Informace k provizorní lávce pro pěší

26.9.2023

Vážení spoluobčané,

železniční přejezd ve Velké Chuchli, jehož součástí je i přechod pro pěší, překonává velmi frekventovanou čtyřkolejnou železniční trať. Z důvodu geomorfologického uspořádání je přejezd ve Velké Chuchli jediným místem, kde lze překonat železniční trať v oblasti, a tím propojit jednotlivé městské části Velké Chuchle. Vzhledem k vysoké vytíženosti železniční tratě je předpoklad uzavření přejezdu v dopravní špičce až 45 minut z jedné hodiny. Realizovaná provizorní lávka pro pěší, jejímž investorem bylo SŽ a nikoli MČ, zajišťuje bezpečnější přechod cestujících přes železniční trať a současně přes přiléhající silniční komunikaci v ulici Mezichuchelská a dále zvýší komfort přecházejících z hlediska čekací doby na přejezdu.   Lávka pro pěší je také jedinou možností přechodu místa při uzavření přejezdu v době jeho rekonstrukce či jeho uzavření při výluce přejezdového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o provizorní řešení do doby, než bude řešený přejezd zrušen a nahrazen silničním nadjezdem a podchodem pro pěší.

Provizorní lávka.jpg