Mateřská škola vítala nové žáčky

V pátek sedmého září dopoledne se na hřišti mateřské školy konala malá oslava. Vítali se zde noví žáčci školy. Každý nový žák dostal pamětní vítací list a dárek. Žáky přivítala osobně paní ředitelka Jana Pondělíková, která jim rozdávala dárky. Pamětní listy předávala paní učitelka Jana Skálová. Aby pro ty nováčky byl vstup do mateřinky veselejší, o to se postaral soubor Cecilka. Chuchelská mateřská škola si za svojí existenci díky vždy dobrému vedení a schopnému učitelskému sboru vydobyla vysokou úroveň a dobrou pověst nejen ve Velké Chuchli. Věřím, že se novým žáčkům bude ve škole líbit a budou se do školy těšit.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler