Ing. Špaňhel k těžbě dřeva v Chuchelském háji

Vážení spoluobčané Velké Chuchle

Vím, že po ustanovení nového zastupitelstva v naší obci, se znovu rozvířila diskuse o neinformovanosti občanů. To se týkalo i výboru životního prostření místního úřadu, kde jsem členem, a to zejména o dění v Radotínsko-Chuchelském háji. Hodně se mi nelíbila zvýšená těžba dřeva, která probíhala během letošní zimy. Vznesl jsem dotaz na ředitelství Lesy Praha...????? Dne 17.3. jsem stejný dotaz vznesl na výboru životního prostředí MHMP. Dne 18.3 jsem dostal písemnou odpověď od předsedkyně výboru, kterou obdržela od vedoucího MZO MHMP pana Dana Frantíka: cittace - část

Předmět: těžby v lesích

Vážená paní doktorko,

podávám tímto zprávu o aktuálním stavu obnovních a jiných těžeb na lesním majetku hl.m.Prahy:

- veškeré obnovní (úmyslné) těžby jsou již dokončeny, ty, které ještě nebyly k dnešnímu dni započaty, již nebudou zahájeny a budou odloženy do další zimy

- od dnešního rána probíhá intenzívní úprava povrchů ploch a cest, kde probíhala těžba a zejména přibližování dříví, dokončuje se vyklízení dřevní hmoty a také odvoz dříví z lesa ke konečným odběratelům


Další část odpovědi se netýká Velké Chuchle

S pozdravem D.Frantík, MZO

Moje stanovisko je následující. Lesy na území MHMP nejsou lesy těžební ale rekreační. Duby ve stáří 130 let nejsou staré a určené k těžbě. O dalším vývoji situace Vás budu informovat prostřednictvím webu městské část Velká Chuchle a následně ve zpravodaji.

Ing. Jiří Špaňhel

Chuchelský háj - foto č. 1

Chuchelský háj - foto č. 2