Mimořádná veterinární opatření včetně změny nařízení