Informace o zahájení stavby

Informace o zahájení stavby - obchodní zařízení Strakonická. Blíže viz přiložený dopis společnosti Proindeka s.r.o.

ÚMČ

Ilustrační foto - obchodní zařízení Strakonická