Informace pro občany ke sčítání lidu, domů a bytů

23.2.2011

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.

Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. a 26. března 2011.

V této souvislosti upozorňujeme všechny vlastníky domů na povinnost označit budovy číslem popisným a orientačním (u rekreačních objektů číslem evidenčním).

Další informace budou včas zveřejněné v pod odkazem https://www.chuchle.cz/scitanilidudomuabytu20112.html.

Mgr. Martin Melichar
starosta v. r.

 

 

b80d079198af8017332a0e707c41d814.jpg