohnické divadelní společnosti. Akce by se nemohla konat bez záštity zdejšího starosty. Touto cestou mu chceme znovu poděkovat, že dává prostor i mladým lidem, kteří mají co říct!

Poděkování patří také štábu TV Metropol, který poskytl akci velký prostor v pozvánce před akcí a stejně tak na místě natočil během happeningu působivou reportáž, kterou můžete zhlédnout také přímo na stránkách www.chuchle.cz/happening-v-k8.html

Graffiti je druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání. Vychází z původního řeckého slovesa: „grafein“ = psát. V pozdější době je obohaceno o další techniky vyjadřování a stává se streat artem. Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice). Motivy a objekty street artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři. Autoři jsou zpravidla mladí dospívající. Subkultura graffiti je pro ně jedna z možností, kterak si vytvořit svou identitu. (…) Ze sociologického pohledu nehraje hlavní roli revolta (odpor proti faktickému útlaku), ale spíše podvědomý protest a potřeba se socializovat v prostředí města, výrazně anonymním, sterilním a systematizovaném. Autoři často hovoří, že si „berou zpět městský prostor“.
Zdroj: Wikipedia

Za Studio Citadela napsala Ivana Hessová a Vendula Kodetová

Reportáž TV Metropol z happeningu "Týká se nás to" v K8.

TV Metropol - logo

Týká se nás to - logo