Kácení jasanu na nám.Chuchelských bojovníků

28.3.2019

Vážení občané Velké Chuchle,

chtěli bychom Vás informovat o kácení JASANU na nám. Chuchelských bojovníků, na kterém se začne o víkendu 30.3. - 31.3.2019 pracovat.

K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po opětovném posouzení stromu.

„Možnosti pro pevné ukotvení stromu a čerpání vláhy a živin jsou značně omezeny a projevují se v jádrové hnilobě, která byla prokázána na základě pravidelného měření tomografem. Koruna stromu má posunuté těžiště nad přilehlou komunikaci a v případě pádu hrozí pád směrem do komunikace. Zároveň narušuje statiku přilehlé kapličky a obvodové stěny sousedícího domu.“

Žádáme občany, aby se v době kácení pohybovali v místě opatrně a dbali rad pracovníků kácecí firmy.

Zároveň žádáme provozovatele, řidiče i majitele vozidel, aby ve vlastním zájmu neparkovali na přilehlém parkovišti.

V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí – Pavla Machánková tel: 774 648 951

Pavla Machánková

Odbor životního prostředí
Odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)

ÚMČ Praha - Velká Chuchle
U Skály 262/2
159 00 Praha Velká Chuchle

mobil: 774 648 951
tel: 257 940 325

jasan