Informace k projektu "Podpora domácího kompostování na území Hl.m.Prahy"

Projekt „Podpora domácího kompostování na území Hl. m. Prahy“ je financován za podpory Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Koncem února letošního roku bylo rozhodnuto Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení 350 kusů kompostérů o objemu 2000 l a 1400 kusů o objemu 1000 l kompostérů. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který o dotaci za Hlavní město Praha požádal, obdržel oficiální vyrozumění o přidělení dotace koncem března 2018.

Všechny podané žádosti jsou evidovány a každé bylo v den evidence přiděleno pořadové číslo, na základě kterého budou postupně kompostéry přidělovány.

V současnosti již nelze žádat o 2000 litrové kompostéry. A začátkem května se předpokládá i vyčerpání kvóty pro 1000 litrové kompostéry. Pro případné žadatele je stále k dispozici formulář na stránce www.odpadovecentrum.cz

Nyní bude probíhat výběrové řízení formou veřejné zakázky na nákup kompostérů. Samotná distribuce kompostérů by měla probíhat ve 2. polovině roku 2018, v návaznosti na výsledku veřejné zakázky.

Před samotným převzetím kompostéru (bude stanoveno několik odběrných míst) bude zaslána žadatelům informace o přesných podmínkách a termínech převzetí kompostéru, spolu s návrhem smlouvy, týkající se výpůjčky a následného darování kompostéru.

Nové kontaktní údaje pro komunikaci ohledně žádostí o kompostér jsou komposter@praha.eu a telefonní číslo: 236 00 4101 (Mgr. Dagmar Janečková).

Dnešním dnem se zahajuje obesílání všech žadatelů e-mailem s informacemi obdobnými, které Vám taktéž sdělujeme.

Zdroj informace:
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení odpadů

Ilustrační foto