Kam se stromky po vánočních svátcích

Vhodným nakládáním s vánočními stromky mohou Pražané ulehčit městu situaci při svozu odpadu a také omezit jeho hromadění u kontejnerů. Vyhozené stromky totiž nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, například na sídlištích, je možné stromky volně odložit vedle nich. V činžovní zástavbě a u rodinných domů, kde nejsou popelnice volně přístupně, prosíme o odložení vánočního stromku k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby se zbytečně nehromadily po delší dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Končí u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a ty tak následně poslouží například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už takový stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Informace o provozní době sběrných dvorů jsou k dispozici na portálu praha.eu na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/odpady/sberne_dvory/mapa_sbernych_dvoru/index.html

ÚMČ

7d796e2661be2e434f05fbdf5a4ad9e4.jpg