Linka č. 172 je opět Chuchelská

Velice rádi oznamujeme, že se podařilo docílit trvalého řešení trasy autobusové linky MHD č. 172 tak, aby byly uspokojeny požadavky značné většiny našich občanů. Jde o návrat na historickou trasu, bez nutnosti jakéhokoli zajiždění přes Lahovičky. Upřímné poděkování všem, kteří se o změnu zasloužili. Chtěl bych hlavně poděkovat panu místostarostovi Martinu Šimkovi, který této problematice věnoval nejvíce času.

Stanislav Fresl - starosta

ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, Praha 1 - Trvalé změny PID od 1. 5. 2016:

3) Vyřešení obslužnosti Velké Chuchle

Od 4. ledna 2016 bylo zrušeno zajíždění linky 244 do Velké Chuchle na základě stanovení místní úpravy vydaného příslušným silničním správním úřadem v Radotíně. V něm je zakázáno odbočení vozidel delších než 9 metrů ve směru od Radotína přes železniční přejezd do Velké Chuchle a zpět. Stanovení bylo vydáno na podnět Policie ČR. Od počátku ledna jednali intenzivně zástupci organizace ROPID i Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. se zástupci Velké Chuchle i Radotína, kde sídlí správní úřady, aby bylo možné zatím alespoň částečně obsluhu Velké Chuchle linkou 244 obnovit.

Výsledkem jednání je k termínu 1. 5. 2016 prodloužení dosavadní autobusové linky 172 na Smíchovské nádraží a úplné zrušení zajíždění linky 244 do Velké Chuchle, tedy přes železniční přejezd. Zároveň dojde s ohledem na nutnost úhrady zvýšených nákladů na prodloužení linky 172 k mírnému prodloužení intervalů na lince 244.

Linka 172 je odkloněna do zastávky Smíchovské nádraží, ruší se zastávky Radotínská a Závodiště Chuchle. V úseku Velká Chuchle – Na Hvězdárně jede pouze část spojů.


ÚMČ

Foto: archiv Dopravního podniku Hl. m. Prahy

2f7641b0704dccaa3979e1ac1119acd3.jpg

a649e05df360d8bbe7ae240562e01e4e.jpg

8adafaba49d3224256b78f6db6bafd1c.jpg