K návrhu zatraktivnění Chuchelského háje

V nedávné době mi byl představen návrh opatření, jejichž součástí bylo takzvané zatraktivnění Chuchelského háje. Následně bylo svoláno jednání s předkladateli návrhu, kterého se zúčastnili zástupci Velké Chuchle, Slivence, Prahy 5, Prahy 4 a Magistrátu hl.m. Prahy, na kterém byla koncepce návrhu všem představena.

V souboru návrhů opatření je jako první propojení Velké a Malé Chuchle a Prahy 4 pomocí stezky pro pěší a cyklisty přes "most inteligence"‘ ideálně svedenou přímo na cyklistickou stezku na druhé straně mostu, to bych považoval za dobrý nápad.

Pokud se týká opatření týkajících se chuchelského lesa, chtěl bych předem upozornit na existenci samotné přírodní rezervace Chuchelský háj což jsou zjednodušeně řečeno původní "staré"‘ převážně dubové porosty nacházející se hlavně v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého. V těchto částech lesa nepřicházejí aktivity typu tratí pro horská kola (singl track) k úvahu. Naopak uvažujeme o možném odklonění stávající cyklistické stezky a ponechání Chuchelského háje pouze pro klidovou rekreaci.

Z tohoto důvodu bych pro větší přesnost užíval výraz chuchelský les a nikoliv Chuchelský háj v souvislosti s těmito aktivitami.

Samotné úpravy by se tedy odehrávaly v mladších porostech u chuchelské skládky a v porostech pod barrandovskými ateliéry, které byly vysazovány jako les určený k rekreačnímu využití. Jednalo by se o trailové běžecké trasy vedené výhradně po již existujících cestách a pěšinách, dále o jednosměrné tratě pro kola v porostech k tomuto určených a případně na vybudování tratě pro in-line bruslení na asfaltové cestě od Slivence k chuchelskému lesu, která ovšem vede mimo les samotný.

Celý záměr je teprve ve fázi jednání dotčených městských částí a magistrátu a není ještě jasné kdy a zda vůbec se podaří uskutečnit. Je zde k řešení ještě mnoho problémů jako zabezpečení bezpečnosti návštěvníků lesa, případně nebezpečí určitého přetížení chuchelského lesa přílišným počtem návštěvníku soustředěných na poměrně malé ploše.

To by bylo možné řešit pokračováním rozvoje těchto aktivit do dalších lokalit mimo chuchelský les.

Cílem těchto opatření tedy není zničení Chuchelského háje, jak nás informují někteří spoluobčané, ale zavedení pravidel pro tyto sportovní aktivity, které se dnes načerno provozují často na místech pro to nevhodných.

Závěrem bych chtěl podotknout, že žádný z těchto návrhů nebyl nikým, tedy ani zastupitelstvem ani starostou, schválen, a není doporučován výborem životního prostředí.

Kdo tvrdí opak lže.

Děkuji za pochopení.

Ladislav Kadeřábek - správce lesního úseku Velká Chuchle a zástupce starosty

chuchelský les - ilustrační foto