Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.

7.10.2010

Ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s. zabezpečujeme novou službu pro občany naší městské části. Jedná se o projekt tzv. mobilní obchodní kanceláře, která jev pravidelných intervalech a na sjednaném místě k dispozici našim občanům - odběratelům zemního plynu a jejím prostřednictvím si mohou stávající i potencionální zákazníci Pražské plynárenské a.s. vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst.


Termíny přistavení :
• dne 20.10.2010 od 11,00 do 13,30 hod.
• dne 14.11.2010 od 12,30 do 15,00 hod.
• dne 20.12.2010 od 9,00 do 11,30 hod.

Mobilní kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s. ,
zaparkovaném u budovy ÚMČ Praha-Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
 zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
 změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
 převzetí reklamace
 výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
 informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
 tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267175174 a 267175202 .

Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

e8944124d242e4c9ebfb4032fc2ae825.jpg