Zvýšená hlučnost v oblasti Podjezdu

26.3.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby ´Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)´, upozorňuje, že v nocích od noci z 26/3 na 27/3 do noci z 4/4 na 5/4 bude vzhledem k nutnosti provádění prací během možných kolejových výluk zvýšená hlučnost v oblasti Podjezdu z důvodu nutného provedení pažení při možné kolejové výluce dopravní cesty. Uvedené práce se pokusíme minimalizovat na nezbytně nutný rozsah, avšak je nutné je zabezpečit.
Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí,EUROVIA CS, a.s.