Informace o portálu Územně plánovací dokumentace MHMP

Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které
slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m.
Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen
„UP SU HMP). Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu
nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Odkaz na tento portál Zde.

Odkaz na Návrh Územního plánu hl.m. Prahy - "Metropolitní plán" zde.

Dále v příloze uvádíme:
- Informace o portálu Územně plánovací dokumentace
- UPD portál – uživatelská příručka

ÚMČ Praha Velká Chuchle

MHMP