Informace k mimořádnému zastupitelstvu 17.3. 2021

15.3.2021

Obrátilo se na mě několik spoluobčanů s dotazem, proč  v současné situaci svolávám mimořádné zastupitelstvo dne 17.3. 2021.  Zastupitelstvo bylo svoláno na základě podané žádosti zastupitelů  Klána, Fresla, Duška, Piskáčka, Křena, Špaňhela a Schneiderové. Na základě této žádosti jsem povinna dle zákona o hlavním městě  Praze svolat zastupitelstvo do 15 dnů ode dne obdržení  této žádosti.  

Bližší informace tedy naleznete v přiložených dokumentech.

Sluší se ještě doplnit informace ke zrušení zastupitelstva dne 1.3. 2021. Nacházeli jsme se ve složité situaci, kdy první den platila nová vládní opatření a přes naše dotazy, učiněné na  magistrát hl.m. Prahy i na Ministerstvo vnitra, která podává výklady k jednotlivým opatřením, nám nikdo nebyl schopen  podat jednoznačné odpovědi na dotazy, týkajíce  průběhu večerního  zastupitelstva (1.3.2021), konkrétně  protiepidemiologických opatření, povinnosti testování, koho  a v jakém rozsahu, při jakém počtu přítomných, omezující 21 hodiny pro  zastupitele a veřejnost tak, aby MČ neporušila  nová přísná pravidla stanovená vládními opatřeními. V neposlední řadě jsme nevěděli, zda někteří z těch, kteří se mají zúčastnit zastupitelstva (zaměstnanci ÚMČ a někteří zastupitelé  cca 5 lidí) nebudou vytrasování hygienou a dáni do karantény s ohledem na pozitivní nález  u jednoho zaměstnance. Z těchto důvodů jsme upřednostnili zdraví zastupitelů i občanů a zastupitelstvo bylo v odpoledních hodinách zrušeno a přeloženo. Nepovažuji to za obstrukce, ale ochranu zdraví.

Vzhledem k tomu, že citovaní zastupitelé však považovali tento postup za obstrukční a za odkládání řešení „problémů", podali návrh, který je v příloze a tvrdí, že zrušením jednání zastupitelstva neochraňuji zdraví občanů.

Můj pohled na věc se s jejich rozchází. Já se domnívám, že bod, který chtějí projednat 17.3. je možné projednat i na zastupitelstvu 29.3. 2021, které bylo dne 1.3. deklarováno. Proto jsem je požádala o přehodnocení jejich názoru. Na moji mailovou žádost o přehodnocení stanoviska, odpověděl pouze pan Piskáček, který sdělil, že nereflektuje kladně a obává se opětovných obstrukcí. Ostatní na moji žádost nezareagovali.

Doufám, že jsem tím zodpověděla dotazy těch, kteří se na mě obraceli.

Lenka Felix, starostka