Informace starosty

2.6.2011

Na základě výsledku výběrového řízení, doporučení výběrové komise, rozhodnutí starosty a souhlasu ředitele MHMP Ing.Martina Trnky byl s účinností od 1.června 2011 starostou jmenován do funkce tajemníka ÚMČ Praha - Velká Chuchle pan Ing.Vilém Schulz.
Ing.Schulz vystřídal ve funkci paní Jiřinu Hanlovou, která skončila pracovní poměr ke dni 31.5.2011. 
Z pozice současného starosty bych rád paní Hanlové poděkoval za její dlouholetou práci ve funkci tajemnice ÚMČ Praha - Velká Chuchle a popřál jí do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Mgr.Martin Melichar
starosta

 

2bc4f4fc80bb0de34a3d4bd6af7d8304.jpg