Informace pro občany, týkající se problematiky mimoúrovňového křížení přes železniční trať

„V příštím roce 2019 SŽDC, státní organizace, chystá spustit stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, která je rozdělena na 2 etapy. 1. etapa je samostatná „optimalizace“ trati, 2. etapa je „mimoúrovňové křížení“. 1. etapa je ve stádiu hotové dokumentace pro stavební povolení a v současné době se pro 1. etapu se připravuje vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, předpoklad průběhu soutěže je 11/2018 – 06/2019. Předpoklad zahájení stavebních prací na 1. etapu je 09/2019, ukončení prací 03/2022. Stavba se dotkne zejména stanice Praha Radotín, která projde celkovou modernizací, výstavbou ostrovních nástupišť s výškou nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Dále projde rekonstrukcí trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, které je již dnes na hranici životnosti. Stavba se týká i přesunu zastávky Velká Chuchle blíže přejezdu tak, aby se zkrátila docházková vzdálenost pro cestující. Stavba zajistí podstatné zvýšení kapacity tratě vybudováním nového traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. Pro 2. etapu byla vybrána varianta „nadjezd“, varianta „podjezd“ nebude již dále sledována. Pro 2. etapu bylo požádáno o územní rozhodnutí, řízení přerušeno, probíhá doplňování dokladů požadovaných stavebním úřadem MČ Praha 16 – Radotín.

Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
SŽDC
Náměstek ředitele OJ pro techniku - oblast Plzeň

Ilustrační foto