Materiální sbírka pro Moravu v Praze

20.5.2010

Český červený kříž organizuje pomoc oblastem zasaženým povodní.
Od pondělního večera je zejména nabízen a distribuován humanitární materiál pro nouzové ubytování evakuovaných osob, je zajišťována činnost evakuačních center a poskytována psychosociální pomoc.

Více příloha...

fad56553ae7169c651cf5f4ff236bce7.jpg