I. etapa modernizace tratě

14.9.2020

Říjen: Probíhají dvě výluky a dané práce s nimi spojené. Pro výluku traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály dále od řeky jde hlavně o realizaci traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy, dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě, dále budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následné uvedení tratě do provozu 27/10/2020, stejným způsobem vyloučení druhé koleje ve stejném rozsahu a postupná realizace traťového úseku od 27/10/2020 do 18/12/2020. Pro výluku Radotínských staničních a traťové koleje blíže řece se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu nad silnicí mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři. Po celé stavbě probíhají přípravné práce v rámci trakčního vedení, zejména pak práce na trakčních základech a trakčních podpěrách.  

Stavba:
Do prosince tohoto roku se budou rekonstruovat koleje ze Smíchova po Barrandovské skály a to tak, že se nejdříve zrekonstruuje kolej blíže skále do 27/10/2020 a poté budou stejné práce probíhat na koleji blíže k řece do 18/12/2020. V Radotíně probíhá rekonstrukce kolejí blíže k řece v úseku u přejezdu v ulici Na Betonce, u mostu nad ulicí Karlická a dále směrem na Černošice. Tato výluka bude probíhat do března příštího roku. Po konci této výluky začne v březnu výluka poloviny celého kolejiště, to znamená všech kolejí dále od řeky, a to v úseku celé stavby, tedy od Radotína včetně až po Barrandovské skály. Tato výluka je plánována od března do září. Během této výluky se celkově zrekonstruuje celá část stavby, to znamená polovina železniční stanice Radotín, včetně podchodů a mostních objektů, a proběhne výstavba protihlukových stěn, dále se zrealizuje nové nástupiště ve Velké Chuchli na straně u skal a polovina přejezdu ve Velké Chuchli včetně mezilehlých propustků a mostních objektů a protihlukových stěn v předmětné polovině trati, vzdálenější od řeky. Po této výluce se od září do zimy 2021/2022 zrekonstruuje druhá polovina kolejí, blíže řece, v traťovém úseku od Radotína mimo po Barrandovské skály spolu se zbývající polovinou přejezdu ve Velké Chuchli s veškerými zbývajícími částmi umělých objektů (mosty, propustky, podchody), dále pak protihlukové stěny v předmětném úseku na straně kolejiště blíže řece. Od zimy do května 2022 se vyloučí polovina železniční stanice Radotín (blíže řece) pro možnou rekonstrukci spolu se veškerými zbývajícími částmi umělých objektů (mosty, propustky, podchody), proběhne výstavba protihlukových stěn v předmětném úseku.  

Termíny:
do 27/10/2020 - výluka traťové koleje dále od řeky mezi Smíchovem a Barrandovskými skalami 27/10/2020-18/12/2020 - výluka traťové koleje blíže řece mezi Smíchovem a Barrandovskými skalami 9/12/2020 - zprovoznění komunikace mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů 10/12/2020 - 18/1/2021 - uzavírka tunýlku v Prvomájové a Vrážské ulici - přeložka plynovodu, uzavírka Vrážské u LEELu 18/1/2021 - 12/3/2021 - uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce 25/1/2021 - 7/3/2021 - částečné omezení a uzavírka v ulici Vrážská v místě bývalého skladu ČD - přeložka a realizace kanalizace 12/3/2021 - 19/5/2022 - uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová - kompletní rekonstrukce mostní konstrukce do 19/5/2022 - uzavírka tunýlku u restaurace Rozmarýn - kompletní rekonstrukce do 03/2021 - realizace provizorní přechodové lávky pro pěší přes Radotínskou stanici 04/2021 - 12/2021 - průběžná uzavírka ulice Podjezd v Malé Chuchli, během níž bude možnost využívání provizorního přejezdu přes trať cca 08/2021 a 11/2021 - kompletní uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli cca 14 dní v 08/2021 - uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Jiří Szabó, Radek Filip
EUROVIA CS, a.s.

logo eurovia