Místní poplatek ze psů

20.2.2020

Úřad městské části Praha - Velká Chuchle upozorňuje své občany, mající v držení psa, na povinnost vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uhradit

N E J P O Z D Ě J I

do 31. března 2020

místní poplatek ze psů

Přihlášení psa, úhradu poplatku, vyzvednutí poštovní poukázky či evidenční známky lze provést na odboru smluv, daní a poplatků ÚMČ Velká Chuchle. Tel. 257 940 326

pes