Hledají se ambasadoři

Certifikovaný ambasador bezpečnějšího internetu je vhodná pozice pro seniory, kteří chtějí pomoci svým vrstevníkům získat znalost technologií a zdokonalit své dovednosti v užívání internetu, on-line komunikace s důrazem na hlediska on-line bezpečnosti. Ambasador se bude ve svém regionu podílet na proškolování seniorů v oblasti bezpečnějšího užívání internetu.

Jde o program prevence kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na seniorech, využití internetu k podpoře seniorských aktivit a začlenění seniorů do společnosti, nad nímž záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
Projekt snižuje rizikové faktory vedoucí k rozvoji kybernetické kriminality a elektronického násilí u této cílové skupiny, zvyšuje digitální gramotnost a povědomí o bezpečném a etickém užívání informačních technologií, mobilních zařízení a internetu u věkové kategorie seniorů. Je reakcí na potřeby u vyšších věkových skupin obyvatelstva, a to v oblastech identifikovaných Národním akčním plánem: především zajištění a ochrana práv starších osob, celoživotní učení a mezigenerační spolupráci. 

Program klade důraz na rozvoj znalostí a dovedností seniorů pro lepší orientaci v problematice internetu, in¬formačních technologií a online bezpečnosti a na rozvoj aktivní ochrany starších uživatelů, tzv. „silver users“, před elektronickými útoky, podvody a násilím. Měl by také podporovat informovanost seniorů, jejich začlenění do společnosti a uplatnění jejich dovedností na trhu práce a zájmových aktivit a při ochraně vlastních práv. 

Chci se stát ambasadorem
  • Máte-li zájem o nabízenou pozici certifikovaného ambasadora bezpečnějšího internetu kontaktujte Národní centrum bezpečnějšího internetu, e-mail seniori@saferinternet.cz, telefon 252 548 438, kde získáte další informace. 

  • Bezplatné kurzy pro budoucí ambasadory se uskuteční v průběhu prosince. Každý absolvent obdrží certifikát a další výukovou oporu pro realizaci seminářů pro seniory.

ÚMČ

4e88036b425e40b00f56cbea3d822fc9.jpg

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "pdf" Leták 2.51 MB