Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru

26.6.2017

Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy
od 22. 6. 2017.


V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě odvolání výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ nebo „zvýšené nebezpečí požáru“ *) ze dne 23. 6. 2017 pro území hlavního města Prahy


k o n č í   d o b a   z v ý š e n é h o   n e b e z p e č í   v z n i k u   p o ž á r u

ode dne 23. 6. 2017.