Informace k tématu energií

3.12.2021

Hlavní město se snaží pomoci Pražanům lépe se orientovat v aktuálně složité situaci v oblasti odběru energií. A to zejména v souvislosti s nedávným ukončením činnosti společnosti Bohemia Energy, kdy její zákazníci nyní dočasně odebírají zemní plyn a elektřinu v režimu tzv. Dodavatelů poslední instance (DPI). Na ně zároveň také nejčastěji cílí „energošmejdi" s pochybnými nabídkami nových smluv. Praha proto spouští webové stránky energie.praha.eu s informacemi a radami, které směřuje v právní řadě na seniory a další zranitelné skupiny obyvatel.

„Řada obyvatel hlavního města stále nemá nového stálého dodavatele energií poté, co ten původní zkrachoval a ukončil dodávky. Zejména pro seniory nebo například osamělé osoby, které se v této situaci příliš neorientují, jsme připravili webové stránky. Ty by jim měly pomoci zvolit co nejvhodnější další postup," říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Složitá a pro mnohé občany nepřehledná nynější situace v oblasti odběru energií není lhostejná hlavnímu městu. Do nepříjemné situace se v současnosti dostali především zákazníci společnosti Bohemia Energy a dalších menších dodavatelů zemního plynu a elektřiny, které v uplynulých týdnech nečekaně skončily.

Odběratelé sice bez plynu ani elektřiny nezůstali a podle zákona jim jsou v rámci režimu DPI energie dodávány po dobu celkem po 6 měsíců. Avšak bylo by pro ně nejvýhodnější, kdyby si co nejdříve našli stálého dodavatele energií, aby nepřepláceli zbytečně. Lidé by navíc obzvlášť v této době také neměli podléhat tlaku neprověřených prodejců, kteří se snaží současné situace zneužít.

Právě kvůli větší informovanosti obyvatel nyní spouští Praha web enerie.praha.eu, a to ve spolupráci se společnostmi Pražská energetika, a.s., (PRE) a Pražská plynárenská, a.s. (PPas), ve kterých má hlavní město majetkový podíl. Jsou zde k dispozici i materiály od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) s informačním letákem pro seniory a odkazem na nejčastější otázky a odpovědi k tématu. Navíc je na stránkách také odkaz na informační linky obou pražských dodavatelů energií PRE a PPas.

„Uvědomujeme si, že se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu dodavatele poslední instance mohou dostat v rámci souvisejících plateb do finančních problémů a jsme připraveni být jim v této věci nápomocni a řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. V této souvislosti je třeba dále říct, že režim DPI je pouze dočasný a není určen k tomu, aby v jeho rámci odběratelé setrvávali delší dobu. Rozhodně na ně tedy apelujeme, aby si co nejrychleji našli svého stálého dodavatele, kde získají oproti režimu DPI výrazně lepší a výhodnější podmínky. V případě, že zvolí Pražskou plynárenskou jako stabilního a silného dodavatele, mohou přechod stejně jako aktuálně již několik tisíc dalších, kteří tak učinili, snadno uskutečnit online prostřednictvím moje.ppas.cz," uvádí předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.


„Chci ujistit všechny bývalé zákazníky alternativních dodavatelů energií, kteří ukončili svoji činnost, že v Pražské energetice velmi intenzívně pracujeme na převodu všech odběratelů v režimu dodavatele poslední instance na standardní obchodní smlouvy a tarify. Posílili jsme zpracovatelské kapacity, prodloužili práci i přes víkendy, abychom mimořádně velké množství těchto zákazníků - a je jich přes 65 tisíc - dokázali obsloužit. Větší polovině z nich právě začínají běžné dodávky energií, tedy těm zákazníkům, kteří nás již kontaktovali. Tu druhou část postupně oslovujeme a kontaktujeme sami, protože své dodávky energií zatím neřeší a zůstávají v režimu DPI. Doufám, že i u nich bude situace brzy vyřešena," dodává předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis.

Hlavní město se kromě toho zavázalo pomoci s distribucí informačních letáků ERÚ v papírové podobě Pražanům, kteří nemají přístup k internetu a informace by se k nim jinak nedostaly.

Vít Hofman
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

logo