Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plán)