Informace z MHMP - stěhování odboru dopravněsprávních činností

Vzhledem k množícím se dotazům na nové působiště odboru dopravněsprávních činností bychom Vás rádi touto cestou znovu informovali, že v září letošního roku došlo k přestěhování odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy ze Škodova paláce v Jungmannově 35/29, Praha 1 a z dislokovaného pracoviště v Korunní 98, Praha 10 na novou adresu - Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 08 Praha 4.

Součástí tohoto odboru jsou tato oddělení:


· oddělení správního řízení

· oddělení přestupkového řízení

· oddělení evidence řidičů a odbavování občanů

· oddělení evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů

· oddělení správních činností

· oddělení techniků

· oddělení sekretariátu a spisové služby


Současně bylo na nové adrese otevřeno další pracoviště hlavní podatelny MHMP.

Mgr. Andrea Hájková - MHMP

logo Praha